× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت-شركتي-بر-افشاي-مطلوب-در-شركت-هاي-پذيرفته-شده-در-بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 141 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده :  
  تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه¬ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.
 
 مقدمه
  افشاي اطلاعات توسط شرکت ها يكي از ابزارهای مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد مالي و هدايت شرکت به سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع است. از دلايل مهم تقاضا براي افشاي اطلاعات، مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمايه يكي از بازارهايي است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتي، نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينة مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينة منابع مي شود(پورحیدی و حسین زاده، 1391).
در نگاهی کلی،   شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات ، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا ، عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی ، 1385)
 اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).
 اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميم هاي صحيح تري در زمينة تخصيص بهينة منابع شود و در نهايت منجر به رسيدن به کارآيي تخصيصي مي شود که هدف نهايي بازار سرمايه است(تجویدی، 1387).از اينرو افشاي اطلاعات توسط شرکت ها نقش حياتي را در کارايي بازار سرمايه ايفا مي کند.
 شرکت ها افشاي اطلاعات را از طريق انتشار صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي،گزارش هيأت مديره،و نظاير آن انجام می دهند.  علاوه بر اين، برخي از شرکت ها علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي مربوط و ساير قوانين و مقررات، به افشاي اضافي اطلاعات به صورت اختياري مي پردازند. از اينرو مي توان افشاي اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دستة افشاي اجباري و اختياري تقسيم نمود. يكي از موضوعات مهمي که در رابطة با افشاي اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است، پيامد هاي اقتصادي افشاي اطلاعات مي باشد. افشاي اجباري و اختياري اطلاعات مي تواند داراي پيامدهاي اقتصادي متعددي باشد که از جملة اين پيامدها مي توان به بهبود نقدشوندگي سهام در بازار سرمايه، کاهش هزينة سرماية شرکت ها و افزايش کاربران و افزايش توان پيش بيني استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه اين موارد نيز نهايتا منجر به افزايش ارزش شرکت مي گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های  بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد ، سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق،روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.

فهرست مطالب
چكيده             1
فصل اول :   کلیات تحقیق
1-1- مقدمه             2
1-2- بیان مساله                       3
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق               6
1-4-  اهداف تحقیق                8
1-5 – سوالات تحقيق              9
1-6- فرضيه تحقيق                  9
1-7 – روش تحقیق                10
1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری                10
1-9- قلمرو تحقیق
 11 1-10-روش گردآوري داده ها و اطلاعات               12
1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه¬های کلیدی تحقیق
 12 1-12-  ساختار کلی تحقیق                    13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه         16
2-2-  مروري بر ادبيات حاكميت شركتي               17
2-3- مروري بر ادبيات افشا                 39
2-4-پيشينه تحقيق            59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج             59
2-4-2-  تحقیقات انجام شده درایران               56
2-4- خلاصه فصل          68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1-  مقدمه                    72
3-2- روش شناسی تحقیق                72
3-3- جامعه آماري            73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيري                    73
3-5- قلمرو زماني و مكاني تحقيق                    74
3-6- منامع و روشهاي گرد آوري داده ها          74
3-7 – فرضيه هاي تحقيق                 75
3-8- مدل و متقير هاي تحقيق         75
3-9-روش تجزيه و تحليل داده ها                    77
3-10-خلاصه فصل         91
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
-1- مقدمه                    93
4-2- آمار توصيفي         93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق         95
4-4- آزمون تشخيص پانل             97
4-5-آزمون اثرات ثابت يا رندم       98
4-5- ناهمساني واريانس            98
4-6-آزمون فرضيه ها                  99
4-7- خلاصه فصل                     106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
-1- مقدمه                
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
 5-3- نتايج تحقيق        90
5-3-1 برسي فرضيه اول تحقيق                     90
5-3-2 برسي فرضيه دوم تحقيق                     91
5-3-3-بررسي فرضيه سوم تحقيق                 91
5-3-4-بررسي فرضيه چهارم تحقيق              91
5-4-محدوديتهاي تحقيق              93
5-5- پيشنهادهاي پژوهش             93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش             93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده              

دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورسhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%88-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%aa/

: بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
bmpdi.com/…/بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت/‎Cachedبررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … دانلود نمونه فرم دانشگاهی پروپوزال پر شده
در رشته های مختلف، تکمیل شده و آماده برای درس روش تحقیق و پایان نامه اصلی به …
پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-اندازه-شرکت-و-کیفیت-حاکمیت-شرکتی-بر-افشای-مطلوب-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-او…‎Cachedپایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه جهت دریافت …
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
https://www.filefordownload.ir/Product/18446/علوم-انسانی.html‎Cached4 روز پیش … افشا,اندازه شرکت,کیفیت حاکمیت شرکتی,دوگانگی هیات مدیره. … كيفيت حاكميت
شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق …
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
file.indexfile.ir/?p=147070‎Cached6 روز پیش … صفحه اصلی بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب
در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
[PDF] بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات شرکت‌ها با کیفیت حاکمیت …
qfaj.ir/article-1-175-fa.pdf‎Cachedبررسی ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و. میزان مالکیت نهادی با افشای
اطالعات. شرکت. های پذیرفته شده در. بورس اوراق بهادار تهران. امین ناظمی … افشای
مطلوب. شرکت …. به تجزیه و تحلیل مقطعی تاثیر حاکمیت شرکتی بر افشای …
معناداری وجود دارد؛ میان مالکیت مدیریتی و اندازه هیئت مدیره با افزایش کیفیت سطح
افشای.
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
neginfile.ir/…/بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت-شركتي-بر-افشاي-مطلوب-در-شركت-هاي-پذيرفته-شده-در-بورس/344‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر
افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری …
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت …
baharfile.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-تاثير-اند/‎Cached10 مه 2016 … دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر
افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و پر …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4003713890505.pdf‎Cached
Similar2. ﭼﮑﯿﺪه: ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ. 1. ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ از. داراﯾﯽ. ﻫﺎي … ﺑـﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ، در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوط ﺗﻮﺳﻂ …
ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ. ﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ. 67. ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ /. ﺷﻤﺎره. ﭘﻨﺠ …..
راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر.
[PDF] بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی … – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/article-1-868-fa.pdf‎Cachedبررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس … جامعه
آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … عامل( و اهرم مالی و
اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترل و گزینش اظهار نظر حسابرس به …. از تغییر
حسابرس ، دریافت گزارش حسابرسی مقبول در مقابل کیفیت پائین حسابرسی بوده
است.
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران – سیویلیکا
www.civilica.com/Papers-IAAC11=یازدهمین-همایش-ملی-حسابداری-ایران.html‎Cached
Similar۲. ا ثر مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران (فول تکست دارد) … اثر اندازه شرکت بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام
هر شرکت در بورس اوراق بهادار … افشای اجباری وتأثیر آن بر ارزش شرکت ها (فول
تکست دارد) … بررسی اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی
شرکتهای …
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls‎Cached
Similar5, 2, نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی, سمیه پورحسین, دکتر
… 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس,
اکبر … جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس
… 28, 25, بررسی تاثیر ریسک غیر سیستماتیک و اندازه شرکت بر بازده سهام در
بورس …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4003713890707.pdf‎Cached
Similarﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳـﻮد. ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار … ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،درﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدي، ﺗﻌﺪادﺑﻠﻮك ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤـﺪه، درﺻـﺪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻏﯿـﺮ.
ﻣﻮﻇﻒ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و اﻧﺪازه ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴـﺘﻘﻞ.
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
nisell.ir/بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر
افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
[PDF] ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳ
jiar.scu.ac.ir/article_11497_f4fd85424e16981ff9cd42f841c0569c.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان. ﻣﺤﻤﺪ. اﻣﯿﺪ اﺧﮕﺮ. 1 …. ﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮه دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ … ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ (اﻧﺪازه …. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي
ﺣﺴﺎﺑﺪاري، دوره اول، ﺷﻤﺎره. ،4. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1393. ﻧﻈﺎم. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. ﺷﺮﮐﺘﯽ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﯽ. از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﺳﺎز.
[DOC] مقاله و پروژه کلاسی رشته حسابداری – Nasir-Institute | موسسه علمی …
www.nasir-institute.com/word/175.docx‎Cachedنظریه داده بنیاد در حسابداری; بررسی وضعیت ترجمان دانش حسابداری در ایران; بررسی
… موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار … بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف بر رابطه بین ….
سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران; اندازه گیری ریسک و بازده در …
[PDF] بررسی تاثیر وجود عضو هیأت مدیره مشترک بر سطح افشاء و کیفیت …
joeat.ir/article-1-24-fa.pdf‎Cachedهـدف ایـن پژوهـش بررسـی رابطه بیـن اعضای مشـترک در هیات مدیره و سـطح افشـا،
کیفیت. سـود، عملکـرد شـرکت و فـرار مالیاتی در شـرکتهای پذیرفته شـده در بـورس
اوراق بهـادار … از دیـدگاه سـرمایه گذاری، کیفیـت سـود پاییـن مطلـوب نیسـت زیـرا …
حاکمیـت شـرکتی، اعضـای هیئـت مدیـره زمانـی کـه در دو یـا چنـد شـرکت بـه طـور هـم زمـان
.
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در
hesabdari6.payan20.ir/…/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-تاثير-اند/‎Cachedبررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. استاد راهنما: دکتر محمد حسین رنجبر.
پاياننامه ارشد حسابداری اندازه شركت حاكميت شركتي افشاي مطلوب
shopthesis.com/product/پاياننامه-ارشد-حسابداری-اندازه-شركت-ح/‎Cachedپايان نامه کارشناسي ارشد حسابداری بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت
شركتي بر افشاي مطلوب در شركتهاي پذيرفته شده در بورس …
مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران – پژوهش حسابداری – دانشگاه الزهرا
ijar.alzahra.ac.ir/article_2009.html‎Cachedافشاءاختیاری در بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های معتبر جهانی … بر
مبنای تئوری مشروعیت، شرکت‌های صنعتی بزرگ با ویژگی‌هایی مطلوب از … ملکیان و
سیدآبادی (1383) در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر اندازه و نسبت‌های … شرکت‌های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی را بررسی نمودند.
افشای داوطلبانه – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=افشای+داوطلبانه&topic_1…‎Cached
Similarهدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و کشف و …
تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
اوراق … از اینرو با توجه به ادبیات موضوعی، پنج متغیر شامل کیفیت سود، کیفیت
… تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان افشای داوطلبانه‌ی اطلاعات شرکت های پذیرفته
شده …
[PDF] ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ي ﺷﺮﮐﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘ
confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/132_2.pdf‎Cached
Similarراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان …..
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﻌﮑﻮس دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ راﺑﻄﻪ. اي
ﺑﺎ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺳﻮد. و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﻧﺪازه. ي. ﺷﺮﮐﺖ،. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. و. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. ﺷﺮﮐﺘﯽ. ﺑﺮ. آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ….. ﻣﻄﻠﻮب. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. ﺷﺮﮐﺘﯽ. ﺳﺒﺐ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. از. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي. ﺧﻮد. ﺑﻪ. ﻧﺤﻮ. ﻣﻮﺛﺮي.
اﺳﺘﻔﺎده.
مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی …
jik.srbiau.ac.ir/article_8418_1547.html‎Cachedهمچنین تمرکز مالکیت دولتی نقش مثبتی در افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ایفا
می کند. … موسسات رتبه بندی شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی، به منظور اندازه
گیری … (1388)،رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکردشرکتهای پذیرفته
شده در … بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق …
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی
faar.iauctb.ac.ir/article_511734.html‎Cached151 companies listed in Tehran Stock Exchange was selected. … بررسی علل و
آسیب‌شناسی فروپاشی برخی از شرکت‌های بزرگ که زیان‌های کلانی به ویژه برای …
تأثیر غیرمستقیم سهام‌داران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. … در تحقیقات اخیر
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی از جنبه‌های مختلف بررسی
شده است.
پایان نامه خلاقیت کارکنان – www.full-thesis.net دانلود پایان نامه های ارشد
acer.asilfile.ir/tag/پایان-نامه-خلاقیت-کارکنان-2/‎Cached8 سپتامبر 2016 … عنوان کامل پایان نامه : بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر
افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار. قسمتی از …
رزومه – صابر شعری آناقیز
simap.atu.ac.ir/cv/9693020/‎Cachedپژوهش های تجربی حسابداری، 1، 2، 1391/01/01; شعری آناقیز صابر، نادری محمد مهدی،
… و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، …
در صنعت کشور، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1374/10/05; بررسی مقایسه تاثیر . …
رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، فاطمه توکلی، دانشگاه …
تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود …
bankmaghaleh.ir/تحقيق-تاثير-حاکميت-شرکتی-بر-محتوای-اطل/‎Cachedدر این تحقیق از سه ساز و کار حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، مدیران … داده های
مورد نیاز از نمونه ای منتخب، مشتمل بر ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس …. ابویی
مهریزی، ا؛ ۱۳۹۰، بررسی رابطه کیفیت افشای شرکتی، کیفیت سود و هزینه سرمایه
شرکت های ….. از دیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب
عدم …
[PDF] 343 K
https://journals.ut.ac.ir/article_55656_b7a39cc4cd1a16142514d8199b90d6ad.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري اﻓﺸﺎي اﺧﺘﻴﺎري. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي. از. ﻣﺪل. ﻫﺎي اوﻟﺴﻮن. )1995(. ، اﺳﺘﻮن و ﻫﺮﻳﺲ. )
1996( … اﻓﺸﺎي اﺧﺘﻴﺎري. 146. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ. ﺳﺎل. ﻫـﺎي. 1388.
ﺗـﺎ. 1392 … ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. ﻫﺎي. آﻳﻨﺪة. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺷـﺮﻛﺖ. ،. در ﮔﺰارﺷـﮕﺮي
ﺳـﻨﺘﻲ …. ﺑﻨﻜﻬﭻ و ﭘﻠﻨﺒﺮگ. )2008(. ،. اﺛﺮ اﻓﺸﺎي اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮ راﺑﻄـ. ﺔ. ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎزده و ﺳـﻮد. آﺗـﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪه
اﺳﺖ.
[PDF] تاثير شفاف سازي اطالعات مالي بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق …
jpbud.ir/article-1-846-fa.pdf‎Cachedپژوهش به بررسي رابطه شفاف سازي اطالعات مالي با رفتار سرمايه گذاران بورس اوراق
… پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که در دسترس بودن و کيفيت اطالعات مالي شرکت ها
دو … مالي شرکت به وسيله تالش هايش در افشاي اين چنين اطالعاتي اندازه گيري مي شود
. … اصل حاکميت شرکتي(John et al., 1998) اطالعات و در نهايت رشد توسعه اقتصادي

[PDF] شرکت ها اهمیت تضاد منافع در نظام حاکمیت شرکتی در چارچوب تئوری …
fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1809.pdf‎Cachedاین مقاله به بررسی اهمیت تضاد منافع در شرکت ها … مطابق با تحقیقات در حوزه های
تئوری نمایندگی و نظام حاکمیت شرکتی چنین نتیجه … مطلوب حاکمیت شرکتی دارند
، با این حال گام های م …. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری، تعداد افراد مشارکت
کننده در این قراردادها ممکن ….. برای منتخبی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهاد.
موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/‎Cached
Similarبررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی
اثر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی … بررسی اثر
مقررات افشا بر محیط اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای
مالی
[XLS] حسابداری – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/04/hesabdari.xlsx‎Cached24, 23, معصومه خلیقی, زهره حاجیها, حسین جباری, بررسی تاثیر کاربرد فناوری … 44
, 43, محمد کمالی, عبدالکریم مقدم, پروانه کمالی دهکردی, مقایسه تاثیر اندازه خدمات غیر
حسابرسی (تعدد) میزان حق … رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه درشرکتهای
پذیرفته شده در بورس و … CAPM) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, 92.
[PDF] بسمه تعالی پژوهشگر استاد مشاور استاد راهنما عنوان ردیف حسین قائدی مهد
iaubushehr.ac.ir/…pdf/0376b38d-8188-4f85-b85b-6b4d9b9bcee2‎Cachedمحمد مهدی. صالحی. بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم های … تاثیر حاکمیت
شرکتی و ساختار مالکیت بر … شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران ….
بررسی. تاثیر بدهی، اندازه شرک … بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشای اختیاری.
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
bankproje.ir/…/بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت/‎Cachedتحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای
مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف،

فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت، شماره 2 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6785&Number=2…0‎Cachedتاثير سرمايه فكري بر كيفيت اطلاعات مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران … رابطه افشاي سرمايه فكري با نوع مالكيت و اندازه شركتهاي پذيرفته شده
در بورس اوراق … بررسي و مقايسه معيارهاي ارزيابي عملكرد در پيش بيني جريانات
نقدي عملياتي … استقرار حاكميت شركتي در موسسات مالي ايران (مطالعه موردي: بانك A)
[PDF] الزحمه غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهار نظر تأثیر حق حسابرسی بر …
hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-53-fa.pdf‎Cachedتأثیر حق. الزحمه غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهار نظر. حسابرسی بر تأخیر در
ارائه گزارش … شرکت. از. شرکت. های. پذيرفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. تهران. طی.
سال. ها. ی. 1387 …. لزحمه حسابرسی عادی يا مورد انتظار با توجه به عواملی مانند اندازه
صاحبکار ….. بررسی. تأثیر. ويژگی. مکان. یزم. های. حاکمیت. شرکتی. بر. تأخیر.
ارائه.
[PDF] اصل مقاله
jak.uk.ac.ir/article_503_0680fd32ea070893709b3ece96bf8a4e.pdf‎Cachedﻧﻬﺎدي در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ …. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎي. 1375. ﺗـﺎ. 1383. ﺑﺮرﺳﯽ … ﻫﺎي ﺳﻮدي و. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﺳﺖ . ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً … از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋـﺎت … اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﻓـﺸﺎي ﺷـﺮﮐﺖ ….. ﮔﯿﺮي اﺛﺮ اﻧﺪازه
ﺑﺮ.
پایان نامه :ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت …
www.sanjesh7.ir/پایان-نامه-ارزیابی-تأثیر-حاکمیت-شرکتی/‎Cachedحاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه …
هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار
هیأت … بدین منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی
دوره … ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در
شرکتها …
[PDF] استان: چهارمحال و بختياري
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code1ph/article/download/3875/3959‎Similar7 دسامبر 2013 … ي. ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺳﻄﺢ اﻓﺸﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق … ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي
اﻧﺪازه. ﮔﯿـﺮي ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻄﺢ اﻓﺸـﺎي. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، از ﭼﮏ. ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮﺗﻮﺳﺎن. ،. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ …. اﻫﻤﯿﺖ اﺛﺮ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﻓﺸـﺎي …. ﺳﺎزوﮐﺎر راﻫﺒﺮي ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ….. ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و اﻓﺸـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در ﺑـﺎزار اوراق ﺑﻬـﺎدار.
accountingpapers – نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری
fmaleki.blogfa.com/post/3‎Cached
Similar17 ا کتبر 2015 … پژوهش آنها نشان دادکه اندازه هیئت مدیره و عملکرد به صورت معکوس با یکدیگر … [6]در
سال 1991 اثر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار … کیفیت
حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق … ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای …
پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه
www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-حاکمیت-شرکتی-و-افشای-داوطلبانه‎Cachedاین تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات
در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت …
[PDF] گزارشات مالی افشاء بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و شرکت های …
taxjournal.ir/article-1-32-fa.PDF‎Cachedبا کیفیت اطالعات مالی صورت می. گیرد. … گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق … های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان. افشاء. در ….
نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در … افشا. ی. اجباری اطالعات مالی
از سوی شرکتهای تولیدی. تاثیر دارد. یا. خیر ؟ -2. آیا. ضرا … ت حاکم به موجب تعاون م
.
[PDF] تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های …
taxjournal.ir/article-1-68-fa.pdf‎Cachedﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ. ﺳﻘﻮط آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان.
دارﻳﻮش ﻓﺮوﻏﻲ. 1 ….. ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي …. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از
واﺣﺪ ﺗﺠﺎري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺸﺎي اﺧﺒﺎر ﺑﺪ را …. ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ
ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺮازي و ﻗﻄﻌﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/‎Cached21 آگوست 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر …. بررسي
تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در …
موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف: مقالات
azmatz.ir/مقالات/‎Cachedبررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس … بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارشهای حسابرسی و تاثیر عوامل مذکور بر
… کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق …
[PDF] 655 K – دانشگاه شیراز
jaa.shirazu.ac.ir/article_3551_d8f6b3a0d6d1a4e3c11abe8f770b0674.pdf‎Cachedهای. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادالت همزمان ….
بررسی رابطه متقابل بين کيفيت افشاي اطالعات مالی و بازده سهام شرکت. هاي ….
مطلوب مدیریت … به عنوار نمونه، شرکتی با اخبار خوب )بازدهی زیاد(، اف ایش در ارزش
بازار سهام و اعتباار … ریسک افشا و برای اندازه گیری تفاوت در بازده سهام، با مقایسه
گ ینه.
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر …. بررسي
تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در …
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
thesisaccounting.ir/بررسي-تاثير-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت/‎Cached8 سپتامبر 2016 … بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه
mosaiebi.com/بایگانی/21831‎Cached1 ژوئن 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر …. بررسی نقش و
اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس …
بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای …
[PDF] corporate Governance – تحلیل برتر
rd.agribourse.com/Content/media/digitallibrary/2013/7/…/63.pdf‎Cached
Similarاﯾﺮان و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫ. ﺪﺑﻮد … اﻓﺸﺎي ﮐﻤﮏ ﻫﺎي
ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻫﻔﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣـﺰب ﺟﻤﻬـﻮري ﺧـﻮاه در … ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ د ….. )1386. ،. ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در. ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ا. ﯾﺮان ….. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎز.
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته …
payaname.com/…/1951-ارزیابی-تأثیر-حاکمیت-شرکتی-بر-مدیریت-سود-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-دربورس-اوراق-بهادار-تهران.html‎Cached
Similarهدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل …
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی
… ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها
….. وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار …
مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی …
7maghale.sellfile.ir/prod-414782-دانلود+مقاله+بررسی+رابطه+مدیریت+سود+و+حاکمیت+شرکتی++با+اظهارنظرحسابرس.html‎Cachedشجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی …
جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق …
قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام
….. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که …
[PDF] هزینه چسبندگی و شرکتی حاکمیت سود، بررسی رابطه بین مدیریت
research.iaun.ac.ir/pd/…/pdfs/PaperC_5643.pdf‎Cachedمدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده … جامعه
آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ….
تاثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش مورد مطالعه
….. در نهایت امتیاز های تعلق گرفته، بر اساس افشای مکانیسم های حاکمیت شرکتی در

«حاکمیت شرکتی»؛ از حرف تا عمل – روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/news/434147‎Cached15 ژانويه 2012 … گروه بورس- مجید اسکندری: «حاکمیت شرکتی» یا به عبارت دقیق‌‌تر «راهبری … این
عضو انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا به بررسی حاکمیت شرکتی و اصول و …
صحیح شرکت اطلاق می‌شود که در روش اداره‌ یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد. ….
شرکتی، روش‌های نظارت و کنترل بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …
پایان نامه اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در …
faraposhe.ir/2017/02/26/پایان-نامه-اندازه-شركت-و-كيفيت-حاكميت-ش/
پایان نامه اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركتهاي بورس
….. و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس …
مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع ۱۱۲ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. …
ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است
.
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2013.pdf‎Similar8 نوامبر 2010 … بررسی اثر اعتبار تجاري و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد. قدرت. اله طالب …
تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرما. يه … اطالعات
حسابداري شرکت هاي پذيرفته شد ه در بورس اوراق ….. اقالم اختياري در مديريت سود
شرکتهاي پذيرفته شده در …. حسابرس ، اندازه شرکت و نوع گزارش حسابرسي است.
Corporate Governance
baf.sdsgroup.org/Pages/view.aspx?PostID=659‎Cached
Similarحاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و
کنترل … با مرور تعریف‌ های یاد شده و تحلیل آنها میتوان تعریف جامع و کامل زیر را
ارائه کرد: …. حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر میگذارد. …
تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه نمایندگی، کارگزار فردی
است، در …
[DOC] آخرین جلسات دفاعیه دانشکده مدیریت و حسابداری
management.kiau.ac.ir/file/download/…/1473830058-6-12-6.docx‎Cached… بررسی رابطه بین سلامت مالی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …
تاثير حاکميت شرکتي بر سطح افشاي مسئوليت اجتماعي شرکتهاي پذيرفته شده …
حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
www.iauz.ac.ir/subcontent/details/624‎Cached
Similar18 دسامبر 2014 … 2, تأثیر اندازه شرکت اهرم مالی و شاخص سود¬آوری بر ورشکستگی شرکت¬های … 13,
بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری از دیدگاه … 26, راهبری
شرکتی و تأمین مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …. 55, بررسی
رابطه کیفیت افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت¬های …
[PDF] ﺣﺴﺎﺑﺪاري و راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ
azarhesab.persiangig.com/…/vol%203-%20accounting%20and%20corporate%20governance.final.pdf
24 مه 2012 … از اﻓﺸﺎ. ي. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻮاﻧ. ﯿﻦ. ﻣﻮرد ﻧ. ﯿﺎز. ﺑﺮا. ي. اﻋﻤﺎل. ﯾﮏ. ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮ. ي …. ﻣﯿﻦ ﺑﺎزده ﻣﻄﻠﻮب و
ارزش ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮاي … ﻫﺎ و. Q. ﺗﻮ. ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ. آن. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن. ﯽﻣ. دﻫﺪ. ، اﻧﺪازه ﻫﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه و … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و اﻗﺘﺼﺎدي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و. ﮐﯿﻔﯿﺖ. راﻫﺒﺮي. ﺷﺮﮐﺘﯽ … ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﮑﺎﻧ
. ﯿﺴﻢ. ﻫﺎي. راﻫﺒﺮي. ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق …
نهمين همايش سراسري حسابداري ايران – دانشگاه سیستان و بلوچستان
seminars.usb.ac.ir/acc/fa-ir/‎Cached
Similarجدول الف فهرست كامل 31 عنوان مقاله‌ي پذيرفته شده براي چاپ را نشان مي‌دهد، كه از اين …
نقش مخارج تحقیق و توسعه و تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای در شرکت‌های با
تکنولوژی بالا … نگرشي انتقادي به شالوده هاي پاسخ گويي و اخلاق در تئوري اقتصاد
و الگوي غالب حسابداري … بررسي رابطه بين کيفيت افشا و هزينه سرمايه در بورس
تهران.
[PDF] نگاهی به چالش های گزارشگری کنترل های داخلی در ایران – مجله حسابرس
www.hesabras.com/Content/media/article/m.kaveyani_0.pdf‎Cachedبه دلیل افزایش اهمیت تأثیر تقلب و مصداق های آن از جمله فســاد مالی، پولشــویی و
رشــوه بر … رسید، هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران … راستا، سعی شــده است ضمن بیان مزایای استقرار و گزارشگری
کنترل های داخلی اثربخش، …. نحوه عملکرد حسابرسان در بررسی کنترل های داخلی
حاکم بر …
[PDF] حاکمیتشرکتی پاشنه آشیل شرکت ها – ماهنامه بورس
www.mahnamebourse.ir/uploads/bourse_111.low.pdf
شرکتی زمینه و زمانه حاکمیت شرکتی بررسی وضعیت راهبری شرکتی ناشران بورس
… ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ؛. ﺑﺎﻳﺪﻯ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺷﺮﻛﺘﻰ. ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺁﺷﻴﻞ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ. ناشران پذیرفته شده در
…. موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایي افشاي …
که بدون استقرار سیستم حاکمیت ش رکتی خوب، تاثیر کلی طرح های مبارزه با.
کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/AEFMC01‎Cachedارزیابی تاثیر نقض قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی بر واکنش فعالان بازار …
بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر سود هرسهم و ارزش دفتری هر سهم در بین شرکت های …
بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق بدهی بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده … بررسی
ارتباط بین کیفیت سود و نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار …
[PDF] عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد
dashiacpa.com/…/avamele%20mali%20taein%20konandeh(1).pdf‎Cachedانتظـار مـی رود انـدازه شـركت بـه دليـل دسترسـی. بهتـر شـركت های بـزرگ بـه منابـع
مالـی خارجـی. دارای تاثيـر منفـی بـر سـطح نگهداشـت وجـه نقـد. )1993( )1(باشـد.
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه …
download-thesis.com/…/بررسی-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-تخصص،-دوره-ت/‎Cachedبرای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی‌گری حسابرس،تخصص …..
جامعه آماری این پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. …. و
شجائی، محمد رضا (1389)؛ “بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی … “
بررسی تاثیر پارازیت اطلاعاتی افشا شده در گزارش گري مالي بر ريسك و بازدهي
شركت …
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار
sharifyar.com/accounting-subject/‎Cached
Similar Rating: 4 – Review by شریف یار
18 ا کتبر 2012 … … ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌
پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ … ب‍ررس‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌
ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌،ارزش‌ و ري‍س‍ک‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ … ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و …
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
unigold.ir/?p=144067
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. آذر ۲۰, ۱۳۹۵ campiranتبادل پست با سایت …
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد
full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cached… :بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …..
پایان نامه بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در …
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب …
filesell.atozfile.ir/?p=188176
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. توسط : adminدر: فوریه 05, 2017 در: بدون …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات