× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان

بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان

بررسي-مقايسه-اي-عوامل-مؤثر-بر-افزايش-كارايي-حسابرسي-صورت-هاي-مالي-از-ديدگاه-حسابرسان

تحقیق حاضر با عنوان بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 101صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
حسابرسي فعاليتي مهم و حساس است كه توسط افراد مجاز و به قصد بررسي جستجوگرانه و شواهد براي اظهارنظر در مورد مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي انجام مي گيرد. كيفيت حسابرسي و گزارشهاي حسابرسي نيز داراي اهميت ويژه اي است. لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل مؤثر بر كارايي حسابرسي صورتهاي مالي طراحي و اجرا شده است و همچنين ديدگاه دو گروه متخصص يعني حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات را با هم مقايسه مي نمايد. متغيرهاي مورد نظر به عنوان متغيرهاي مؤثر بر كيفيت حسابرسي شامل: 1) شناخت حسابرسان از محيط كار و نوع فعاليت صاحبكار، 2) شناخت حسابرسان به سيستم كنترل داخلي، 3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرسي داخلي، 4) كاهش هزينه اجراي حسابرسي، 5) كاهش مدت زمان اجراي فرايند حسابرسي، 6) استفاده از خدمات كارشناسي، 7) اجراي سياست هاي كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي است.  بدين منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتي استفاده شده است كه روايي و پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل آزمون T- Test يك نمونه اي، دو  نمونه¬اي مستقل و آناليز واريانس (ANOVA) است. و نتايج تحقيق نشان مي دهد هر يك از متغيرهاي مذكور بر كيفيت حسابرسي و كارايي آن مؤثر است. و بين ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات براي نقش هر يك از اين متغيرها تفاوت معني داري وجود دارد.

مقدمه

صحنه جهاني به واسطه‌ي پيشرفت‌هاي فناوري، دنياي كوچك و فشرده‌اي را پي‌ريزي مي‌كند. بي‌شك انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه‌ي زندگي و كار داشته است. دنياي تجاري و حرفه‌اي امروز دستخوش تحولات بسياري گرديده است. جهاني شدن نه تنها به تجارت، بلكه به حرفه‌هاي مختلف نيز تسري يافته است. اين بدان معناست كه تقاضا براي دقت نظر بيشتر نسبت به نتيجه كارهاي حرفه‌اي افزايش يافته است و ديگر نمي‌توان به سيستم‌ها و روش‌هاي سنتي اتكا نمود. حسابرسي نيز به عنوان يك حرفه از اين امر مستثني نبوده و نيست.
انجام حسابرسي در سازمان‌ها، شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و … در بخش‌هاي عمومي و خصوصي گوياي اين است كه همه اقدامات، عملكردها و فعاليت‌ها با كارايي صورت نمي‌گيرد. استفاده نامناسب از روش‌هاي دستي و كامپيوتري، كاغذبازي‌هاي بي‌فايده، سيستم‌ها و روش‌هاي غير كاري عملياتي، سلسله مراتب يا الگوهاي ارتباطي پيچيده، دوباره كاري، مراحل كاري بي‌مورد و انجام كارهاي موازي، زمينه‌هايي از عدم وجود كارايي را در واحدهاي اقتصادي نشان مي‌دهد.
برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.
كارايي در انجام حسابرسي هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دريافت كنندگان اين خدمات است، زيرا با افزايش كارايي هر دو گروه منتفع خواهند شد. اين انتفاع براي دريافت‌كنندگان به اين صورت است كه در زمان كمتر و احياناً با هزينه‌هاي كمتر خدماتي با كيفيت مناسب دريافت مي‌كنند و براي ارائه كنندگان خدمات اين انتفاع صورت افزايش در ظرفيت كاري پرسنل، عدم نياز به صرف هزينه و زمان اضافي براي انجام كاري معين، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتريان موجود) و جذب صاحبكاران جديد (مشتريان جديد) و در نهايت افزايش در سود مي‌تواند باشد.


فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه     3
1-2- بيان مسأله     4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق     7
1-4- اهداف تحقيق     8
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق     8
1-6- مباني نظري فرضيه‌هاي تحقيق     9
1-7- قلمرو تحقيق     11
1-7-1- قلمرو موضوعي     11
1-7-2- قلمرو زماني     11
1-7-3- قلمرو مكاني     11
1-8- تعريف اصطلاحات و واژه‌ها     12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه     14
2-2- بخش اول: مباني نظري تحقيق     15
2-2-1- پيشينه مختصر حسابرسي در ايران     15
2-2-2- شناخت واحد مورد رسيدگي، محيط و نوع فعاليت آن     18
2-2-3- شناخت از سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي     19
2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلي     20
2-2-5- تأثير كاهش در هزينه و زمان اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي     21
2-2-6- استفاده از خدمات كارشناسي     21
2-2-7- كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي     22
2-2-8- حسابرسان مستقل    23
2-2-9- استفاده كنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان ديوان محاسبات)     24
2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول كلي حسابرسي     26
2-2-10-1- ضرورت حسابرسي     26
2-2-10-2- هدف حسابرسي     27
2-2-10-3- اصول كلي حسابرسي     27
2-2-11- مراحل مختلف حسابرسي صورت‌هاي مالي     28
2-3- بخش دوم: پيشينه تحقيق    30
2-3-1- تحقيقات داخلي     30
2-3-2- تحقيقات خارجي     32

فصل سوم: روش‌شناسي و طرح تحقيق

3-1- مقدمه     40
3-2- روش تحقيق     41
3-3- جامعه آماري تحقيق     42
3-4- ابزار جمع‌آوري اطلاعات     42
3-4-1- پايائي تحقيق     43
3-4-2- روائي تحقيق     44
3-5- ابزار اندازه‌گيري و مقياس‌هاي مورد استفاده     44
3-6- مقياس ليكرت    45
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات     46
3-8- تحليل‌هاي آماري آزمون t استيودنت    47
3-8-1-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای    47
3-8-2-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای    48
3-9- روش توزيع پرسشنامه    50
3-10- پرسشنامه هاي جمع آوري شده و قابل استفاده    51
3-11-  خلاصه فصل    52

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه     54
4-2- روش تجزيه و تحليل داده‌ها     54
4-3- تجزيه و تحليل توصيفي     54
4-3-1- توزيع فراواني بر حسب جنسيت     54
4-3-2- توزيع فراواني بر حسب سن     56
4-3-3- توزيع فراوني بر حسب ميزان تحصيلات     57
4-3-4- توزيع فراواني بر حسب سابقه خدمت     58
4-4- يافته‌هاي استنباطي     59
4-4-1- فرضيه اول     61
4-4-2- فرضيه دوم     62
4-4-3- فرضيه سوم     63
4-4-4- فرضيه چهارم     64
4-4-5- فرضيه پنجم     65
4-4-6- فرضيه ششم     66
4-4-7- فرضيه هفتم     67
4-4-8- فرضيه هشتم     68
4-5- آنالیز واریانس     71

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه     75
5-2- نتيجه‌گيري     76
<font

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسانhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%83%d8%a7/

پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش …
baharfile.com/پایان-نامه-ارشد-حسابداری-بررسي-مقايسه/‎Cached12 مه 2016 … پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی
صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان …
بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي …
000k.ir/بررسي-مقايسه-اي-عوامل-مؤثر-بر-افزايش-كا/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي
صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد.
[PDF] بررسی تأثیر روش های حسابرسی در قضاوت نسبت به صورتهای مالی …
www.ensani.ir/storage/Files/20121210083933-9414-69.pdf‎Cached
Similarحسابرسی سنتی و تاثير آن بر عملكرد قضاوت نسبت به صورتهای مالی صاحبكار و …
بخواهد رضايتمندی صاحبكار و اثربخشی حسابرسی را افزايش دهد، بايد مطابق با
رويكرد حسابرسی … در مقايسه با آن، رويكرد حسابرسی سنتی يك رويكرد پايين …..
عوامل محيطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است )خوش طينت، بستانيان،
1386(.
[PDF] بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در …
www.ensani.ir/storage/Files/20161010104908-9414-199.pdf‎Cachedکشـف تحریفات،قابلیت مقایسـه صورتهای مالی ،:کیفیت حسابرسـیواژه هـای …
حسـابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسـی اسـت که از دیدگاههای مختلفی تفسـیر
شـده و به طور. گسـترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسـان )همانند تجربه
، … در تحقیقی با عنوان بهبود کیفیت حسابرسـی، تضاد منافع و کارآیی تصمیمات.
[PDF] بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور
qfaj.ir/article-1-240-fa.pdf‎Cached13 ا کتبر 2013 … ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را از اﻇﻬﺎرﻧﻈ. ﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي. ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ.
(. ﭘﺎﻛﺮوان. ،. 1390 .) در آﻳﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ. اي اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﻜﺎم.
[PDF] بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأخیر انتشار صورت های مالی سالانه …
qfaj.ir/article-1-112-fa.pdf‎Cachedبررسی. عوامل. أت. ثیر. گ. ذار. بر ت. أ. خیر انتشار صورت. های مالی. ساالنه حسابرسی
شده … در صورت کارا …. یکی از عوامل مؤثر بر تأخیر در انتشار صورت. ه. ای. مالی
ساالنه حسابرسی. شده … اگر از دید مالیات بر سود شرکت … کنند که اخبار مربوط به
افزایش در سودآوری )اخبار خوب( را با تأخیر منتشر …… با مقایسه ضریب تعیین در
مدل. 2.
پرسشنامه بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي …
https://asandoc.com/…/پرسشنامه-بررسي-مقايسه-اي-عوامل-مؤثر-بر/‎Cached15 ژوئن 2017 … پرسشنامه بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي
از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات.
پایان نامه کارایی حسابرسی – دانلود پایان نامه
c.aaiz.ir/category/پایان-نامه-کارایی-حسابرسی/‎Cachedپایان نامه ارشد حسابداری · پایان نامه بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي
حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات …
پایان نامه حسابرسی مستقل مالی – دانلود پایان نامه
c.aaiz.ir/category/پایان-نامه-حسابرسی-مستقل-مالی/‎Cachedپایان نامه ارشد حسابداری · پایان نامه بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي
حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات …
[DOC] متن کامل (DOC) – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=422&slc_lang=fa&sid…‎Cachedبررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر … عوامل
مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و … تخصیص
بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی،
1383).
[PDF] ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4003713911306.pdf‎Cached
Similarﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻨﺪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻮدرو و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در …
ﻋﻤﻞ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان. ،. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار …
اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻻزﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ….
ﻫﺎي. دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗ. ﻘﺎي آن ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳ. ﻮادﻟ. (ﻮ. ) 1383. ﺑﻪ. ﺑ. ﺮرﺳ. ﻲ. ﻴﺎﺛﺗ. ﺮ ﺑ. ﺪﻫﻨ. ﺎي.
پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری
library.um.ac.ir/index.php?option=com…id…‎Cachedبررسی رابطه ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری با سایر متغیرهای کنترلی
… بررسی تاثیر تجدید ارائه ی صورت های مالی بر رشد شرکت ها … پيچيده اي در
شرکت هاي حسابرسي اين مدل ها را در جهت افزايش کيفيت حسابرسي و کاهش ريسک …..
بررسی دیدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در خصوص عوامل موثر
بر …
[PDF] تحول های بودجه بندی و حسابـداری بخش عمومی – مجله حسابرس
www.hesabras.com/Content/…/Tahavolhaye%20bodjebandi-77_0.pdf‎Cachedو اقتصادی قرار می گیرد، حســابداری و گزارشــگری مالی به عنوان یک خرده نظام فعال
… 2- به طــور کلــی، تحلیل مقایســه ای تحول هــای بودجه بندی و … رابطــه بســیار
نزدیکــی دارد؛ بنابراین بررســی ســیر تکاملی … بودن عوامل مؤثر به عنوان بستری
برای نوآوری و اصالح در …. برنامه ریزی کشــور در مرحله دوم که مرحله افزایش کارایی
است،.
[PDF] پیش بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای در ماندگی مالی …
www.farabar.net/wp-content/…/@Farabar_BI-Predictive-1.pdf‎Cachedاز طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به … بهادار
تهران و ارائه مدلی کارا به منظور پیش بینی تغییر حسابرس شرکتهای … درماندگی
مالی حاصل از صورت های مالی حسابرسی شده دارای بار اطالعاتی مناسبی برای ….. و
درماندگی مالی( را به عنوان عوامل تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
کردند و …
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی – دانلود پایان نامه های دانشگاهی …
download-thesis.com/…/بررسی-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-تخصص،-دوره-ت/‎Cachedبدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال … که
افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در دوره های
آتی را کاهش می دهد. … 2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس 27
…. حسابرسان از طریق مقایسه نحوه ارائه اطلاعات مالی بااصول و استانداردهای پذیرفته …
بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی – بر – nisell
nisell.ir/tag/بر/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي
صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد.
بایگانی‌ها پایان نامه آماده حسابداری – صفحه 12 از 22 – پایان نامه آماده …
https://iranresale.com/downloads/tag/پایان-نامه-آماده-حسابداری/page/12/
بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه
حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و

ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)
8364xfqy.eljo.ir/‎Cachedبررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه …
نخستین دیدگاه‌ها درباره رابطه بین رضایت شغلی و تولید یا بازدهی فرد در این جمله …
[PDF] بهبود رویه های حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی … – حسابرسان داخلی
hesabrasandakheli.ir/article-1-69-fa.pdf‎Cachedایـن مقالـه بـه دنبـال تعریـف و تشـریح کنترل هـای داخلـی و حسابرسـی داخلـی نیسـت،
… دو ایــن عوامــل نیــاز بــه بهبــود و تغییــرات دایمــی دارنــد تــا خــود را بــا تحــوالت
… روش هــای مقایســه ای بیــن کنترل هــای … نســبت بــه صورت هــای مالــی توســط
یــک … موجــب افزایــش اثربخشــی می گــردد. …. بررسی کارایی و اثربخشی عملیات.
[PDF] رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در …
faar.iauctb.ac.ir/article_520154_d6c1b239f201c39465b819a64e4e7323.pdf‎Cachedحاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سه متغیر، نسبت نقدینگی، بازده
سرمایه در گردش … بازده سرمایه، ضریب سهام، توابع مفصل، کیفیت حسابرسی،
نقدینگی . -1 … صورت. های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت
حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی …… عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه
حسابرسان.
200نکته مهم و کلیدی در حسابرسی | mostafa zarei | Pulse | LinkedIn
https://www.linkedin.com/…/200نکته-کلیدی-و-مهم-حسابرسی-mostafa-zarei‎Cached5 آوريل 2016 … مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است. … هدف حسابرسی
عملکرد عبارت است از تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری. … اعمال
مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق کارهای انجام …. هنگامی که
خطر ذاتی و کنترل بالا باشد، حسابرس با افزایش آزمون های محتوا، …
[PDF] بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی در صنعت و کیفیت …
hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-92-fa.pdf‎Cachedصورت کارا و موثر انجام دهد . وضع. تی. یکم … با وجود تاکید زياد مراجع قانونگذار. و
حرفه. ای بر اهمی. ت. وجود کمیته حسابرسی … تخصص کمیته حسابرسی عاملی برای
افزايش اثربخشی …. صورتهای مالی را بررسی کرده و در مورد با آنها با مديريت و
حسابرسان …. مرتبط. با. حوزه. کمیته. حسابرسی. به،. بررسی. عوامل. مؤثر. بر. افشای
. اطالعات.
حسابداری – اصول حسابرسی
mostafazini.blogfa.com/post-8.aspx‎Cached
Similarحسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه …
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی : شامل الف) بررسی سیستم ب) رسیدگی های … مؤثر
بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحد های مختلف شرکت می باشد حسابرسان … شهرها
یا ایالت های همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می
شوند .
[PDF] اصل مقاله (396 K) – دانش حسابداری مالی
jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_897_941c09897aa7cae39f1a5b7b0f700f82.pdf
ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻀﺎد
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻬﯿﻪ … ﺷﻮد و. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي ﻣﺴﺘﻘﻞ و داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از.
ﺻﻮرت. ﻫﺎي … ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟ ﯾﮑﯽ از راه. ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮑﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
اﻋﻤﺎل …. 9(. 2003. ) راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺳﻄﺢ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر را. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ.
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 20 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=20‎Cached
Similar16 مارس 2014 … بررسي عوامل موثر بر فاصله انتظاراتي بين حسابرسان و استفاده كنندگان از صورت
هاي مالي در محيط ايران … تفاوت معني داري وجود داشته و بين ديدگاه هاي استفاده-
كنندگان(درون گروه) تفاوتي وجود ندارد. … بررسي مقايسه اي رتبه بندي كارگزاريها بر
اساس روش تحليل پوششي دادهها (DEA) و تحليل سلسله مراتبي (AHP)
[PDF] طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – حسابداری مدیریت
jma.srbiau.ac.ir/article_6728_9cef3c80b843cee428fa802fac93ac4f.pdf‎Cachedسبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی … مشخص کردن مجموعه ای منحصر به
فرد از قواعد کار داخلی هر موسسه حسابرسی. و … های مالی موثر بوده و برای دستیابی به
قابلیت مقایسه، عالوه بر نیاز … سازد که موجب افزایش این ویژگی … موسسات
حسابرسی برای اطمینان از کارایی و … به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و
ویژگی های.
پایان نامه کارایی حسابرسی – سایت دانلود پایان نامه های آماده
payannamedl.ir/tag/پایان-نامه-کارایی-حسابرسی/‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ومدیریت سود صنعت خودرو سازی ……
بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه …
[PDF] بخش 1 – مطالعات تجربی حسابداری مالی
qjma.atu.ac.ir/article_1712_2c142ce60db4603da7c83dde9cb75659.pdf‎Cachedبررسي عوامل مالي و غيرمالي موثر بر گريز مالياتي با استفاده از …. زياد فرار
مالياتي دارند( نباشد افزايش يافته و همين موضوع باعث كاهش كارايي و …. هاي صورت.
هاي. مالي حسابرسي شده افشاء مي شوند، عمدتاً. شامل ميزان ماليات ابرازي … رسيدگي،
كليه موديان مالياتي را در بازه اي از ريسك پايين …. حسابرسان مبنی بر نادرست بودن
صورت.
حسابرسی عملکرد – آرین تدبیر
arianth.ir/مقالات-و-آموزش-های-حسابرسی/حسابرسی-عملکرد‎Cachedبررسي و آزمون كنترلهاي مديريت، به عنوان يكي از مراحل اجراي حسابرسي عملكرد است
كه … از آنجا كه صورتهاي مالي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيست، …
ارزيابي اثربخشي ، كارايي صرفه اقتصادي عمليات به گونه چشمگيري افزايش
يافته است. …. بخشي از عواملي كه حسابرس بايد براي ارزيابي سيستم كنترل
مديريت و …
[PDF] فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری 3131 – دانشگاه شهید …
www.sbu.ac.ir/…/فهرست%20کامل%20پایان%20نامه%20های%20دانشکده%20مدیریت%20و%2…‎Similarعنوان: خصوصی سازی دانشگاهها و تاثیر آن بر کارایی نیروی انسانی …. عنوان: بررسی
تحلیلی نگرش حسابرسی در خصوص تأثیر افشاء عوامل مؤثر در تغییرات سود
شرکت ها. روی فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی ….. عنوان:
چگونگی ارزیابی طرح های سرمایه ای از دیدگاه مدیریت مالی و مقایسه بین ….. افزایش
بهره وری.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls‎Cached
Similar8, 5, بررسي عوامل موثر بر اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه بندي …
های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های حسابداری تعهدی در تشخیص در ماندگی مالی …
12, 9, تاثیر قرارداد روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده …
17, 14, ارزیابی مقایسه ای حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی
ایران …
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2013.pdf‎Similar8 نوامبر 2010 … ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤـﯽ اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾـﺮان …. سبک حسابرس،
مدت تصدي حسابرس و قابلیت مقايسه صورت هاي مالی …. پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار و افزايش ميزان مديريت … کارايي . رويکرد فرصت طلبانه به دنبال آن است تا
رفتار فرصت ….. بررسي عوامل مؤثر بر رتبه بندي شرکت هاي بورس.
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺪازه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
https://journals.ut.ac.ir/article_21687_af350029bb1553f9db7a7eadc085a254.pdf‎Cachedاو در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي. ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺪازه ﺣﺴﺎﺑﺮس. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد …
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻛﺸﻒ ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﮔﺰارش. ﻫﺎي.
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ …. ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ اﺳـﺖ و اﺣﺘﻤـﺎل آن. ﻛـﻪ. ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘـﻲ
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ … ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮس. (. از ﺟﻤﻠـﻪ داﻧـﺶ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ، ﻗـﺪرت ﺗﻄ. ﺒﻴـﻖ و ﻛـﺎراﻳﻲ ﻓﻨـﻲ. ) و اﺟـﺮاي.
ﺣﺮﻓﻪ. اي.
[PDF] ی ﮐﯿﻔﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑ
https://journals.ut.ac.ir/article_18488_50cc02f68fce0d3c3e67e3498b16f2b8.pdf‎Cachedﺷﻮﺩ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ . وﺍژ. ﻩ. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﻓﻨﺎوﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ …
ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 43. ﺑﻬﺎﺭ. 1385. 4. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﻨﺎوﺭی. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﻋﻨﺼﺮی
ﮐﻠﯿﺪی ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻣﺤـﺪوﺩﯾﺖ …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺎﺯی ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨـﺎوﺭی. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ
…. ﺍی ﺍﺯ. ﻓﻨﺎوﺭی. ﻫﺎ. ی ﻣﺆﺛﺮ. ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﮔـﺮ. ی. ﺭﺍ ﺑ. ﻪ. ﺳﻤﺖ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﮔﺮ. ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ. (.
ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ. ).
بررسی تأثیر اندازه شرکت حسابرسی و تخصص حسابرس به عنوان …
www.ehyaa.com/…/بررسی-تأثیر-اندازه-شرکت-حسابرسی-و-تخصص-حسابرس-به-عنوان-شاخص‌های-کیفیت-حسابرسی-بر-مدیریت-سود/‎Cachedعوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طور کلی عواملی هستند که
… این پژوهش‌ها،کیفیت تصمیم حسابرس و تأثیر آن را بر اثربخشی و کارایی
حسابرس … به دلیل حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌هاي مالي افزايش يافته
و لذا … عده¬ای بر این باورند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، به دلیل اینکه
بیشتر در …
ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214‎Similarارزي‍اب‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍اي‌ داخ‍ل‍ي‌ ب‍ر ف‍راي‍ن‍د ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌
… ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ ….
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ارائ‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ م‍ي‍ان‍دوره‌ اي‌ ب‍راي‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ب‍ن‍ي‍ادي‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ …..
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ري‍س‍ک‌ ب‍ان‍ک‍ه‍اي‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار …
[DOC] حسابرسی عملکرد و عملیاتی
www.semnanprisons.ir/…/7c419d1c0434695df3d6ea54559d50b9.doc‎Cachedحسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. … با توجه به
تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها … و بررسی
عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند.
…. تفاوت عمده اي در رويكردهاي موجود در حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي مديريت
يا …
دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد
shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/‎Cached8 مه 2016 … ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران ….
بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه
حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات …
گسترش صنعت حساب اقلیم | حسابرسی عملکرد و عملیاتی
gseaccount.com/1394/10/03/حسابرسی-عملکرد-و-عملیاتی/‎Cached24 دسامبر 2015 … آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ … و بررسی
عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و … مدیریـت را دانـش به
کار گیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی … تفاوت عمده ای در رویکردهای موجود
در حسابرسی صورتهای مالی و …. مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی
[PDF] حق الزحمه حسابرسی بر تخصص حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس …
fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1879.pdf‎Cachedت صنعت مشتریان شک و تردید حرفه ای حسابرس را درباره شناخت و ارزیابی درست
معامالت و … صنعت سطح باالیی از کارایی و کیفیت حسابرسی نسبت به حسابرسان
غیرمتخصص ارائه می ….. اهمیت اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت از دیدگاه
بازار … به بررسی. عوامل. مؤثر. بر. حق الزحمه. حسابرسی. صورت. های. مالی. پرداختند.
سیستم JIT – biznaz
biznaz.ir/tag/سیستم-jit/‎Cachedموضوع : معرفی JIT توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد … بررسي
مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان
.
کیفیت حسابرسی – وب سایت شخصی دکتر اکبر زواری رضایی
www.drzavari.com/10675/کیفیت-حسابرسی/‎Cached4 آوريل 2015 … از آن‌جا که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، لذا، کیفیت …
بینی سود مستقل از کیفیت حسابرسی است، زیرا در دوره مورد بررسی این دو محقق، ….
در این تحقیقات، اغلب از روش مقایسه ای دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در … عوامل
مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طورکلی عواملی …
[PDF] دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
tse.ir/cms/Portals/1/…/dastoramal%20%20contorole%20dakhely.pdf‎Cachedﻧﺎﺷﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ. ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ
ﮔﺰارش. « ﻣﺮدود ….. ت از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻋﺎدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺑﺪون اﺧـﺬ
ﺗﺄﯾﯿﺪﯾـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ …. ﻧﺎﺷﺮ را در ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ،
ﺑﺎ ….. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. و. دﻟﯿﻞ. اﻧﺤﺮاﻓﺎت. ﭘﯿﮕﯿﺮي. ﺷﻮد . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ارﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﺑﺎﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻬﻢ. ﺑﺎزار،.
ﺑﻬﺒﻮد.
قضاوت حرفه ای بر آزمون های تحلیلی در فرآیند حسابرسی
donya-e-eqtesad.com/news/525987/‎Cached29 دسامبر 2012 … برآورد ارزش‌های مورد انتظار برای بررسی حساب‌های مورد رسیدگی و مقایسه … کاستن از
جزئیات بررسی‌ها کرده تا کارآیی حسابرسی را افزایش دهند. … منشا ارزش حسابرسی
صورت‌های مالی، قضاوت حرفه‌ای حسابرسی به شرح استانداردهای حسابرسی است. …
میزان‌ اتکای‌ حسابرس‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از اجرای‌ روش‌های‌ تحلیلی‌ به‌ عوامل‌ …
[PDF] ﭼﺎﻟﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد – دانشگاه سیستان و بلوچستان
seminars.usb.ac.ir/Files/acc2/fa-ir/Document/Proceedings365-672.pdf‎Similar5 دسامبر 2012 … ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ … ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
در واﻗﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ … ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ … ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ داراي اﻫﺪاف و …. اي
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي …
موضوعات پایان نامه حسابداری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-1/‎Cached
Similarرتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متد الکترترای و مقایسه
ریسک و … عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و
استفاده کنندگان … بررسی تاثیرگذاری بخشی صورتهای مالی واحدهای اقتصادی بر
تصمیم گیری …. ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و دیدگاه
ترازنامه ای
استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی و … – تازه های حسابداری
www.accpress.com/…/استاندارد-حسابرسي-530-نمونه-گيري-در-حساب/‎Cached
Similarپیوست‌ ۱ : مثالهایی‌ از عوامل‌ مؤثر بر اندازه‌ نمونه‌ در آزمون‌ کنترلها … همراه با استاندارد
حسابرسی ۲۰۰ ” هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی ” مطالعه شود . … ۴ – اشتبـاه‌
از دیدگاه‌ این‌ بخش‌ به‌معنای‌ انحراف‌ از کنترلها (در موارد اجرای‌ آزمون‌ …. چه‌در آزمون‌
کنترلها و چه‌در آزمونهای‌ محتوا، خطر نمونه‌گیری‌ می‌تواند با افزایش‌ اندازه‌ ….. اخبار مجامع
حرفه ای.
[DOC] پیشینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Adopting-International-Financial-Reporting-Standards-in-Iran-Opportunities-and-Challenges‎Cachedیکی از بااهمیت ترین عوامل موثر بر تمایل به یکنواخت سازی، افزایش اهمیت … به
موازات افزایش تعداد و اهمیت شرکت های چند ملیتی، در حرفه حسابرسی نیز به … خارجی
، کاهش ریسک کشور و امکان انتقال سرمایه در سطح بین المللی دیدگاه خود را توجیه می
کنند. … سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی است.
[PDF] بررسی معیارهای حسابرسی عملیاتی اختصاصی از منظر حسابرسان و …
joeat.ir/article-1-26-fa.pdf‎Cached10 مارس 2016 … و تجزیه و تحلیل مقایسه ای بکار گرفته شده است. … واژه های کلیدی: حسابرسـی،
حسابرسی عملیاتی، کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی … حسابرسـی صورتهـای
مالـی داراي تنـوع موضوع و دامنه رسـیدگي … تقاضـا، حداکثـر اسـتفاده از امکانـات و
منابع موجـود، افزایش بهره وری و …. مالـی نیـز در ایـن مـورد موثر بوده اسـت.
حسابرسی داخلی
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=حسابرسی+داخلی&topic_1…‎Cachedهدف اصلی این تحقیق، بررسی دیدگاه مدیران و حسابرسان داخلی دانشگاههای علوم … و
ایران در مورد نقش حسابرسان داخلی و عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی
در … از یافته های حسابرسی داخلی بطور موثر طی یک چارچوب استاندارد که موجب
افزایش … دامنه کار حسابرسی، صلاحیت حرفه ای و بازبینی برنامه ریزی به صورت
مثبت و …
کارشناسی ارشدحسابداری-مقالات تخصصی – حسابرسی مبتنی بر ریسک
sadeghi1982.blogfa.com/post-19.aspx‎Cached
Similarهدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی …. به
این طریق حسابرس می تواند با ارزیابی مستقل تمامی عوامل موثر بر تجارت و کسب و
کار … در یک حسابرسی سنتی برای بررسی ارزیابی صورتهای مالی حسابرسی و
مدیریت …. حسابرس در برآورد خطر ذاتی عوامل گوناگونی را با استفاده از قضاوت حرفه
ای خود …
[DOC] تعریف سیستم کنترل داخلی
markazi-behzisti.ir/html/data/files/paper/9104/tavazon.docx‎Cached
Similar2- افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری) … 2- کنترل
های داخلی اداری : برخی از کنترل های داخلی بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا …
دارایی های موجود در فواصل زمانی مناسب مقایسه و هر گونه اختلاف موجود به گونه ای
مقتفی، … کار حسابرسان داخلی پی جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارآیی
هر یک از …
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه
حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات …
[DOC] استقلال حسابرسی : يک محدوديت سنگين يا يک ارزش اصلی
yektamohaseb.com/…/استقلال-حسابرسی-يک-محدوديت-سنگين-يا-يک-ارزش-اصلی1.doc‎Cachedکميسيون بورس و اوراق بهادار ايالات متحده1 , مجامع حرفه ای استاندارد گذار دارای
اختيارات … در اين مقاله, موضوع استقلال حسابرس از دو ديدگاه مورد بررسی قرار می
گيرد و در اين مورد … حسابداران رسمی يا حسابرسان مستقل به حسابرسی صورت های
مالی طبق … و آبروی استقلال را بهبود بخشيده و حفظ کنند تا ثروت و رفاه آنان
افزايش يابد .
دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/06/03/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/‎Cached3 ژوئن 2016 … ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران ….
بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه
حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات …
[PDF] گزارش سالانه 1392 – بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir/PortalData/Subsystems/Article/…/1171820179.pdf‎Similar28 مه 2014 … فصل هشتم- گزارش حسابرس و بازرس قانونی … این گزارش که بیانگر فعالیت های
مالی و سایر عملیات … بانک که با حضور مستمر و موثر خود، ما را در مسیر ….. است که در
این سامانه برای افزایش دقت رتبه بندی از عوامل کیفی )بر اساس … آن به صورت دوره
ای با نظرات متخصصان اعتباری بانک مورد مقایسه قرار می گیرد و با.
[PDF] ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﮐﺸ
khbmpeu.ir/LinkClick.aspx?fileticket=a%2B12wYkAmZA%3D…‎Cached
Similarﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
… اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰاي ﮐﺎري آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﻬﺎ
اﻗﺪام … ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اي در روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻬﺎر …. ﻤﻠﮑﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؛
. -4.
[DOC] محافظه کاری حسابداری و کیفیت اطلاعات … – Page for modir3-3.ir
modir3-3.ir/article-farsi/arf22-12389.docx‎Cachedهرگاه حسابرس شرکتی یک موسسه حسابرسی بخش خصوصی باشد در آن صورت
کیفیت … به باور او مدیران کیفیت اطلاعات صورت های مالی را قربانی منافع شخصی
خود می کنند. … این تعریف محافظه كاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. ….
دارد، بطوریکه محافظه کاری شرطی تمایل به افزایش کارایی قرارداد دارد، در حالیکه
محافظه کاری …
[PDF] عوامل‌موثر بر‌تعیین‌حق‌الزحمه‌ی‌حسابرسی – جامعه حسابداران رسمی ایران
www.iraniancpa.ir/…/Avamele%20Moassere%20Haghozzahmeh.pdf‎Cached
Similarاستفاده کنندگان صورت های مالی افزایش می یابد. 2- ضرورت … حق الزحم ه ی پایین
و رقابت ناس الم در ای ن زمینه پایه های. جوان حرفه ی … در کش ورهایی که فاقد
اقتصاد رقابتی هستند کارایی نداشته و. قیم ت را … آن است که عوامل موثر بر حق
الزحمه ی حسابرسی را بررسی …. مالحظه می شود حق الزحمه در کشورهای مذکور قابل
مقایسه.
دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
https://www.callforpapers.ir/…/دانلود-مجموعه-مقالات-سومین-کنفرانس-بی/‎Cachedارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی
… بررسی جو سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت
علمی … بررسی مقایسه ای این محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقدی افراطی در بورس
اوراق … بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ارائه مجدد صورت های مالی در شرکت
های …
حسابرسی – ویستا
vista.ir/article/360863/حسابرسی‎Cached
Similar24 ژانويه 2009 … ۲)افزایش دقت و قابلیت اتکا مدارک حسابداری … برخی عوامل برای استقرار یک
سیستم کنترل رضایت بخش ضروری است. ویژگی های مربوط از دیدگاه حسابرسی
صورتهای مالی آنهایی هستند که به امکان ثبت،پردازش و … به استخدام ، آموزش ، ارتقاء،
ارزیابی و پایان خدمت کارکنان اثر عمده ای بر موثر بودن محیط کنترلی دارد .
نمونه سوالات حسابرسی (ایرج نوروش) – مدیریت صنعتی
im1390.persianblog.ir/post/2‎Cached2 مارس 2013 … 3:ارزیابی کنترل های داخلی ، بررسی عملیات طی دوره و نتیجه گیری به … 11)در
کدامیک از موارد زیر،معیار حسابرسی کارایی،اثر بخشی وصرفه … 13)افزایش نیاز به
استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در هر واحد … 4:به صورت پروژه ای جداگانه یا همراه با
حسابرسی صورت های مالی …… 6)عوامل موثر بر قضاوت در مورد اهمیت.
“محبّت میراث بی پایان زندگی” – تست حسابرسی کاردانی به کارشناسی
30hesam30.blogfa.com/post/…/تست-حسابرسی-کاردانی-به-کارشناسی‎Cached
Similar5- اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی موسسه مورد رسیدگی تابع چیست؟ … 2)
بررسی مستقل ترازنامه وصورت سود وزیان واسناد مربوط به آن ها …. ۳۳- هر حسابرس
مسئولیت دارد رسیدگی های خود را به گونه ای طراحی کند که از کشف اشتباهات
وتخلفاتی که بتواند اثر …. 1)افزایش کارایی حسابرسی از طریق حذف برخی از روش
های رسیدگی.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه
mosaiebi.com/بایگانی/21831‎Cached1 ژوئن 2016 … ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران ….
بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه
حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات …
[PDF] کیفیت‌حسابرسی‌ – جامعه حسابداران رسمی
www.iacpa.ir/…/KeyfiateHesabresi-Izadinia&Alimoradi&Ghanizadeh.pdf
عوامل مؤثر بــر تقاضای خدمات حسابرســی، حق الزحمه ی. حسابرســی، نظریه ی … کردن
حسابرسان، تخصص گرایی حسابرسان، تأکید بر بررسی … اعتماد بودن صورت های
مالی حسابرســی شده، کیفیت باالی. حسابرسی را …. مقایسه ای دو وجهی )مؤسسات
حسابرسی بزرگ در مقابل دیگر … اثربخشــی و کارایی حسابرسی آزمون کرده اند.
بسیاری از …
سازمان حسابرسی خانه | نقشه سایت امروز دوشنبه 29 / خرداد / 1396 مصادف …
www.audit.org.ir/WFrmPublicNewsView.aspx?ID=816
در این روش هدف اولیه از تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و …
گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزه ای خاص اشاره
دارد و … مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و
افزایش … -محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی
نیروی کار، …
سوالات تستی حسابرسی
www.profit-loss.ir/category/accounting-konkur/?print=print-search‎Cached۱)دقیق بودن کامل بودن ۲)قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن. ۳)مربوط بودن … ۵- اظهار
نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی موسسه مورد رسیدگی تابع چیست؟(آزاد۸۴) … ۷-
انجام همکاریهای ممکن بین حسابرسان داخلی ومستقل موجب افزایش کدام مورد میگردد؟ (
آزاد۸۳) … ۲)بررسی مستقل ترازنامه وصورت سود وزیان واسناد مربوط به آن ها. ۳)بررسی …
[PDF] 672 K – دانش حسابداری
jak.uk.ac.ir/article_985_045a36ee14fd3f252875936b369bbc2c.pdf‎Cachedبررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی. …
در این راستا، درک عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا،. به …
ظرفیت. های حرفه. ای ). شایستگی. (8. حسابرس بستگی دارد؛ در حالی. که قسمت …
اجباری شرکای موسسات حسابرسی منجر به. افزایش کیفیت هدف. های عمومی صورت. های
مالی می.
[XLS] لیست-پایان-نامه-های-رشته-حسابداری.xlsx
proacc.ir/wp-content/uploads/…/لیست-پایان-نامه-های-رشته-حسابداری.xlsx‎Similar66, 65, کنترل بودجه ای و هزینه یابی استاندارد, 57, علامه طباطبایی, ارشد, محمدعلی
غیایی، …. 115, 114, پژوهشی در مورد چگونگی تهیه و مقایسه صورتهای مالی تلفیقی
در ….. 241, 240, تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی فراگیران در جهادسازندگی
…. 290, 289, بررسی تحلیلی نگرش حسابرسی در خصوص تاثیر افشاء عوامل موثر در

حسابداری وحسابرسی audit and accounting
www.abedan.blogfa.com/‎Cached
Similarقابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای مهم ولازمی است که صورتهای مالی … حسابداری شماره
یک پاره ای از این تغییرات را بیان نموده ….. 1-تصميم نهايي در مورد اينكه حسابرس
نسبت به صاحبكار خود مستقل به نظر مي رسد توسط كدام مرجع زير اتخاذ مي گردد ….
الف)با بررسي و رسيدگي به ترازنامه،سود و زيان اقدام به صدور گزارش حسابرسي مي
نمايند …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات