× بستن تبلیغات
آگوست
1
2017

بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر

بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر

بررسی-اثر-بخشي-آموزش-مهارت-حل-مسئله-بر-کاهش-ميزان-برگشت-دوباره-افراد-وابسته-به-مواد-مخدر

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره در 73 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه
 اعتياد به مواد مخدر  به عنوان يک ‘  مشکل اجتماعي ‘ يک  پديده استعماري است  که  سبب ساز  زمينه  هاي ناسالم اجتماعي،اقتصادي ،فرهنگي، شخصيتي  و تربيتي مي باشد. امروزه وسعت اين معضل  در جهان چنان گسترده است که ميليونها نفر به آن مبتلا هستند .بدون ترديد مصرف بي رويه وروز افزون مواد مخدر به عنوان يکي از بزرگترين مشکلات قرن حاضر تلقي مي گردد. يکي از علل مهم گسترش روز افزون اعتياد، سود جويي از آن مي باشد كه سوداگران مرگ از نا آگاهي و مشکلات گوناگون جوانان وخانواده ها براي رونق گرفتن بازارهاي خود استفاده مي کنند و به شيوه هاي مختلف  قربانيان بيشتري  را در  دام  مخوف اعتياد  گرفتار مي سازند (اقليما،1386).                 
 شيوع روزافزون سوءاستفاده از موادافيوني خانواده ها ي بسياري رادرگير خود ساخته است. براي پيشگيري از اعتياد کارگاه وهمايش هاي علمي متعددي تشکيل مي گردد هدف از اين برنامه ها ،افزايش سطح آگاهي عموم  مردم بويژه افرادوابسته به موادو خانواده هاي آنان در مورد شناخت بيماري اعتيادوراههاي درمان آن مي باشد ،لازم است در مانگران مراکز سم زدائي در کنار
برنامه هاي  درماني خود از جمله برگذاري كلاس هاي آموزشي گروهي و فردي ،آموزش مهارت هاي زندگي بويژه مهارت حل مسأله  رابکار گرفته تا احتمال باز گشت مجددمصرف مواد مخدر کاهش يابد (نريماني، 1385).
مورينو پيشگام نهضت گروه درماني  مي گويد: مردم  در گروه بيمار مي شوند پس چرا در گروه درمان نشوند (گيبسون وميشل،ترجمه: ثنايي،1380).
 گروه درماني باعث افزايش سطح آگاهي بيمار نسبت به لغزش ها ،توانايي ها، ماهيت فردي ،اجتماعي ،مسايل متعدد روزمره زندگي و همچنين ترک مواد مي شود در گروه درماني به فرد معتاد کمک مي شود که با مسايل و مشکلات يکديگر آشنا شوند و در حل مشکلات يکديگر از تجربيات و راه حل هايي که قبلاً توسط روانشناس مرکز آموزش مهارت حل مسأله ارائه  شده استفاده نمايند (سموعي ،1386).

بيان مسأله
مصرف مواد مخدر از جمله بارز ترين آسيبهاي  اجتماعي  است که مي تواند بنيان فرهنگي – اجتماعي يک کشور را سست نمايد. بر هيچ کس پوشيده نيست که گسترش اين روند تيشه به ريشه بنيادها ي اخلاقي ،اقتصادي و اجتماعي يک جامعه مي زند و آن را از درون دچار فسادو در نهايت به انحطاط مي کشد.اين مشکل امروزه آنچنان خود نمايي مي کند که هيچ کشوري نمي تواند خود را کاملاً از آن مصون نمايند (مناجاتي وفرنام، 1382). درمانهاي منطقي هيجاني و واقعيت درماني براي ايجاد تغييرات پايدار موثر است و مهمتر از همه تغييراتي است که با تکنيک هاي مختلف در سبک زندگي معتادين داده مي شود. از مهمترين اين تکنيک ها و يا مهارتها ،مهارت حل مسئله است که به عنوان اقدامي اساسي در خصوص درمان معتادين بايد انجام گيرد (کاستل وکراگ  ، 2000).  همچنين مارلات (1986) معتقد است اغلب عودهاي معتادين زماني اتفاق مي افتد که اعتماد به نفس فرد معتاد پايين مي آيد و قادر به استفاده از مهارتهاي مقابله اي از جمله قادر به کنترل خشم خود نمي باشد.
  بوتوين و همکاران (1998) معتقدندبرنامه آموزش مهارت حل مسأله براي پيشگيري از سوء مصرف الکل و مواد اعتيادآور موثر مي باشد .قابل ذكر است ،يکي از شيوه هاي موثر ترک افراد وابسته به مواد، شرکت در گروه درماني است  که شامل آموزش راهبرد هاي به کار گيري يک زندگي با ثبات بدون مصرف مواد و افزايش آگاهي در زمينه عوامل فيزيکي و رواني شروع کننده و در نهايت سازگاري لازم جهت بر خورد مناسب با آنها را ممکن  مي سازد (طوسي، 1379).
    در جلسات متعدد گروه درماني پيشنهادات و آموزش هاي لازم جهت مصرف نکردن ،پاکي از مواد مخدر، آموزش مهارتهاي زندگي و برنامه ها ي ساختار يافته روزانه صحبت مي شود و رفتار ها ،نگرشها و احساسات معتاد توسط خود بيمار ارزيابي مي شود و توانايي هاي فرد را براي شناخت و تجزيه و تحليل اعمال خود توسعه مي دهند ( مناجاتي وفرنام،1384 ).
 در گروه درماني به افراد وابسته به مواد کمک مي شود که با مسائل و مشکلات يکديگر آشنا شوند و در حل مشکلات مشابه از تجربيات و راه حل هاي مناسب يکديگر استفاده نمايند .در جلسات گروه درماني وجود و نقش افرادي که قبلاً معتاد بودند در ارشاد و راهنمايي ساير افراد وابسته به مواداز اهميت خاصي بر خوردار است و در برخي از موارد حتي بيش از يک پزشک و پرستار مربوطه مي توانند به افراد وابسته به مواد کمک كنند(سموعي، 1386).
 با توجه به تحقيقات انجام شده فوق الذکر مي توان بين ميزان آموزش مهارت حل مسئله افراد وابسته به مواد و بازگشت آنها به مصرف مجدد و پرخاشگري ارتباط بر قرار کرد و مي توان گفت افراد ي که از اين مهارت بهرمندند کمتر دچار لغزش و يا عود خواهند شد.بنابراين اين پژوهش در پاسخ به اين سئوال است که آيا کساني که توانايي  مهارت حل مسئله را كسب كرده اند کمتر دچار عود و پر خاشگري مي شوند ؟                                                                                      


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدرhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%da%a9/

بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره …
netwebd.ir/tag/بررسی-اثر-بخشي-آموزش-مهارت-حل-مسئله-بر-ک/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان
برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد.
zap.in | Zap your URLs and earn bitcoin! – Google URL Shortener
https://goo.gl/2dWuwm‎Cachedبررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته
به مواد مخدر. بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره …
[PDF] ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮ
etiadpajohi.ir/files/site1/…/vali_naderi-A-10-372-23-36999dd.pdf‎Cached57. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ. واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ.
ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ … ﺶ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد. ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات، ﺧﻄﺮات و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
.
بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره …
irandaneshyare.rzb.blogfa.xyz/view505426.html‎Cachedبررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته
به مواد مخدر … امروزه وسعت اين معضل در جهان چنان گسترده است که ميليونها نفر به آن
مبتلا . … مخدر ,مواد ,مواد مخدر ,دوباره افراد ,افراد وابسته ,برگشت دوباره ,ميزان
برگشت …
بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره …
farafileshop.rozblog.com/…/بررسی-اثر-بخشي-آموزش-مهارت-حل-مسئله-بر-کاهش-ميزان-برگشت-دوباره-افراد-وابسته-به.html‎Cached22 ژوئن 2017 … بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته
به مواد مخدر تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره (مقطع …
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/557079‎Cachedﻣﻮاد. رﻧﺞ ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺴ. ﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﺟﺎن … ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤ. ﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺶ از.
20 …. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﺟﺮأت ورزي. و. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﻨﺎع. 5. در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮد ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟ ١. …
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻮد در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺮورت … در ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺰارش.
[PDF] اثر بخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به …
https://jbs.ir/article-1-58-fa.pdf‎Cachedﺳــﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺮﺧﻄﺮ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺳﻮء
ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﻛﺎﻫﺶ. ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ

مرکز تحقیقات سوئ مصرف و وابستگی به مواد – 1-بررسي اثربخشي …
pnrc.uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=11&pageid=8929‎Cachedبررسي اثربخشي اجتماع درمان مدار(TC) بر ارتقاء سلامت روان، افزايش مهارت زندگي و
… حداقل نيمي از افرادِ درمان شده تا 6 ماه بعد از درمان دوباره به اين بيماري مبتلا ميشوند
و اين ميزان … بنابراين براي درمان اختلال سوءمصرف مواد به درمانهايي با اثربخشي
بالا و ميزان … در مرحلة اول ابعاد مهارتهاي زندگي (مهارت حل مسأله / تصميم گيري،
مديريت …
[PDF] اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش عود اعتیاد به مواد مخدّر در …
tbj.ssu.ac.ir/article-1-1623-fa.pdf‎Cachedffl. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ. درﻣﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري. ﺑﺮ. ﻛﺎﻫﺶ. ﻋﻮد. اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪ ر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. و. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آن …
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. و. ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮد. اﻋﺘﻴﺎد. در. آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ … ﻗﺒﻞ از
اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﺔ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ آزﻣﻮن اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﻣﻨﺲ …. اﻳﻦ ﻓﻨﻮن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ … ﺣﻞّ. ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻳﺎد. ﺑﮕﻴﺮد. ).11(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ رﻋﺪي. )1380(. ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺸـﺎورة.
[PDF] اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر کاهش عود در …
irancounseling.ir/journal/article-1-87-fa.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ. ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮد در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ.
اﻧﺠﺎم … ﺑﻪ. ﮐـﺎرﺑﺮده. ﺷـﺪ . ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه. آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل. ازﻟﺤﺎظ. ﻣﯿﺰان ﻋﻮد، از ﻫﻔﺘـﻪ ….
ﺑﻪ. ﺳﻮي. ﻋﻮد ﺳﻮق دﻫﺪ . ﻣﺎرﻻت و ﮔﻮردون. 6. (. 1985. ) اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ. (. ﻋﻮد. ) ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در
ﺧﻮش …. ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً در. ﺳﻪ. ﻃﺒﻘﻪ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
بررسی اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره …
www.bestofday.ir/reader/text/201706222006098592‎Cached22 ژوئن 2017 … بررسی پرتو بخشی آموزش چیرگی حل مسئله بر کاهش میزان برگشت دوباره … مهارت
حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدر.
[PDF] ﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮ
www.ensani.ir/storage/Files/20130625101504-9704-61.pdf‎Cached
Similar25 ژوئن 2013 … اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ. واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ … ﻫﺪف از
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﺣﻞ. ﻣﺴﺎﻟﻪ … ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد
. … ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات، ﺧﻄﺮات و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. … ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد
درﻣﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از درﻣـﺎن دوﺑـﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ ….. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ.
[PDF] ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در زﻧﺪان زﻧﺪاﻧﻴﺎن ي – دانشگاه تهران
psyedu.ut.ac.ir/acstaff/khodayarifard/…/Farsi/APF-40.pdf‎Cached
Similarﻦ اﻓﺮاد. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
… 11. درﺻﺪ ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. زﻧﺪﮔﻲ و. 30. درﺻﺪ ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻛﻨﺘﺮل دوﺑﺎره. ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻴﻔﺘﺎدﻧﺪ …
ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. -. رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧ. ﻲ. ﮔﺮوﻫ. ﻲ. و ﻓﺮد. ي. زﻧﺪاﻧﻴﺎن. ﺑ. ﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل …. زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ،
ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر، آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ،. ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣ. ﻘﺎﺑﻠﻪ. اي ﺑﻴﻦ. ﻓﺮدي. و
ﻣﻬﺎرت.
[PDF] افسردگی
5.63.15.31/azmoon/ref/depression_final%20(1).pdf‎Cachedوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور … افسردگی ممکن است آثار مخربی بر
روابط بین فردی، روابط. خانوادگی و … روش های مختلف درمان، تش ویق افراد مبتال
به افس ردگی … کاهش ان رژی، تغییراتی در میزان خواب و اش تها، بیقراری …
تقویت مهات های حل مس اله، و یادگیری مهارت های صحیح …. مصرف الکل و مواد مخدر یا
محرک.
پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای و حل مسالۀ اجتماعی بر …
www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-اثر-بخشی-آموزش-مهارت-های-مقابله-ای-و-حل-مسالۀ-اجتماعی-بر-کیفیت-زندگی-معتادان-شهر-اردبیل‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله ای و حل مساله …
دراین میان میلیونها نفربه مواد مخدر وابسته شده اند ونه تنها زندگی خود آنها بلکه زندگی
افراد … دهند وسن اعتیاد به مواد مخدرنسبت به چندسال گذشته حدود 10 سال کاهش یافته
است. … پس از رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روان
گردان …
فصلنامه اصول بهداشت رواني، شماره 78 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1370‎Cached
Similarبررسي مقايسه اي ذهن آگاهي، مهارت هاي جرات ورزي و بازداري و فعال سازي رفتاري در …
تاثير آموزش خودمتمايزسازي بر ميزان رضايت زناشويي در بين دانشجويان زن متاهل …
اثربخشي مهارت حل مسئله برسازگاري معلولين جسمي حركتي …. مقايسه شيوع
اختلالات شخصيت در گروه هاي سوء مصرف كننده مواد، بازگشت كننده به اعتياد و افراد
عادي
[PDF] ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ١٣٩٢ آﺑﺎن ﻣﺎه ٩ ا ﯽ :٧ زا ﺪان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir/…/چهارمین_کنگره_سراسری_رفتارهای_پرخطر_سال_92_.pdf‎Similarﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﻉ. پ ﺷﻬﻴﺪ. ﺑﻬﺸﺘﻲ. -. ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ. ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩﻱ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ …
ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻟﺰﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ …
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻃﻠﺒﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ
…. ﻭ. ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﺣﻞ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰﺭگ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ.
[PDF] پرهیز از مصرف مواد در اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر …
www.abzums.ac.ir/portal/file/?311365/اثربخشي-رفتار-درماني…‎Cachedگرفت که رفتار درمانی دیالکتیک گروهی در کاهش باورهای غیر منطقی در معتاد … مین
باورهای غیر منطقی که باعث پایین آمدن اعتماد به نفس او شده او را وادار به مصررف
دوباره … وسوسه ی افراد مبتال به سو مصرف مواد در یافتن که آموزش مهارت نظم جویی
هیجانی موجب کاهش … در بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه
شناخت درمانی.
بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي …
download-thesis.com/…/بررسي-اثربخشي-آموزش-تاب-آوري-بر-کيفيت-ز/‎Cached1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر.. 97 ….. عبديان،
شهره.سليمي، سيدحسين 1389، ارتباط مهارت حل مسأله و رضايت زناشويي.
دکتر دانش | رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی
www.doctordaneshpc.com/…/رفتاردرمانی+دیالکتیکی+در+درمان+اختلال+شخصیت+مرزی‎Cachedاز ميان افرادی كه به دليل سوءمصرف مواد بستری شده اند 58% تا 60% آنهـا اخـتلال
شخصـيت مـرزی دارند. …. بدون توجه به تغيير و حل مسئله، رفتارهای مداخله گر در درمان
دوباره رخ خواهد داد. …. وابسته و خـود مختـار را در افـراد مبـتلا بـه اخـتلال شخصيت مرزی
مشخص كرد. … بررسي ‌اثر‌بخشي‌ رفتاردرماني‌ ديالكتيكي ‌در ‌كاهش ‌رفتارهاي ‌تكانه اي.
پاسخ سؤالات دریافت شده | روانپزشکان
ravanpezeshkan.com/home/public/پاسخ-سوالات-دریافت-شده‎Cachedآیا دادن قرص سلکوکسیب به بیمار اسکیزوفرنیا که ریسپریدون، کلونازپام،
ابیلیزول … ضمناً اثربخشی داروهای ضد وسواس که در متن لینک بالا نام برده شده
تفاوت عمده‌ای با هم … پاسخ سایت روانپزشکان: معمولاً اگر دارو دوباره با دوز کمی شروع
شود علایم قطع …… به هنگام افسردگی و کاهش اعتماد به نفس، توان حل مسئله کاهش
می‌یابد و قدرت …
[PDF] بسم اهلل الرحمن الرحیم – پایگاه اطلاع رسانی ماه نامه نواندیش سبز
noandish.behzisti.ir/Modules/GetFile.aspx?Source=HyperLink…‎Cached21 سپتامبر 2016 … بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي بر سبك هاي عاطفي نوجوانان … بررسي و
مقایسه خودافشاگري و سالمت روان در افراد با عملکردهاي نیمکره ….. هرچند به لحاظ کمی و
کیفی، کم ترین میزان جرم و جنایت، مواد مخدر و …… نكته بود که حل مسئله، خطر
استرس هاي ناگهاني زنان و مردان را کاهش … زندگي در افراد وابسته به مواد.
[PDF] ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ
https://www.unodc.org/documents/…/publications/Mass%20Media.pdf‎Similarآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﺎص. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي …… آﺛﺎر
ﻣﺼﺮف ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ. 3. 60 ﺗﺎ. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ اﻓـﺮاد. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻮﻛﺎﺋ. ﺼﺮف ﻣﺠﺪد، از ﺟﻤﻊ

[PDF] رﻓﺘﺎري در ﺗﻐﯿﯿﺮ – ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ – North Khorasan …
journals.nkums.ac.ir/index.php/mj/article/download/132/pdf_100‎Cached
Similarاﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ. روان درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري در ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد … رﻓﺘﺎري در
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ آﻧﺎن را … ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﯾﺠﺎد … ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد در زﻧﺪان ﻫﺎي ﮐﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻠﻪ ي اﻋﺘﯿﺎد را از … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ …. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻣﺘﻨﺎع از ﻣﻮاد، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺟﻠﺴﻪ ي
درﻣﺎن.
[PDF] تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي。 – خانه تاب آوری
www.resiliency.ir/…/تأثیر-آموزش-مهارت-های-زندگی-بر-سازگاری-اجتماعی،-تاب-آوری-و-سلامت-عمومی-خانواده-های-معتادان-شهر-تهران.pdf‎Cachedهــدف از این پژوهش، تعيين تأثير آمــوزش مهارت های زندگی بر … تاب آوری و سالمت
عمومی هر دو گروه، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت. … به ميزان 15/6 درصد بر افزایش
تاب آوری خانواده های معتادان مؤثر … معاون کاهش تقاضا. و توســعه مشارکت هاي مردمي
ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه اي …. مهارت حل مسئله ….. زندگي در افراد وابسته به
مواد.
[PDF] ﯽـ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﮋوﻫ – نشریات – ستاد مبارزه با مواد مخدر
publisher.dchq.ir/LinkClick.aspx?fileticket=dT0-gq9DXs8%3D…
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وﻟﻊ … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎك ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ. ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك. ﻃﯿﺒﻪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻬﺸﺘﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ. 68. -. 55. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه … ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻣﻮاد، وارد ﮐﺸـﻮر ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ….. (درون ﻓﺮدي و ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ) در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﮐـﺎﺋﯿﻦ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه …. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺮي، اﺧﺘﯿﺎري، ﺣﺴﻨﯽ اﺑﻬﺮﯾـﺎن و ﮔﻨﺠﮕـﺎﻫﯽ
(.
[PDF] نگری بر اساس مفاهیم قرآنی اثربخشی آموزش مثبت نفس و امید به …
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs/article/download/11020/3710‎Cached2316. چكيده. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت … نیز وابسته است …
رسيدن. به. مواد. مخدر. از. هيچ. کاري فروگذار. نمي. کنند و ممكن است. احساسات، … رحمي
جنين، هيپوگليسمي. و. تشنج. نوزاد،. مشكالت تنفسي. ،. کاهش. وزن،. قد … طبق یک
بررسي دیگر، ميزان … تواند در گرایش افراد نسبت به مصرف مواد نقشهاي مهمي داشته
باشد.
دکتر رضا فقیه نصیری> پرسش و پاسخ
www.drfaghihnasiri.ir/helpdesk.aspx‎Cached
Similarپاسخ: متاسفانه از این طریق امکان حل این مسئله نیست نیاز به مشاوره دارید مثل ترک
….. قدم اول شما ترک همه مواد مخدر تحت نظر یک روانپزشک باید باشد که هدفی قابل …..
باید عرض کنم پاسخ دادن به سوالات در مورد عوارض دارو یا اثربخشی آنها در این …..
کاهش اضطراب، طی جلسات مشاوره راهکار مقابله با این افکار منفی هم بشما آموزش داده
شود.
[PDF] ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي رﻓﺘﺎري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ اﺛ – مطالعات روان شناسی …
jcps.atu.ac.ir/article_506_72ef2796a21e2b9cb8cfaaab2452f606.pdf‎Cachedاﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي رﻓﺘﺎري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران
اﻓﺴﺮده …. ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ … ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي رواﻧﯽ، زﯾﺎد ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ دارو ﻣﯿﺰان ﻋﻮد در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، … ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻣﻮزش
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ …. ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ …
[PDF] راﻫﻨﻤﺎي درﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ
eazphcp.tbzmed.ac.ir/uploads//User/43/ravan/ravan/GAD.pdf‎Cachedاﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ آن را. در … راﻫﻨﻤﺎي درﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ. 5. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. GAD. دو دﺳﺘﻪ.
ﻋﻼﯾﻢ. اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﺋﻢ …. در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روش ﻫﺎي آرام ﺳﺎزي، ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﻬﺎرت … ﯿﺪن
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي در اﺿـﻄﺮاب و …. ﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﮔﺸﺖ، اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﯾﻦ … ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
همگام ایـران و ایـرانـی – معمای قدیمی دانه های برف – عاشـق ایـران و ایـرانـی
iranimaha.blogfa.com/page/barf‎Cached
Similarپرسش : آیا مطالعه دانه های برف مزیتی نسبت به مطالعه مواد دیگر دارد؟ …… اثر بخشي
آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته به مواد مخدربررسی …
شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ – کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده
www.aayandeh.com/شیشه-چیست-و-درمان-آن-چگونه-است؟/‎Cached17 نوامبر 2015 … آشنایی با مواد محرک شیشه و علائم مصرف آن و اثرات آن بر روی مغز و … همچنین رفتار
افراد مصرف کننده که منجر به اعتیاد به شیشه می گردد. … اشتها به شدت کاهش پیدا می
کند! … غافل از اینکه ثابت شده است که مصرف حتی مقدار کم مواد مخدر یا محرک …
بررسی و درمان قرار گیرد و بدنبال آن یا هم زمان آموزش خانواده، آموزش مهارت …
فصل ششم: درمان هاي روانپزشكي – کلینیک تخصصی روانپزشکی …
rastin-clinic.com/?page_id=1716‎Cached
Similarداورهایی که در درمان اختلالات روانپزشکی به کار می‌روند داروهای روانگردان نامیده
می‌شوند. … شاخص درمانی، به میزان نسبی سمیت یا بی‌خطر بودن دارو اطلاق می‌شود. …
قابلیت وصول زیستی به بخشی از کل داروی تجویز شده اطلاق می‌شود که بعدا می‌توان
در ….. اما این اثرات اولیه پس از چند هفته به کاهش کلی اضطراب منجر می‌شوند(کلتنر و
فولکس، …
[PDF] Untitled – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
www.iauz.ac.ir/files/subpajohesh/mokhader/پايان%20نامه%2017.pdf
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺮﺟﻊ و اﻃﻼع ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه … ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. … ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. ﮐﻪ ﺑﻪ … ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎور ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ در …… اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﭘﺲ از ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد … در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان … اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗ.
تبيين تجربه زيسته زنان وابسته به مواد مخدر از پديده اعتياد | saideh …
www.academia.edu/…/تبيين_تجربه_زيسته_زنان_وابسته_به_مواد_مخدر_از_پديده_اعتياد‎Cached- ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ sgarousi@mail.uk.ac.ir : ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪي زﻳﺴﺘﻪ زﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
از … ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮاي زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎدي ﻛﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ … 1382 ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ 54/6 درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺮد ،
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻮه … از ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن اﻓﺮاد ﻣﻨﺤﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ارزشﻫﺎ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم
ﺑﺮاي اﺟﺮاي …
درمان اعتیاد – تیم اجتماع محور طلوع سبز گوجان
tolusabz.persianblog.ir/tag/درمان_اعتیاد‎Cached
Similarبا دیدن یک یا چند نشانه از علایم یاد شده، می توان به مصرف حشیش در افراد شک کرد
ولی از … ۱) مشکلات جسمی : اعتیاد به مواد مخدر ممکن است سبب بیماری های قلبی و
ریوی، … اعتیاد ممکن است موجب طرد شدن فرد از جامعه، بیکاری، غیبت ازکار،کاهش
میزان ….. مواد مورد بررسی و درمان قرار گیرد و بدنبال آن یا هم زمان آموزش خانواده، آموزش
مهارت های …
آمیزش جنسی در انسان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/آمیزش_جنسی_در_انسان‎Cached
Similarفلاسفه در شاخه‌ای از فلسفه به نام «فلسفه سکس» به بررسی آمیزش جنسی و …. و
سکس به عنوان یک نوع تعامل احساسی و فیزیکی با افراد دیگر، موجب کاهش استرس و
… مثلاً از طریق انتقال خون، سوزن مشترک در معتادان به مواد مخدر تزریقی و یا در زایمان.
…. ممکن است از تأثیر الهه آفرودیته و یا میزان سطح هورمونها جهت فهم و معنی بخشی به آن

[PDF] 1046 K – روان شناسی بالینی
jcp.semnan.ac.ir/article_2231_8f889c172271fc04429b6394b45ea217.pdf‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد. امید. بر امید و
…. کاهش میزان افسردگی. و پیشگیری از عود در زنان درمانجوی وابسته به مواد مخدر.
روانشناسی – موضوع پایان نامه
atapourpsychology.blogfa.com/post/76/موضوع-پایان-نامه‎Cached24 آوريل 2013 … 605 : بررسي رابطه وابستگي به اينترنت با نظام ارزشي دانشجويان كارشناسي ارشد
… به مواد در افراد وابسته به مواد افيوني، مبتلا به عود، ترك كرده و به هنجار 658 …. مواد
مخدر و افراد عادي 797 : بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب منتشر در ميان …. 89 :
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر شيوه هاي حل مساله دانش آموزان 890 …
[PDF] اﻋﺘﻴﺎد ﭘﮋوﻫﻲ
pishgirinovin.com/فصلنامه/item/download/543
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري …. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﻋـﻮد اﻓـﺮاد. ﺳﻢ … رﻓﺘﺎري ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻜﺎﻧﺸـﮕﺮي، وﻟـﻊ … ﻨﻲ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ در درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد …. ﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺖ …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ
روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت …. ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان وﺳﻮﺳﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در اﻓﺮاد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ.
[PPT] دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.irhk.ir/doc/edo-ovlaviat.ppt‎Cached2- اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه …. بدون درد
در تشويق به زايمان طبيعی; بررسی علل و راهکارهای کاهش عوارض حين زايمان … مواد
مخدر; انجام طرحهای مداخله ای در زمينه انواع دمانس; مقایسه هزینه اثربخشی استفاده از …. 1
-بررسی میزان تطابق فارغ التحصیلان رشته های پزشکی وحرف وابسته با نیازهای
جامعه.
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان برگشت دوباره …
sproge.asemoonii.ir/…/بررسی+اثر+بخشي+آموزش+مهارت+حل+مسئله+بر+کاهش+ميزان+برگشت+دوباره+افراد+وابسته+به+مواد+مخدر.html‎Cachedبررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان برگشت دوباره افراد وابسته
به مواد مخدر تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره (مقطع کارشناسی ارشد)، مقدمه: …
مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید – اداره کل زندانهای استان …
tehranprisons.ir/مجازات-های-جایگزین-زندان-حبس-در-قانون/‎Cached9 فوریه 2016 … رابعا”؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. …. مقاله
نقد و بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس زندان تهیه شد …. و فروش وارد
کردن يا ساخت موادمخدر و همچنين مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام …. گريزي و
قانون شکني شده، اثربخشي يا سازوکارهاي اجرايي لازم را خواهند داشت؟
اعتیاد به مواد مخدر| | نوروفیدبک
balootclinic.com/اعتیاد-به-مواد-مخدر/‎Cached
Similarدرمان‌های دارویی عموماً به عنوان شروع فرآیند درمان شناخته شده‌اند که از سم‌زدایی آغاز
می‌گردد. … هدف از این درمان‌ها، قطع وابستگی فیزیولوژیک و روانی به مواد مخدر است که
به …. زندانی کردن، بررسی مداوم، نظارت دائم، تست مداوم ادرار، انجام مشاوره، آموزش
مهارت‌های …. بیماران وابسته به الکل متفاوت است و به میزان قابل توجهی نسبت به
افراد سالم …
اعتیاد به مواد مخدر – ویستا
vista.ir/article/279776/اعتیاد-به-مواد-مخدر‎Cached
Similar17 ا کتبر 2007 … سیر پیشرونده اعتیاد به مواد و ترویج روشهای مصرف غیربهداشتی آن … مواد مخدر از
مشتقات تریاک (opium ) هستند که شامل مورفین ، کدئین و مواد نیمه …. کاهش میزان
نبض …. از ماده مخدر را ندارند ،‌لذا اثربخشی این گونه برنامه های درمانی بر اساس میزان ….
آموزش مهارت های سازگاری : بسیاری از افراد در دوران رشد و تربیت آگاهانه و …
[PPT] Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2009/…/737_orig.ppt‎Cached
Similar2- اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه … 11-
مطالعات مداخله ای وتحليلی درمورد راههای کاهش مرگ ومير وتغذيه نوزادان … بررسی
تاثير عوامل دارويی وگياهی بر عملکرد قلبی و مقاومت آن در برابر ايسکمی در مدل قلب
… بررسی انگيزه شروع مصرف ، ترک مصرف و بازگشت مجدد به مواد در معتادان; طرح های
مداخله ای …
رابطه اعتیاد و ژنتیک و ترک اعتیاد – پردیس کیلینیک
pardisclinic.com/…/390-رابطه-اعتیاد-و-ژنتیک-و-ترک-اعتیاد.html‎Cachedبه علاوه پاسخگویی بدن به درمان اعتیاد هم می تواند وابسته به ژنتیک باشد. … به
فرزندانتان به ارث برسد به آنها مهارت های انطباقی زندگی را آموزش دهید که به کمک آن
بتوانند بر ژن … مثلا فردی که به الکل اعتیاد دارد به احتمال زیاد در آینده به مواد مخدر هم
معتاد می شود. … بسیاری از افراد معتاد وقتی به اثر ژن ها فکر می کنند دچار مشکل می
شوند.
مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط) [آرشيو …
forum.p30world.com/archive/index.php/t-26379.html‎Similar29 دسامبر 2005 … مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع … تاپیکهای
وابسته و همسو: … با توجه به میزان مصرف الکل ممکن است دارو به هیچ وجه اثربخشی
لازم را … سوخته تریاک و تریاک را به نسبت 3 به 1 مخلوط کرده در آب حل کرده (مایع …..
3 _ گاهي افراد بي اطلاع توصيه مي كنند كه مصرف موادمخدر براي كاهش آلام …
راهکارهای درمان اعتیاد
taslimc60.mihanblog.com/‎Cached
Similar25 ا کتبر 2010 … این افراد باید آگاه باشند كه اعتیاد یك جایگزینی مزمن مواد مخدر به جای …. 3- افراد
وابسته به انواع مواد مخدر كه برای رفع عوارض ناشی از ترك ماده مخدر توسط پزشك یا خود
سر … نه تنها كمكی به حل مسئله درمان اعتیاد نكرده اند بلكه باعث حاد شدن قضیه نیز …
شایان ذكر است با توجه به اثرات مخرب داروهای روان‌گردان ، كاهش مقدار آنها …
کلینیک تر ک اعتیاد آینده روشن سرچشمه
ayandesarcheshme.blogfa.com/‎Cached
Similarخصوصاً مصرف توأم آن با مواد مخدر و برخی داروهاي ديگر، خطرات بالقوه زيادي به … در
سم‌زدايي با متادون، مقدار متادون به تدريج كاهش يافته و سپس قطع مي‌گردد. …. مشکل
اینجاست که بسیاری از خانواده ها در اولین برخورد با مساله اعتیاد در مورد …. این افراد
مصرف متادون را با توجه به میزان لذتشان تنظیم خواهند کرد و مقدار آن را کم و زیاد می
کنند.
مواد مخدر – آسيب شناسي اجتماعي – social pathology
socialpathology90.blogfa.com/tag/مواد-مخدر
۳- افراد معتاد معمولا دچار کاهش وزن می‌شوند، چون تمایل به خوردن صبحانه، شیر، بستنی
و … برچسب‌ها: توصيه هاي آسيب شناسي, اعتياد, مواد مخدر, پيشگيري از اعتياد, آسيب
… تبدیل به یک رؤیای دست نیافتنی شده بود و به دنبال یک راه حل برای این موضوع
….. وابسته به دوز است، یعنی هر قدر میزان مصرف الکل بیشتر باشد، میزان این کاهش

خطر بازگشت به بیسوادی ۱۱ میلیون نفر کم سواد در ایران – آسیب های …
www.salamatnews.com/news/209917/ضربدر-قرمز-روی-اثر-انگشت‎Cached10 آوريل 2017 … 11 میلیون نفر در ایران کم‌سواد هستند و خطر بازگشت‌شان به بی‌سوادی وجود … او که به
جرم حمل موادمخدر در ٢٢سالگی به زندان افتاده بود؛ حالا جوانی … او در زمینه مهارت‌های عمومی
مثل استفاده از تلفن‌همراه هم دچار مشکل است. … گفته می‌شود در سال‌های بعد بر اثر دو
عامل اصلی افزایش افراد بازمانده از … طرح شتاب بخشی در ٦ استان.
[PDF] گزارش افغانستان 2009 – NATO
www.nato.int/nato…/20120103_afghanistan_report_2009_dari.pdf‎Cached
Similar3 ژانويه 2012 … جامعه بین المللی، به شمول ناتو، به دولت افغانستان کمک می کند تا امنیت را بهبود
بخشیده، … قضایی کشور و توانایی های اداره مبارزه با مواد مخدر،.
چگونه از اعتیاد پیشگیری کنیم؟ – راسخون
rasekhoon.net/article/show/…/چگونه-از-اعتیاد-پیشگیری-کنیم/‎Cached31 جولای 2013 … همان طور که از نام آن پیداست، راهبردهای کاهش عرضه درصدد کاهش. … این یافته ها لزوم
ارائه آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر به نوجوانان … تأکید بر آموزش مهارت های
زندگی مانند: مهارت حل مسئله، مقاومت در برابر فشار … چگونه اعتیاد بر افراد خانواده
تأثیر می گذارد؟ …. ولی باید کار اطلاع رسانی را از آگاهی بخشی جدا کرد.
[DOC] پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم
zums.ac.ir/files/Treatment/addict/a17.docx‎Cachedدرمان نگهدارنده يعني جايگزين نمودن مصرف مواد مخدر غير مجاز مانند هروئين و ترياك با
…. بیمار علاوه بر آنکه باید وابسته به مواد افیونی باشد، وابستگی وی بایستی به
مواد …. علاوه بر مواد افیونی باعث کاهش اثربخشی و موفقیت درمان با تنتور اپیوم
میگردد. …. مدیریت خشم; مهارتهای حل مسئله; اصول بازتوانی و فعالسازی رفتاری در
معتادان …
درمان چاقی و کاهش وزن – مولانا درماني
www.rumitherapy.com/2014_08_18_archive.html
18 آگوست 2014 … با وجودي كه تغييرات جسمي و روحي بعنوان بخشي از پروسه پيري، اجتناب … راه حل
مكملي: مصرف 500 تا 1000 ميكروگرم از اين ويتامين به طور روزانه در ….. توجه به مواد
افیونی می‌شود، گفت: برای بسیاری از افراد وابسته به مواد، … و درمان با کاهش میزان
مصرف با هدف بررسی تاثیر درمان نگهدارنده با متادون …. مهارت حل مسئله.
میگنا – رويكرد پذيرش و ذهن آگاهي در اضطراب
migna.ir/vdcawene.49nwm15kk4.html‎Cached20 جولای 2015 … موادمخدر و الکل : مصرف و یا سوءمصرف مواد مخدر و الکل می تواند باعث ….. کاهش استرس
مبتنی بر ذهن آگاهی (Mindfulness-Based Stress Reduction ) یا MBSR ….. در
پژوهشی دیگر اثربخشی این درمان در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر بررسی شد و …
ای است که در آن مهارت‌های لازم برای حل این مسئله به فرد آموزش داده می‌شود.
دوباره زندگی – مواد مخدر – پیشگیری از HIV و مواد مخدر
www.2z.blogfa.com/cat-5.aspx‎Cached
Similar17 جولای 2011 … دوباره زندگی – مواد مخدر – مبارزه با آتش سوزان زندگی « اعتیاد » … همچنين ريتالين به
عنوان دارويي با اثر سريع در درمان افسردگي كاربرد دارد. …. توليد و عرضه داروهاي ترك
اعتياد توسط پزشكان نه تنها كمكي به حل مسئله نكرده است بلكه …. هر چند اين قانون
ظاهرا در جهت كاهش ميزان مصرف اين ماده و مبارزه با آن وضع گرديده بودن …
مشاوره روانشناختی – انواع درمان
addiction2011.blogfa.com/category/3‎Cached
Similarاین شامل مشکلات ارزیابی اثربخشی هر روش درمان می باشد. … اعتیاد به مواد مخدر
میتواند به عنوان یک اختلال روانی به ویژه در زمینه رفتاری ، شناختی و … نقشه
الکتروآنسفالوگرام بیماران وابسته به الکل متفاوت است و به میزان قابل توجهی
نسبت به افراد سالم گروه شاهد … در بررسی خانوادگی افراد الکلیسم کاهش ارتباط و
قدرت مطلق الفا در …
چه دست وپابسته شدم
gomnamaneshab.blogfa.com/‎Cachedبا مصرف دوباره مواد مخدر، گیرنده جدید نیز با مورفین پوشیده می شود و سلول باز هم …
وقتی وارد بدن فرد وابسته به مواد مخدر می شود،مورفین را از گیرنده های مورفین جدا کرده
… که به مرور زمان اثرات لذت بخشی آن کاهش یافته، مصرف آن جنبه اجبار پیدا می کند.
…. مواد مورد بررسی و درمان قرار گیرد و بدنبال آن یا هم زمان آموزش خانواده، آموزش مهارت های

مددكاري اجتماعي
socialwork2007.blogfa.com/8912.aspx‎Cached
Similarجمله معروفی است که می گوید: اگر یک مرد را آموزش دهیم تنها یک انسان را آموزش داده ایم.
… و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر، طعنه ها ونیش های افراد فامیل و خانواده، …
بررسی میزان کمک و همیاری، اقوام و همسایه ها به این خانواده ها … بین مهارت حل مسئله
توسط زنان سرپرست خانوار و توانمندی آنها رابطه معنا دار وجود … (آقا بخشی 1387، ص
125).
تاب آوری چیست؟ – بهزیستی شهرستان تبریز
tabrizbehzisti.ir/?p=87‎Cached26 فوریه 2014 … تاب آوری توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط است، علیرغم قرار … در شکل گیری
و بروز رفتارهای سخت رویانه، فرد باید مهارت های حل مساله و … موج سوم بررسی تاب
آوری، منجر به مفهوم تاب آور بودن شد. …. شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته
به مواد مخدر شهرستان قدس. … ۲۰ Back to hoeaostasis or with loos.
بازخواني برخي از علل و عوامل طلاق (با تاكيد بر نقش رسانه ملي)
pajuhesh.irc.ir/article/index/show/type/article/id/+1663‎Cachedپرداختن به علل طلاق با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه و روند صعودي آمار آن
… علاوه بر بيان مهم‌ترين زمينهها و عوامل طلاق، برخي از راه حل‌هاي كاهش ميزان طلاق نيز ….
ب) اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس ……
و روان‌شناسان در رسانه ملي در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي و فنون حل مسائل خانوادگي؛.
اعتیاد – معتاد – روانپزشک-روان درمانگر-روانکاو – پرشین بلاگ
doctorshamsansari.persianblog.ir/tag/_معتاد‎Cached
Similarسوء مصرف مواد : بدین معناست که اگر چه فرد نسبت به مواد اعتیاد ندارد ولی آن را مصرف
… و هم از نظر روانی به ماده ای مانند مواد مخدر وابسته می شود، لذا احتیاج شدید و اجباری به
ادامه … این وابستگی باعث می شود که شخص معتاد در موقع معینی که باید ماده مخدر به او
… اثرات بیش از حد آن : اختلالات رفتاری ، کاهش میل جنسی ، تیره شدن رنگ پوست …
اعتیاد و مواد مخدر – مجري گوينده سخنران – بلاگفا
hassankhosravi.blogfa.com/tag/اعتیاد-و-مواد-مخدر‎Cachedمجري گوينده سخنران – اعتیاد و مواد مخدر – اطلاع رساني مشاوره آموزش – مجري گوينده
سخنران. … اعتیاد هزینه‌های زیادی را به خانواده تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به خاطر
کاهش فعالیت … طبق برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۲، تعداد افراد معتاد به
مواد مخدر در …. در یکی از تحقیقات ۵۴ درصد از افراد معتاد مورد بررسی،اولین بار
مصرف مواد را در …
[PDF] Risk and Protective Factors of Drug Abuse in High School Students
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1455-en.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ … ﻣﺨﺪر ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪر. و ﻣـﺎدر ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار. ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺨﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽ .وﺟﻮد داﺷﺖ …. و. اﻗﺘﺼـــﺎدي. ﮐﺸـــﻮرﻫﺎي. اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن
. ﻣﯿﺰان. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﻣـﺪي. آﻧﻬﺎ، ﮐـﺎرﺑﺮد ….. در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ (دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ …. ﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻬﺎرت. ﻫـﺎي. ﺣﻞ. ﻣﺴﺄﻟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد،.
نوروفیدبک
neurofeedback.blogfa.com/‎Cached
Similarبه ما بپیوندید و با نوروفیدبک اوج عملکرد ذهنی را تجربه کنید . ….. در این هنگام
کودک سعی میکند با کمک درمانگر اضطراب خود را کاهش دهد تا دوباره چراغ ماشین روشن
شود. … در نوروفیدبک افراد آموزش میبینند که آهنگ و فرکانس های نابهنجار امواج مغزی
را به آهنگ و ….. اثربخشی نوروفیدبک به عنوان یک درمان برای بیماران وابسته به مواد
مخدر
پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک
https://mahalatdh.arakmu.ac.ir/Portal/home/?35974/بهداشت-مدارس‎Cachedآموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه
های …. اگر به استرس به عنوان مسئله ای که بایستی حل شود نگاه کنید وموارد زیر را
بررسی … وقتی به شما مواد مخدر تعارف می کنند ویا زمانی که در خیابان تهدیدتان می
کنند. ….. مدارس ابزار بسیار مناسبی برای سنجش اثربخشی مداخلات سلامت در حوزه
سلامت …
مواد مخدر
www.balaie-asemani.blogfa.com/‎Cached
Similarدر سال هاي اخير، مصرف مواد روان گردان به ويژه قرص هاي اکستاسي در ميان جوانان و … با
مواد مخدر در خاتمه خاطر نشان کرد: دانشجويان بايد قبل از دانشگاه مهارت زندگي ياد …
است كه اين مسئله، ضعف اطلاع رساني شفاف درباره اثرات مخرب قرص هاي شادي آور و …..
و سرخوشی کوکایین را تقلیل داده ،میل به کوکایین را در افراد وابسته به آن کاهش
میدهد.
دانلود پایان نامه اماده مقایسه افکار غیر منطقی افراد معتاد پس از ترک با …
www.top-thesis.ir/…/-download-thesis-ready-comparison-irrational-thoughts-addicts-after-leaving.html‎Cachedامروزه اعتیاد در جهان و بویژه کشور ما به عنوان یک مسئله اجتماعی و پزشکی توجه دست
… بررسی میزان اثر بخشی روش درمان داروئی در کاهش افکار غیر منطقی فرد معتاد …
درمان معتادان به الکل و مواد مخدر با برقراری یک رابطه درمانی قانع کننده با مراجع و ….
رفتاری بر روی هر آزمودنی به همراه تجویز دارو انجام گرفت ، و سپس دوباره در پایان دو
ماه …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات