× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

بررسی-تأثیر-ویژگی-های-کیفی-حسابرس-مستقل-بر-اقلام-تعهدی-غیرعادی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 104صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
     هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و بررسی متغیر‌های مختلف در این زمینه است. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه  مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیق ای انجام شده نیز، نشان دهنده همین موضوع است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین برخی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی است و در این پژوهش فرضیه اصلی بیان می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. بررسی نتایج پژوهش نشان داده است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) وجود دارد.  بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2- و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4 و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3 وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد.  بین نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3 و سطح معنی داری (04769/0) وجود دارد. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) وجود دارد. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2 و سطح معنی داری (04944/0) وجود دارد. 

مقدمه
با توجه به جدایی مقوله مالکیت از مدیریت،‌ بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری‌های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری می‌باشد. حسابرسی، برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش‌های افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند. زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های مالی را گزارش می‌دهد. (حساس یگانه، 1384).
به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (نونهال و همکاران، 1389). اما در این میان ممکن است حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو‌ه‌های استفاده کننده را برآورده سازند و بین تصور استفاده‌کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد گردد. این شکاف می‌تواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های حسابرسان مستقل اشاره نمود (سیدیکوی، 2008) . ویژگی‌های حسابرس می‌تواند گزارش حسابرسی او را به شرکت تحت‌الشعاع قرار دهد، از این رو آشنایی با آن برای درک، ارزیابی و ارتقای تصمیمات حسابرس ضروری است (کیهان، 1378). حال با توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارش‌گری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است در این فصل به بیان مسئله به ضرورت پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می‌شود. اهداف زمینه‌های پژوهش ذکر می‌شود و مدل‌‌های مفهومی و دامنه پژوهش تشریح شده و نیز واژه‌های کلیدی تعریف می‌شود.

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    5
1-4- اهداف پژوهش    8
1-4-1- هدف اصلی    8
1-4-2- هدف فرعی    8
1-5- فرضیات پژوهش    8
1-5-1 فرضیه اصلی    8
1-6- دامنه پژوهش    9
1-6-1- قلمرو موضوعی    9
1-6-2- قلمرو مکانی    9
1-6-3- قلمرو زمانی    9
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها    9
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه    15
2-2- مبانی نظری پژوهش    16
2-2-1 حسابرسی چیست؟    16
2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران    18
2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی    18
2-2-2-2 حسابرسی بعد از انقلاب    20
2-2-3- انواع حسابرسی    21
2-2-4-  استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی    22
2-2-4-1 استاندارهای عمومی    22
2-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات    23
2-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی    23
2-2-4-5 آموزش و تخصص    24
2-2-4-6  استقلال – مهمترین استاندارد حسابرسی    24
2-2-4-7 مراقبت‌های حرفه‌ای    24
2-2-4-8  استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد    25
2-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی    25
2-2-4-10  شناخت کافی از کنترل‌های داخلی    25
2-2-4-11 شواهد کافی و قابل اطمینان    26
2-2-4-12 استاندارهای گزارشگری    26
2-2-5-  ویژگی‌های حسابرس موفق    27
2-2-5-1  موضوعات بنیادی و اولیه    27
2-2-5-2  داشتن چشم انداز آتی و درك غریزی از كسب‌وكار    28
2-2-5-3  داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید كلی )از كسب‌وكار صاحبکار    28
2-2-5-4  ارتقای مهارت های اجتماعی    29
2-2-5-5   بهبود قدرت تصمیم‌گیری    29
2-2-5-6  داشتن توانایی رهبری    30
2-2-5-7  مهارت های ارتباطی    30
2-2-6-  اقلام تعهدی    30
2-2-7  تئوری عملکرد اقلام تعهدی    31
2-2-7-1  اقلام تعهدی ساختاری    31
2-2-7-2  اقلام تعهدی معنایی    32
2-2-8-  تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی    33
2-2-8-1  برخ

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر … – پایان نامه آماده
iranresale.com/…/بررسی-تأثیر-ویژگی-های-کیفی-حسابرس-مستق/
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ الی ۹۱ دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل …
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی …
neginfile.ir/…/بررسی-تأثیر-ویژگی-های-کیفی-حسابرس-مستقل-بر-اقلام-تعهدی-غیرعادی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس/344‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام
تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته
حسابداری …
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی
85590.mank1.party/
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی … های
سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر …
a.fuka.ir/2016/09/09/دانلود-پایان-نامه-بررسی-تأثیر-ویژگی-ها-2/
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی
غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91 …
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره : بررسی تأثیر ویژگی های …
a.fuka.ir/2016/09/09/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-دربار-46/
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی
غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91 …
[PDF] اصل مقاله (396 K) – دانش حسابداری مالی
jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_897_941c09897aa7cae39f1a5b7b0f700f82.pdf
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺎء ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﺎﻗﺮ ﺷﻤﺲ زاده ….
ﮔﺬاري، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﮑﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨ. ﻨﺪ. ….. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل … ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ
اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻪ … ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و.
دانلود پروپوزال آمادهغیر رایگان ارشد حسابداری: بررسی تأثیر ویژگی …
https://asandoc.com/…/دانلود-پروپوزال-آمادهغیر-رایگان-ارشد/‎Cached1 ژانويه 2017 … دانلود پروپوزال آمادهغیر رایگان ارشد حسابداری: بررسی تأثیر ویژگی های کیفی
حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده …
پایان نامه های رشته حسابداری – فروش و انجام پایان نامه
iranresearch.persianblog.ir/post/19
5 ا کتبر 2016 … بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91 … ارزیابی عملکرد شرکت های
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد …
رزومه – قاسم بولو
simap.atu.ac.ir/cv/6124014/‎Cachedبولو قاسم، مداحی آزاده، کمیته های حسابرسی، ترجمه، انتشارات بورس، 1393/05/01 …
ثقفی علی، هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود، تحقیقات حسابداری و
حسابرسی، … تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته
شده در بورس … قاسم، قربانی علی اصغر، تاثیر چرخه عملیاتی شرکتها بر پایداری
اقلام تعهدی، …
[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_36582_1670be001c2bc7c3e1f8720e8c3d6597.pdf‎Cachedﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزده آﺗﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﻳﭘﺬ. ﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺑﺮرﺳﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده آﺗﻲ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧ. ﺔ. آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. اﻃﻼﻋﺎت. ﺻﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
. ﺷﺪه … وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاري. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. (. ﻫﻨﺪرﻳﻜﺴﻦ و. ﺑﺮدا. ،. ).1991. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. در
… ﮔﺬار. ي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي. و. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد. را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ . وﺟﻮد. اﻳﻦ. در ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸـﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت.
[DOC] رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته …
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=425&slc_lang=fa&sid…‎Cachedعلیرضا ساسانی/ کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / حسابرس …
هدف این تحقيق بررسي تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام براساس …
نمود كه با افزايش كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران، هزينه حقوق ….
افزون بر اين، هزينهي سرمايه شرکتهاي داراي اقلام تعهدي با کيفيت پايين، بيشتر
است.
موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/‎Cached
Similarایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت
گذاری … بررسى ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار
سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس … بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی
بازده سهام
[DOC] بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی …
thesisaccounting.ir/…/بررسی-تأثیر-ویژگی-های-کیفی-حسابرس-مستقل-بر-اقلام-تعهدی-غیرعادی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اورا…‎Cachedدر این پژوهش اقلام تعهدی غیرعادی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که
… جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در …
کیفیت حسابرسی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=کیفیت+حسابرسی&topic_1…‎Cached
Similarاقلام تعهدی · Rss … بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود بر مبنای
فعالیت های … بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام
واقعی است .از میان شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به روش
حذف … دهنده آن، که شامل جریان نقد عملیاتی غیرعادی و تولید غیرعادی میشوند، استوار
شدند.
پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری
library.um.ac.ir/index.php?option=com…06…‎Cachedتعیین سطح اقلام تعهدی اختیاری که یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی در این …
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات صورت‌های مالی
… در تحقيق‌های آتي مي توان بجای استفاده از بازده غیرعادی آتی مستقیماً تغييرات …
بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار.
فصلنامه نظریه های نوین حسابداری
raja.ac.ir/Journal-hesabdari.aspx‎Cached
Similarمالكيت نهادي بانكها و هزينه بدهي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (
قدرت … تاثیر شایستگی حسابرس داخلی بر زمان اجرای حسابرسی مستقل(زهره حاجيها
، آزاده رفیعی) شماره :12 … بررسي بازده غيرعادي عرضه هاي عمومي سهام با توجه به
ويژگي خاص …. تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام(سعید قربانی، هادی
شیخی، …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي
www.ensani.ir/storage/Files/20120328165827-2037-27.pdf‎Cached28 مارس 2012 … 3. ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. اﺳﺖ … ﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي … ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت، ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اراﻳﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﻼم …. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮﻋﺎدي … ﺗﺄﺛﻴﺮ. دوره. ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺗﺨﺼﺺ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺮس. ﺮﺑ. روي. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد …. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ.
Journal Archive – Articles – فصلنامه حسابداری مالی
qfaj.ir/mag-articles.php‎Cachedتحلیل مقایسه ای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام، در شرکت های با رشد بالا ….
بررسی تأثیر ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق …
مالکیت شرکت بر حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل شرکت ها …
کیفیت سود و انتخاب حسابرس (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران).
مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری – مقالات آماده انتشار
jak.uk.ac.ir/?_action=press&issue=-1‎Cached
Similarرابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهار نظر حسابرسی … ارزیابی تأثیر
تغییرات غیر عادی وجه نقد در پایداری سود و کارایی بورس اوراق بهادار … بررسی سازه
های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس … بینی
اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (از دیدگاه کیفیت سود
).
ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214‎Similarب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود ب‍ر م‍ح‍ت‍واي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ درآم‍ده‍ا در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در
ب‍ورس‌ … ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ج‍ري‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دي‌ آزاد و ب‍ازده‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ر ع‍ادي‌ در ع‍رض‍ه‌ ه‍اي‌ اول‍ي‍ه‌
ب‍ورس‌ … س‍ود م‍دي‍ري‍ت‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
….. ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و وج‍ود ک‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در …
دانشگاه شهید چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=6…1‎Cachedپیامدهای اقتصادی اظهار نظر مشروط حسابرسان مستقل در شركت‌های پذیرفته شده در …
بررسی تاثیر دست كاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر
خطر … تأثیر كیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس
…. بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره ، مدیریت سود و کیفیت افشای اطلاعات
در …
[PDF] The Study of Auditor Tenure on Earnings Quality Attributes in … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018113910307.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮدوره ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻮد در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس … در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي
ﺳﻮد …. ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل، دوﺑﺎره ﺳﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و …. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ. ﻣﺪرﻛﻲ را دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ….. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ.
بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای …
jfm.alzahra.ac.ir/article_2109.html‎Cachedاز این رو ممکن است این اثر بر هزینه سرمایه شرکت نیز موثر باشد. … هدف از این پژوهش
، بررسی رابطۀ مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیتهای واقعی و هزینه … تا 1391) از میان
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گرفته شد. … “بررسی رابطه بین
ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی”. بررسیهای حسابداری و حسابرسی.
[PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﺻﺮف رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه د – دانشگاه اصفهان
far.ui.ac.ir/article_16971_4251e7de78c9acee0ca192fe46c6e890.pdf‎Cached15 مه 2012 … ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬـﺮان ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ … اي ﺑﺮ ﻣﺪل ﻓﺎﻣﺎ و ﻓﺮﻧﭻ، ﻣﺠﺪدا اﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ
ﺻﺮف رﻳﺴﻚ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ …. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ …. و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺳﻬﺎم را در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ …
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي ﺑـﻮده، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ….. ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سیستم اطلاعات جغرافیایی …
www.faradoc.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سیستم-اطلاعات-جغرافیایی/…/28
پایان نامه بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی …
چکیده اقلام تعهدی و نقدی درآمدها اشارات متفاوت بر ثبات سودودر نتیجه کیفیت درآمدها
دارد. … پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته
… تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس …
نقشه زمین شناسی شهرستان زنجان
4975wdun.wreyhan.ir/‎Cachedبررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس · بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مؤثر در …
فصلنامه دانش حسابداري، شماره 21 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6085&Number=21‎Cached
Similar15 سپتامبر 2015 … بررسي اثربخشي كيفيت حسابرسي بر كاهش تاخير در ارائه گزارش حسابرسي
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي تاثير بيش اطميناني
مديريت بر هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
بررسي مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت واقعي سود در دوره هاي قبل …
[PDF] و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎ
jaa.shirazu.ac.ir/article_1664_0541926596645bd9af27d51d41eeae0f.pdf‎Cachedاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار. ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس داده. ﻫﺎي. 86 …
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ …. و دﻳﮕـﺮي ﺑـﺎزده ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدي
ﺷـﺮﻛﺖ اﺳـﺖ … ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ … ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﺑـﺎزده آﺗـﻲ ﺳـﻬﺎم. »
…. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺤـﺎظ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اثر شنا برای زنان
5934auer.eljo.ir/‎Cachedبررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس · تحقیق تهیه منشور و طرح مبنای پروژه · طرح توجیهی و …
اثرکیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و ارائه گزارش حسابرسی …
faar.iauctb.ac.ir/article_520398.html
17 فوریه 2016 … واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، اندازه شرکت، … با عنوان
کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی به این نتیجه رسیدند، مقدار … اقلام تعهدی
اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس … 3) بین دریافت گزارش
حسابرسی مشروط و کیفیت حسابرس، بعد از کنترل ویژگیهای حاکمیت …
[XLS] حسابداری
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/02/حسابداری.xlsx‎Cached… سهام با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس, 93/12/18
… بررسی رابطه تغییر حسابرس بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, 94/2
/2 … پذیری شرکت ها با ارزش آتی آنها با تاکید بر ویژگیهای پیش بینی سود مدیران
…. مالی،کیفیت اقلام تعهدی،جریانهای نقدی استاندارد شده و بدهی های بانکی شرکت ها …
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی …
nisell.ir/بررسی-تأثیر-ویژگی-های-کیفی-حسابرس-مستق/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام
تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته
حسابداری
[DOC] لیست اسامی دانشجویان اعلام شده توسط اساتید راهنما و شورای گروه جهت
pajohesh.iaupg.ac.ir/FtpHost/0/…/636193898399434431.docx‎Cachedپیمان مرادی, برسی تاثیر ویژگیهای حسابرس وتداوم انتخاب حسابرس بر هزینه حقوق.
صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … تعهدی ومدیریت سود
واقعی واجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق … لیلا بهادری
بیرگانی, بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی وعملکرددرشرکت های پذیرفته شده
در …
مطالب تصادفی 2: بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره وساختار مالکیت …
s2.tardl.ir/177335/Random-2.HTML‎Cachedپاور پوینت در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران فرمت فایل
: … بررسی تأثیر چرخش حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده
در … بررسی تاثیر کیفیت حسابررسی بر اقلام تعهدی اختیاری. …. 30 صفحه
تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات.
[PDF] اصل مقاله
jha.sums.ac.ir/article_16948_d1176b505289f21f963a5ac9793b69a2.pdf‎Cachedﻫﺎي. ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠ. ﺎﺗﻴ. ﻲ. ﻏﻴﺮﻋﺎدي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ .ﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر. ي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠ. ﻴـﻪ. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎ. ي. دارو.
ﻳﻲ … ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را دارﻧﺪ . از آن ﺟﺎ ﻛﻪ. ﺳﺆال. ﻫﺎﻳﻲ. درﺑﺎره. ﻛﻴﻔﻴﺖ. و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه ….
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. واﻗﻌﻲ. ) و دوره ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮس در. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي. داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق …. ﺗﺄﺛﻴﺮ.
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. در. آﻳﻨﺪه. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .)16(. ﻛﻮﻫﻦ و ﻫﻤﻜﺎران. ﻧﻴﺰ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.
پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-تخصص-دوره-تصدی-گری-اندازه-حسابرسی-بر-احتمال-تجدید-ارائه-صورت-های-مالی‎Cachedپایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه
حسابرسی) بر … دلیل انجام حسابرسی مستقل ایجاد اطمینان از قابلیت اتکای صورت
های مالی برای … اقلام تعهدی وابسته به قضاوتهای مدیران است و حسابرسی شرکتهایی
که اقلام … جامعه آماری این پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است.
بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط
avafile.com/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابداری-برر/
12 سپتامبر 2015 … پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی … شرکتهای
پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس …. پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های . …. پایان نامه
حسابداری :بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه.
کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه ارائه شده …
arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2‎Cached
Similarبررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران 9. … بررسی رابطه بین ویژگی هاي کیفی سود و هزینه سرمایه
سهام عادي … بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از
ابزارهاي نظام …. تئوري اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان
مستقل 6
پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام …
thesis-accounting.niloblog.com/p/696/‎Cachedپایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91 -دانلود پایان نامه های رشته …
[XLS] حسابداری
https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/…/حسابداری.xls‎Cached… بررسی تحلیلی میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کنترلهای داخلی شرکتهای مورد
رسیدگی … بررسی تحلیلی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تربیت تعداد
بیشتر … بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در
بورس ….. دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی )در رابطه با رفتار بازار و سهام :بررسی تاثیر
سود و …
مقاله حسابداری – نرم افزار حسابداری تحت وب
www.2to.ir/n%20web%20text%20page/maghalat/default.aspx‎Cached78, بررسی تأثير ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصميم هاي ساختار سرمایه …
83, بررسی رابطه بین خطای پيش‌بينی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام ·
Download. 84, رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد
وفروش سهام …. حسابداری و ویژگی‌های شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در
بورس اوراق …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮد و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮ
jma.srbiau.ac.ir/article_4900_ff659028f3a5921927ec6d5877142a41.pdf‎Cachedﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﻫﻤﻮارﺳﺎزي واﻗﻌﯽ ﺳﻮد، ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﻮد، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﻄﻮح ﺳﻮد . 1. -. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت …
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﮔـﺰارش ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗـﺪاوم … ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ورﺷﮑﺴـﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه در ﺑــﻮرس اوراق …
ﻃﻮل دوران ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي … ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺑـﺎزدﻫﯽ ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدي
….. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ. X. : ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ. Y. : دﺳﺘﮑﺎري ﻫﺎي. واﻗﻌﯽ.
[PDF] در ﻣﺤﺘـﻮاي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑ – فصلنامه علوم مدیریت …
journal.iams.ir/article_2_8cd2e898e260df867adbbe2ff23aa0ec.pdf‎Cachedﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1386- ….. ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي
ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ … ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ و درﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه در ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد …
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد …. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ.
بانک صادرات ایران – مفهوم کیفیت سود و روش های ارزیابی آن
https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/ArticlesReports/…/Article4.aspx‎Cached
Similarهدف اصلی این مقاله مروری بر مفهوم کیفیت سود و نیز بررسی رویکردهای مختلف برای
… سودبا کیفیت موضوعی است که در سال های اخیر به کانون توجه در ارزیابی … و
کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود را آن
چنان …. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکت های با اقلام تعهدی زیاد پر
هزینه است.
انجام پایان نامه مدیریت مالی
www.moshaveran-iran.com/انجام-پایان-نامه-مدیریت-مالی.html‎Cached27 فوریه 2016 … انجام پایان نامه تشخیص مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت در تعیین سطح افشا در ….
انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نرخ بازده حسابداری و بازده غیرعادی سهام در … و
کیفیت اقلام تعهدی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در …
دیوار ، دیوار قم ، دیوار تهران،اقلام تعهدي | sanjesh7.ir
www.sanjesh7.ir/tag/اقلام-تعهدي/‎Cachedپایان نامه : بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در
بورس … پایان نامه: بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه
گذاری در … اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار … پایان نامه : بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر
مبنای …
[PDF] ( ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (اﻟ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎ
amj.ir/files/14-04-2016,161346.2139364,231.pdf‎Cached14 آوريل 2016 … اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎي … ﻣﯿﺰان اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري و اراﺋﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫ … ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار … ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻي. ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮس … از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي و اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه … ﺗﺎﺛﯿﺮ.
ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿ. ﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ …
دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای …
filer.filenik.ir/product-20493-dadehaye-borse-oraghe-bahadar8893.aspx
دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 الی
… بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در …
دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/CAFM02‎Cachedبررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در
بورس …. سازوکارهای حاکمیت شرکتی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل …
بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران …. بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام
شرکتهای جدید …
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
www.civilica.com/Papers-CAFM02=دومین-کنفرانس-ملی-حسابداری،-مدیریت-مالی-و-سرمایه-گذاری.html‎Cachedاثر جریان های نقدی آزاد، مالکیت نهادی و انواع آن بر مدیریت سود (فول تکست دارد) …. و
بازده غیر عادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
(فول … اقلام تعهدی و جریانات نقدی نسبت به بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده
بازار …. بررسی اثر سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نرم افزارها روی ویژگیهای
کیفی …
حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد
anydownload.ir/حسابداری-خرید-و-دانلود-مجموعه-پایان-نا/‎Cached4 جولای 2017 … پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی
سهام … مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ….. نامه :
تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی …
electronicaccounting – خلاصه ارائه کیفیت سود .اقلام تعهدی .مدیریت سود
electronicaccounting.blogfa.com/post-32.aspx‎Cached
Similarکسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد مستقل از ملاحظات مالیاتی( مثل کاهش نرخ … ج )
مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای
حسابداری مالی …. برمبنای تعریف سوم بازده غیر عادی ( انباشته ) سهام با افزایش (
کاهش ) سود … سود با پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
بررسی …
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بررسی میزان atp-28
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/بررسی-میزان-atp/page/28
پایان نامه بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی …
چکیده اقلام تعهدی و نقدی درآمدها اشارات متفاوت بر ثبات سودودر نتیجه کیفیت درآمدها
دارد. … پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته
… تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس …
[PDF] متن کامل (PDF)
aapc.khu.ac.ir/article-1-141-fa.pdf‎Cachedاﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را. 165. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ … دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ دﯾﻨﺪاري ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ. و ﻣﻌﻨﺎدار
وﺟﻮد …
كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی ارشد …
vahid-salimi.blogfa.com/post/373‎Cached
Similar9 جولای 2015 … بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری
زبان … بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي. 51.
… بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی. 68. …
بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات …
[PDF] مديريت حسابرسي و حسابداري دانش پژوهشي – علمي فصلنامه
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2014-حسابداری.pdf‎Similarبررسی اثر تغییرپذيری اقالم تعهدی و اجزای بنیادی و اختیاری آن بر … شرکت مشاهده
جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس … رتبه بندی
موسسات معتمد بورس و اوراق بهادار، کیفیت حسابرسی، مدیریت سود …… ویژگیهای.
حسابرس. بر. تجدید. ارائة. صورتهای. مالی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره.
مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی …
7maghale.sellfile.ir/prod-419468-دانلود+مقاله+بررسی+رابطه+مدیریت+سود+و+حاکمیت+شرکتی++با+اظهارنظرحسابرس.html‎Cachedقلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد.
… چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های
… سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد …
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر …
پایان نامه حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد | کافی نت دی
www.deycafenet.com/پایان-نامه-حسابداری-کارشناسی-و-کارشنا/‎Cachedبررسی تاثیر ویژگیهای بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در …. است که
از طریق دستکاری اقلام تعهد انجام شده و وسیله‌ای برای تغییر آرایش حساب‌ها است. …
کرده که در آن حسابرسی مستقل می‌تواند ارزش قابل ملاحظه‌ای را برای سهامداران‌ایجاد کند.
…. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در …
دکترداريوش فروغي – مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی
madsg.com/daryosh-foroghi/‎Cached
Similar27 ا کتبر 2015 … تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده اینده,علمی … تاثیر
کیفیت اطلاعات بر نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در … و کسب بازده
غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,علمی … مفهوم اهمیت در
حسابرسی,سایر,حسابرس,۱۳۸۸,داریوش فروغی,محسن خالقی | جزئیات
دانلود مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در …
mag-iran.com/دانلود-مقاله-تبیین-رابطه-بین-مدیریت-سو-2.htm‎Cachedاین تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. … ۸-
جال و دیگران ،۲۰۰۷، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های …
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن
مشخص … داده و سپس رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی را اثبات می
نماید.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/‎Cached21 آگوست 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای … بررسی
تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی …
تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در …
parsdanesh.rzb.aliclip.ir/post505832.html
تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی
. لینک منبع و پست :تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی …
موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج …
www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting‎Similarانجام پایان نامه حسابداری، انجام پایان نامه حسابرسی، پایان نامه حسابداری، موضوع …
بررسي عوامل موثر بر گزارشگري مياندوره اي به موقع در شركت هاي پذيرفته شده در …
بررسي رابطه بين سود تعهدي و سود نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
تهران … بررسي تأثير فناوري اطلاعات (IT ) بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري.
دانلود فایل بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات …
mefile.wordpressblog.ir/دانلود-فایل-بررسی-تاثیر-مالكیت-سهام-مد/‎Cached25 ژوئن 2017 … واژه های کلیدی: ثبات سود٬ اقلام تعهدی٬ مالكیت سهام مدیریت٬ كیفیت سود …. یکسانی
برای ایجاد اقلام تعهدی غیر عادی به منظور مدیریت سود می‌باشند و تأثیر عوامل … …
بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری
… …. بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام …
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای … بررسی
تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی …
لیست کامل موضوعات مرتبط با مقالات و پاورپوینت ها – انجمن علمی …
hesabdarijam.blogfa.com/category/2‎Cached
Similarمطالعه رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …
بررسی رابطه جریان های نقدی سرمایه گذاری و بازده غیر عادی سهام با در نظر … اثر چرخه
عمر واحد تجاري بر اقلام تعهدي اختياري …. سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی
دانلود … بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان …
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی
iruni96.ir/…/بررسی+تأثیر+ویژگی+های+کیفی+حسابرس+مستقل+بر+اقلام+تعهدی+غیرعادی.html‎Cachedبررسي تأثير ويژگي هاي کيفي حسابرس مستقل بر اقلام تعهدي غيرعادي … واکنش
سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
صادق همه خانی: دانشجوی دکتری حسابداری
www.hamehkhani67.blogfa.com/‎Cached
Similar-بررسی محاسبه دقیق مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ویژگی های کیفی … بر
چسبندگی هزینه های اداری و فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در …
بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل در …. اگر
کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی شرکت بالا باشد، باعث کاهش هزینه بدهی شرکت می
گردد.
[PDF] راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﻮد و ﺿﺮﯾﺐ واﮐﻨﺶ ﺳﻮد ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
pantajournals.ir/uploads/pdf/20173116381793.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﻮد و ﺿﺮﯾﺐ واﮐﻨﺶ ﺳـﻮد در. ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳـﺘﮑﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي.
تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی – ResultFa
resultfa.ir/…/تاثیر-پذیرفته-شدن-شرکت-ها-در-بورس-بر-ویژگی-های-کیفی-/
تاثیر کیفیت افشاء محافظه کاریرابطه متقابل آنها بر شرکت های پذیرفته شده در
بر … بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات