× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

بررسی-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر-هوش-هیجانی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

مقدمه
هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و استفاده از هیجانات افزایش می‌دهد (مایر، سالووی و کاروسو ، 2001). هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران ، 2011) و زیدنر، متدوس و روبرت  (2009)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افكار، ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن كار برای ارتقای نتایج تعریف می‌كنند. تحقيقات روان‌شناساني، مثل سالووي و مایر  (1990)، گلمن، بویاتزیس و مک‌کی  (2002) نشان مي‌دهد كه هوش هيجاني در حيطه‌هاي زيادي كارآيي دارد. از جمله¬ي‌ اين حيطه‌ها مي‌توان به حيطه‌هاي رابطه درون‌فردي (خودشناسي و خودشكوفايي)، رابطه بین فردي (رابطه اجتماعي)، مشاوره و راهنمايي، كار و اشتغال، مديريت سازماني و صنعتي، پيشرفت اقتصادي، رهبري جامعه و … اشاره كرد (براد‌بري و گریوز ، 1386). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی است به ‌تحقیق‌های رو به رشدی که عنوان می‌کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. توجه به هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می‌گردد (زیندر و همکاران، 2009). به نظر  می‌رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل‌گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می‌باشد. باید توجه داشت که با توجه به تعهد‌کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان‌ها وجود دارد. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این است که حرفه حسابداری تابع عقلانیت است (باربالت ، 2001). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می‌باشد. با این وجود تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری‌های تصمیم‌گیری، برخی از فرضیه‌ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می‌کشند. این تئوری‌ها نشان می‌دهند که هیجان در سازمان‌های سرمایه‌داری معاصر، ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه در خدمت آن است. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس ، 2002). بنابراین این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت است پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری باید مدنظر قرار گیرد.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    3
1-3- ضرورت انجام تحقیق    5
1-4- فرضیه‌های تحقیق    5
1-5- اهداف اساسی تحقیق    6
1-6- روش انجام پژوهش    6
1-7- کاربرد نتایج تحقیق    6
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق    7
1-9- ساختار کلی تحقیق    8
1-10- خلاصه فصل اول    8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9
2-1- مقدمه    11
2-2- هوش    11
2-2-1- تعریف هوش    12
2-2-2- انواع هوش    12
2-3- هوش هیجانی    14
2-3-1- تعاریف هوش هیجانی    15
2-3-2- ابعاد هوش هیجانی    17
2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی    19
2-3-3-1- دیدگاه توانمندی    20
2-3-3-2- دیدگاه مختلط    20
2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی    21
2-3-5- اهمیت هوش هیجانی    24
2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری    25
2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی    28
2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی    29
2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی    30
2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی    31
2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری    31
2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی    32
2-4- تحقیق‌های پیشین    34
2-4-1- هوش هیجانی    34
2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی    36
2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی    37
2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی    38
2-5- خلاصه فصل    40
فصل سوم: روش تحقیق    41
3-1- مقدمه    42
3-2- ‌سوال‌های پژوهش    42
3-3- فرضیه های تحقیق    43
3-4- اهداف اساسی تحقیق    43
3-5- روش تحقیق    44
3-6- قلمرو تحقیق    44
3-6-1- قلمرو موضوعی    44
3-6-2- قلمرو زمانی    44
3-6-3- قلمرو مکانی    44
3-7- جامعه آماری    45
3-8- نمونه آماری    45
3-8-1- حجم نمونه    46
3-9- روش جمع آوری دادهها    47
3-10- ابزار اندازه گیری    47
3-11- روایی و پایایی پرسشنامه    49
3-12- متغیرهای تحقیق    50
3-12-1- متغیر وابسته    50
3-12-2- متغیرهای مستقل    51
3-12-3- متغیر کنترل    52
3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    52
3-14- خلاصه فصل    53
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها    54
4-1- مقدمه    55
4-2- نتایج آمار توصیفی    55
4-3- تحلیل داده‌ها    61
4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه    61
4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی    62
4-6- فرضیه‌ اول    63
4-7- فرضیه دوم    64
4-8- فرضیه سوم    65
4-9- فرضیه چهارم    66
4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل    67
4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل    68
4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری    70
4-10- فرضیه‌ پنجم    73
4-11- فرضیه ششم    74
4-12- سلامت روان    75
4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی    75
4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه    76
4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری    83
4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری    85
4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابدار

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر-هوش-هیجانی‎Cachedپایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت … پژوهش
حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر …
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
farsfile.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر-هوش-هیجانی‎Cachedدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر
هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد – شامل : چکیده فارسی ، فهرست

بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی – biznaz
biznaz.ir/بررسی-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کار/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی – onvil
onvil.ir/بررسی-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کار/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی | گروه مشاوران پنکو
penco.ir/…/تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه‌کاری-بر-هوش-هیجانی‎Cachedسلامت روانی سطح تحصیلی جنسیت تجربه کاری حسابداری هوش هیجانی … پژوهش
حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر …
تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی – مرکز مشاوره …
bankproje.ir/…/تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر-هو/‎Cachedتاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی. نوع فایل: word (قابل ویرایش).
تعداد صفحات : 112 صفحه. حجم : 7795 کیلوبایت. قیمت : 120,000ریال …
بایگانی‌ها هوش – صفحه 4 از 4 – hi4 سامانه بازاریابی فایل
hi4.ir/tag/هوش/page/4/
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی … پژوهش حاضر با هدف
بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و …
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
thesis-accounting.loxblog.com/…/پایان%20نامه%20تاثیر%20آموزش%20حسابداری%20و%20تجربه%20…
بازدید کلی : 36456. پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
… 2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری.. 31. 2-3-12- سلامت …
تجربه کاری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=تجربه+کاری&topic_6=940149‎Cachedتاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی … بررسی رابطه تجربه تدریس
معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پسرانه در شهر تایباد در سال …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حسابداری و هوش هیجانی – 000k
000k.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-آموزش-حسابدا/‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حسابداری و هوش هیجانی … 2-3-11- جنسیت و هوش
هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری 2-3-12- … 2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی
پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری
library.um.ac.ir/index.php?option=com…id…‎Cachedبررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات صورت‌های مالی
شرکت‌های پذیرفته شده در ….. تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی.
معرفی و فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حسابداری و هوش …
nashr.xyz/info/sadsoo/1913769‎Cachedمعرفی و فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حسابداری و هوش هیجانی … 30
2-3-10- تجربه ی کاری و هوش هیجانی 31 2-3-11- ت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه …
تاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی
www.virascience.com/thesis/799582/‎Cachedتاثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی … پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین …
کلمات کلیدی سلامت روانی سطح تحصیلی جنسیت تجربه کاری حسابداری هوش هیجانی
.
بایگانی‌ها حسابداری – صفحه 2 از 4 – irdl.iranh.ir
irdl.iranh.ir/category/حسابداری/page/2/
کلید واژه ها: ,دانلود فايل , دانلود , مقاله ,بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای
ریسک نقدینگی ….. تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی WORD.
بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی – بر – nisell
nisell.ir/tag/بر/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی
از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word …
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده …
sabthelding-ba.crawlblog.ir/…/پایان+نامه+تاثیر+آموزش+حسابداری+و+تجربه+کاری+بر+هوش+هیجانی+ارائه+شده+جهت+دریافت+درجه+کارشناسی+ا…‎Cachedپايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب
بودجه ریزی دسته: حسابداري فرمت فایل: pdf حجم فایل: 811 کیلوبایت تعداد صفحات

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کیفیت زندگی کاری – علم نت
elmnet.ir/…/بررسی-تأثیر-آموزش-هوش-هیجانی-بر-کیفیت-زندگی-کاری‎Cachedمقاله کنفرانس: بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با هوش هیجانی بین معلمان.
نویسنده(گان): فریده … پایان نامه: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش
هیجانی.
پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده …
derkheti20.4kia.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر/‎Cachedپایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت … پژوهش
حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر …
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش … 26,
26, نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای مدیران عالی صنایع سنگین تحت
پوشش ….. 176, 176, تاثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش در
شرکت …. 225, 225, آزمون تجربه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران, مسیح زرگر خرازی,
دکتر …
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2016 – ترجمه فا
tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت‎Cached… کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال
انتشار مقاله، …. هوش هیجانی و عملکرد پرسنل: نقش تعدیل گر سیاست های سازمانی (
نشریه Sage) ….. یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب
و هوایی بر … تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل-کننده تجربه
مشتری …
[PDF] راﺑﻄﺔ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
https://jsm.ut.ac.ir/article_36224_b44ddf4261c453525c89213f90363b9e.pdf‎Cachedﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮد …. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﺔ
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎر ﻗﺮار. دارد. ).25( …. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
راﺑﻄﺔ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن … ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻛﻤﺘﺮ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ….. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و.
[PDF] بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/article-1-1492-fa.pdf‎Cachedبررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان بر قضاوت آنها، اهمیت دارد. هدف این مطالعه … از
اوایل سال 1990 وظایف و مهارت های الزم برای شاغالن حسابداری و حسابرسی در محیط …
کار حسابرسی برای قضاوت و تصمیم گیری از ویژگی های فردی و ساختاری استفاده
می کنند و با … اما اینکه چه رابطه ای بین قضاوت حسابرس و مولفه های هوش هیجانی وجود
دارد،.
بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی بررسی …
stufile.samenblog.com/بررسی-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر-هوش-هیجانی-بررسیتاثیرآموزشحسابدار.html‎Cached2 ژوئن 2016 … بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانیبا فرمت قابل ویرایش
word – پایان نامه بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر …
طبقه بندی موضوعی مقالات ISI – مرجع مقالات isi در ایران
isiarticles.com/topics‎Similarمعمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات
…. کارآفرینی و مدیریت کسب و کار …. حسابداری و حسابرسی ….. هوش مصنوعی.
[PDF] ﮐﺪ 93 / 12 / 24 ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرخ ﭘﺮوﭘﻮزال آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﭘ – دانشگاه آزاد اسلامی …
iausdj.ac.ir/edu/Documents/…/شورای%20پژوهشی93-12-24.pdf‎Cachedﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺸﺎ ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﯿﻤﺎن اﻣﯿﻨﯽ. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط. داﻧﺸﺠﻮ
در ﻟﯿﺴﺖ ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺎد … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي …. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. در اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي … ﻫﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن. 40. ) ﺳﯿﺮان ﻧﺎﺻﺮي.
فعالیت های پزوهشی
www.omiddrakhshani.com/falet%20pazohsh.html‎Cachedنقش هوش عاطفی(هوش اجتماعی) و مولفه های آن در عملکرد شغلی کارکنان. نقش کیفیت
زندگی کاری(QWL) در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (OCB) … بررسی تاثیر دوره
آموزشی فن آوری اطلاعات بر کارایی و توانمند سازی کارکنان و معلمان … بررسی ارتباط
میان مدیریت تجربه مشتری با وفاداری مشتریان در صنعت … حسابداری صنعتی 1 …
بر – vil1.ir
https://vil1.ir/tag/بر/‎Cachedبررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی … تحقیق حاضر با
عنوان بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها از سری تحقیق های رشته

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و …
https://parsproje.com/pn/92-mo.html‎CachedSA64- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران زن در مدارس
… SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه …
SA123- بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان …. mo147-
ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگویی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع
برق.
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
https://www.symposia.ir/AMSCONF03‎Cachedتاثیر محافظه کاری حسابداری بر عملکرد شرکت «با تاکید بر نوع صنعت» ….
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کیفیت زندگی کاری ….. بررسی تاثیر رضایت
بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیلگر تجربه خرید اینترنتی(مورد مطالعه:کاربران …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎ – سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir/file/file/112948
ﻣﺤﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪل دﻟﻮن و
ﻣﮏ … ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺎري ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ …. ﺳﯿﺪه رﺑﺎﺑﻪ ﻣﺪﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﻪ ي واﻟﺪﯾﻦ داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻞ
ﮐﺘﻮﻧﻮري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ …. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان.
دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای …
filer.filenik.ir/product-20493-dadehaye-borse-oraghe-bahadar8893.aspx
بررسی-تاثیر-آموزش-حسابداری-و-تجربه-کاری-بر- هیجانات نقش مهمی را در مدیریت
سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
https://www.callforpapers.ir/…/دانلود-مجموعه-مقالات-سومین-کنفرانس-بی/‎Cachedبررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در بورس اوراق بهادار
تهران …. تأثیر مؤلفه های اساسی تجربه برند و رفتار خرید مصرف کنندگان لوازم
خانگی … بررسی رابطه رضایت دانش آموزان از کیفیت خدمات در آموزش و پرورش شهر
سنندج … بررسی نقش هوش هیجانی در رابطه بین قواعد ابراز احساسات و سلامت سازمانی
ارائه …
ریاست واحد
iauba.ac.ir/fa/page/35/ریاست-واحد‎Cachedعنوان پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های …
فصلنامه علمی پژوهشی پیام مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید
بهشتی … کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در نظام های
آموزشی …. ۲۳- بررسی رابطه بین سبک تفکر و هوش هیجانی با عملکرد سیستم نظام …
بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول …
journals.atu.ac.ir/article_208_70.html‎Cached
Similarیافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار ابعادبر » هوش عاطفی « و تأثیر معنی دار »
هوش عاطفی « بر » وظیفه شناسی « و » همسازی « ،» تجربه پذیری «می باشد. » بهبود و
… بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی …
شرکت های مهندسی، موسسات آموزشی، شرکت های ساخت و ساز و شرکت های خدماتی شهر
دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
manacc.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
5, بررسی تاثیر کارآفرینی و سرمایه های مالی بر عملکرد صادرات شرکت های
صادراتی استان …. 75, تببین رفتار حمایتی مدیران ارشد با توجه به درجه گشودگی
تجربه و سواد …. 112, رابطه بین هوش هیجانی و خروجی کاری کارکنان با توجه به
سیاست های سازمانی … 137, اثر عدالت سازمانی بر تعارض درون گروهی در سازمان آموزش و
پرورش استان …
[PDF] داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
karad.irost.org/pdfarticle/57.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. ﻣﻮردي. : داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. ) اﻣﻴﻦ … اﺳﺘﺎدﻳﺎرداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ. ﭼﺴﺘﺎن . 2 … و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ. ،ﺮﺗ …. ﻛﺘﺎب ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻐﺰ، ﻋﻮاﻃﻒ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي آدﻣﻲ. ﻳارا … ﻛﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد . . 3. ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﻟﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن در زﻣﻴﻨﻪ. ي. ﻛﺎري. اﺳﺖ
.
مطالعات مدیریت و حسابداری پاییز 1395، دوره دوم – شماره 3 – پایگاه …
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/71781‎Cachedبررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش دوره زمانی ارایه گزارش حسابرسی، ریسک
سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی … نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق برنامه های
توسعه پایدار … بررسی ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان متوسطه اول …
بررسی رابطه تجربه مشتری بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان با توجه به
نقش …
دوره 2، شماره 3، پاییز1395 – Skip to content
uctjournals.com/farsi/index.php/…/83…/133-archive-accounting-4‎Cachedفصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری … 1-بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر
کاهش دوره زمانی ارائه گزارش حسابرسی، … 5-نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق
برنامه های توسعه پایدار … 6-بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روانی دانش آموزان
متوسطه اول … 11-بررسی رابطه تجربه مشتری بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به
دهان با توجه …
حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد
anydownload.ir/حسابداری-خرید-و-دانلود-مجموعه-پایان-نا/‎Cached4 جولای 2017 … پایان نامه حسابداری : بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر ….. رشته
حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی.
مجموعه مقالات کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
www.civilica.com/Papers-CAFM01=کنفرانس-ملی-حسابداری،-مدیریت-مالی-و-سرمایه-گذاری.html‎Cachedمجموعه مقالات سایر دوره های کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری … ۲.
آموزش اخلاق و ارزش ها در دوره حسابداری (فول تکست دارد) …. بررسی بین هوش هیجانی و
سبک رهبری تحول آفرین و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان (فول تکست دارد) …
بررسی تاثیر اندازه طول تجربه موسسه حسابرسی بر محافظ کاری(مشروط و نا مشروط)
در …
اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
www.uconfyar.ir/Event/Index/75‎Cachedاولین كنفرانس بین المللی تحولات نوین در مديريت، اقتصاد و حسابداري با هدف ايجاد
… استاندارد نوین ، معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوری های
علمی … بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی ، فرهنگ سازمانی و مدیریت
استعداد در … مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان … هوش هیجانی و هوش
معنوی
دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی – خانه ISI ایران
isihome.ir/‎Cached
Similarمعرفی خانه ISI ایران; آموزش پرداخت اینترنتی; قبل از خرید حتما بخوانید; واحد
پشتیبانی خانه ISI ایران … عملکرد نقش و شناسایی نام تجاری توسط مصرف کنندگان:
شواهدی از یک بررسی و آزمایش طولی … تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری
در خدمات | 150,000 ریال. بازاریابی برای بازنشستگی – یا ماندن در کار | 185,000
ریال …
وب سایت فرانک موسوی – رزومه
tch.iauksh.ac.ir/mosavi/CV‎Cachedبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری تلفیقی ( تعاملی – تجربی ) بر ….
بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در معلمان دوره اول متوسط شهر
کرمانشاه … بررسی مدیریت تجربه مشتری :مطالعه اکتشافی در پارامترهای موثر بر
تجربه ….. دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت و حسابداری ،زهرا رحیمی ، فرانک موسوی
و نادر …
نمونه موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
www.payan-nameh.com/article/Thesis-in-accounting‎Cachedنمونه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آلفا. نمونه
موضوعات: 1. بررسي تاثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني با در نظر گرفتن نقش
ميانجي عدالت … بررسي مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتها با قابليت پايدراي در
کسب و کار و … تیم تخصصی آلفا با سالها تجربه در بخش های انجام پایان نامه ،
پروپوزال ، ترجمه و …
دکتر اباصلت خراسانی – پروفایل
https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386181‎Cachedخراساني, “تاثير استفاده از زبان انگليسي به عنوان زبان واسط آموزش علم در بين
المللي شدن … خراساني, “بررسي ت ثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازي
منابع …. بر تجربه تيم هاي كاري شركت ساپكو” , مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي
آموزشي, ….. خراساني, “بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و هوش هيجاني با سلامت روان در
دانشجويان …
پاورپوینت پمپ های هیدرولیک – j5s|برترین فایل یاب
https://j5s.ir/پاورپوینت-پمپ-های-هیدرولیک/‎Cached… را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. …
ساختمان مسکونی · بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی …
[PDF] اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻫﻮ norouzi@khu.ac.ir – دانشکده مدیریت – دانشگاه خوارزمی
mgnt.khu.ac.ir/documents/35586/3295942/noroozi.cv.pdf‎Cachedدوره آﻣﻮزﺷﯽ. ” ﺗﺮﺑﯿﺖ ارزﯾﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. EFQM. –”. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺮوري و. ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ. –. 1384 .4. دوره … ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻋﻠﻤﯽ.
ﭘﮋوﻫﺸﯽ … روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر؛. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ،. آﺑﺎن ﻣﺎه … ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه.
1393 ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي در ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر. ؛ ﻣﻠﮑﯿﺎن،.
ﻫﺎدي.
تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-تاثیر-هوش-هیجانی-بر-پیشرفت/‎Cached
Similarتحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع
متوسطه … هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری دانش آموزان مناطق ۲۰ گانه
آموزش و پرورش …. نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه
کار می توانیم …. مسائل مطرح شده در واقع بسیار ساده بود و با تجربه های روزمره ی
کودکان ارتباط …
پایگاه دانش • بانک آینده
https://www.ba24.ir/articles/‎Cachedواحدهای بانک · شعب · ساعت کاری شعب · خودپردازها · تماس با ما · سامانه نظام ایده پردازی
… معاون اداره حسابداری مدیریت و بودجه, بررسی مقایسه ای بهای تمام شده منابع, ۱۳۹۳/۰۹/
۰۲ … محبوبه خواجه صالحانی – اداره اعتبارات خرد, تاثیر IT و رویکرد بانکداری جامع بر
… بهناز بهمنی -اداره آموزش, نقش هوش هیجانی در مدیریت سازمان, ۱۳۹۲/۰۹/۲۶, دریافت.
هوش هیجانی چیست؟ – عصر بانک
asrebank.ir/news/49681/هوش-هیجانی-چیست؟‎Cached21 آوريل 2015 … هوش هیجانی اصطلاحی است که روان‌شناسان برای توصیف این که چگونه افراد … و
ریاضی آموزش داده می‌شود، اما آموزش‌هایی مانند شناسایی احساسات یا مقابله‌ با آن‌ها از دوران
… چندین مدل در زمینه‌ی هوش هیجانی در حال توسعه است، اما در این مقاله تنها به بررسی «
مدل …. شما هم در محل کار و هم در زندگی شخصی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
[PDF] اي در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ : ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤ – مدیریت در دانشگاه اسلامی
miu.nahad.ir/article_343_441c5b2fac723fc7276f3504b2c19400.pdf‎Cachedﮥ ﮐﺎري و ﺳﻄﺢ. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد …. يﺮ. ﮐﺎر ﺣﺴﺎ.
ﺑﺪاري ﺳﻨّﺘﯽ را ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار داده و. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ. و. ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ. ي ﺟﺪﯾﺪي را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻐ. ﯿﯿ. ﺮات …. را ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮي،. ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم و … ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺤﻤﻞ
اﺑﻬﺎم ﺑﺎ …. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎري. ×. رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم. 3. 0.933. 0.425. 5. ﺗﺤﺼﯿﻼت. ×. رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
موضوعات و مطالب آموزشی پایان نامه های علوم انسانی – انجام پایان نامه
mecharithm.com/fa/موضوعات-و…آموزشی…های…مکاریتم/view.aspx‎Similar31 جولای 2015 … 9 – تاثیر خروج نیروهای با تجربه(بازنشسته-نقل و انتقال) بر عملکرد بانکها مطالعه
موردی بانک سپه … 61 – بررسی تاثیر هوش هیجانی ( EQ) بر رفتار شهروندی سازمانی (
OCB) … 66 – ارزیابی میزان امادگی شرکت مخابرات استان ایلام برای پذیرش و به کار
گیری سیستم ها ی ای ار پی … موضوعات و مطالب آموزشی حسابداری.
دانلود فایل خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی …
https://zigmall.ir/دانلود-فایل-خلاصه-کتاب-مهارت-های-آموزش/
خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی مهارت دوم: مبانی نظری …
بررسی تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی · گزارش کارآموزی …
مستندسازی تجربیات شغلی رشته حسابداری برای اخذ رتبه عالی …
https://sapairan.ir/مستندسازی-تجربیات-شغلی-رشته-حسابداری/‎Cached17 مارس 2014 … عنوان مستند: تجربیات شغلی رشته حسابداری برای اخذ رتبه عالی حسابداری …
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ مدل گلمن · مستندسازی تجربیات … حال با
گذشت بیش از یک قرن از استقلال این رشته و آموزش آن در دانشگاه ها و … در شکل دهی
نقش اثربخش یک حسابدار و وظایف آن، به بررسی این جایگاه پرداخته خواهد شد.
بعد دهم هوش هیجانی؛ واقعیت سنجی – توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی …
job.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3…‎Cachedواقعیت سنجی یعنی درک موقعیت کنونی، تلاش برای فهم صحیح امور و تجربه ی
رویدادها، … یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه، تمرکز فرد بر راه های موجود است تا از
جهان … واقعیت سنجی یا بررسی واقعیت (Reality Teshiny): توانایی سنجش و هماهنگی،
بین … (هوش هیجانی و رهبری سازمانی – مارسیا هاگس و دیگران – علی محمد گودرزی –
مرکز …
میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی
www.mihantarjomeh.com/‎Cached
Similarکاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی · کاربرد های داده
…. استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس

آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی, افسردگی و هوش هیجانی, بهزیستی از …
www.aftabir.com/…emotional…/آموزش-مهارت-های-اجتماعی-هیجانی-افسردگی-و-هوش‎Cached
Similar18 ژانويه 2009 … آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی, افسردگی و هوش هیجانی, بهزیستی از نتایج هوش …
قسمت اخیر می‌تواند به وسیله کوشش، تمرین و تجربه پیشرفت یابد. … بنابراین با
انگیزه و کوشش کافی، کارهای بسیار می‌توان انجام داد تا …. بررسی تاثیر آموزش
مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی.
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد
full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cachedدانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي …
رشته حسابداری : بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه
کاري ….. کارشناسی ارشد حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش
هیجانی …
گزارش کار آموزی حسابداری در هلال احمر
1714jnyu.eljo.ir/‎Cachedتوضیحات: گزارش کار آموزی حسابداری در هلال احمر در 36 در قالب wordو قابل ویرایش
همراه با توضیحات کامل بخشی از متن: کار آموزی اینجانب .. … بررسی رابطه هوش هیجانی
و خودکارآمدی بر سلامت روان دانش آموزان … را بدست آوردم و با مسب این تجربه بسیار
عالی تا حدود بسیار زیادی برای ورود به بازار کار آماده شدم . … مشاغل آموزشي و پژوهشي.
[PDF] متن كامل مقالات فصلنامه شماره 90 سال 1386 – پژوهشگاه مطالعات آموزش و …
www.rie.ir/uploads/90.pdf‎Similarﻫــﺪف اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ، ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛــﺮ ﻫــﻮش ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ در آﻣــﻮزش و. ﭘــﺮورش اﺳــﺖ . ﺑــﺮ اﺳــﺎس. اﻳــﻦ …. اﻳﻦ
ﻛـﺎر. ﺑـﺎ. ﭘﺎﻳـﻪ. رﻳـﺰي. ﺻـﺤﻴﺢ. ﻣ. ﻬـﺎ. رت. ﻫـﺎ. ي اﺳﺎﺳـﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﻣﻴﺴــﺮ ﻣــﻲ. ﮔــﺮدد . از اﻳــﻦ
ﻧﻈــﺮ ….. را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﻲ. ﻛﻨﻴــﺪ، اﺣﺴــﺎس ﺧــﻮﺑﻲ …… ﻧﻈـﺮ از اﻳـﻦ. ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـ. ﺪ ﻳـﻚ ﺣﺴـﺎﺑﺪار، وﻛﻴـﻞ …
دانلود مقالات isi رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی + ترجمه فارسی
daneshyari.com/category/articles/237‎Cachedمدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و
سازمان‌شان به … جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب،
آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. …. حسابداری و تجربه زندگی کردن در
محل کار جنسیتی …. بررسی تاثیر فن آوری های اجتماعی در جهت تقویت و توسعه
اقتصادی.
نسخه تابستان 1395 – جلد دوم – مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم …
www.rassjournal.ir/List.aspx?volume=11‎Cachedبررسی تاثیر استفاده ازانواع زهکش و فیلتر در سدهای خاکی همگن و ناهمگن …. بررسی
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی حسابداران، مورد مطالعه: حسابداران …
مطالعه پدیدار شناسامه تجربه زیسته زنان شاغل در شهرستان خلیل آباد … بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و بدبینی سازمانی (مورد مطالعه : کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 …
[DOC] 2-1-8-4- مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس – پایان نامه دات کام
www.payaname.com/dl/uploads/1480083118.doc
بررسی تأثیر هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران ….. که تاثیرمعنی داری بین هوش
هیجانی با حسابداری ذهنی و ریسک گریزی و تأثیر سرایتی ….. براي انجام اين کار،
آنها رابطه بين هوش هيجاني و وجدان را نسبت به هر يک از اين سه … در نهايت، رود و
همکارانش تشخيص دادند كه به منظور تجربه اثرات مثبت بر عملکرد، افراد بايد هوش
هيجاني بالا …
[PPT] هوش هیجانی درپرستاری
nmf.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/JC4.pptx‎Cached
Similarهوش چيزي است که ارزيابي و اندازه گيري آن کار ساده اي نيست چون انواع بسيار
متفاوتي دارد. … انتخاب‌های شغلی; • دانشمند; • ریاضیدان; • برنامه‌نویس رایانه; • مهندس; •
حسابدار … مفهوم هوش هیجانی و تاثیر آن در تفکر انتقادی و نتایج آموزشی – سلامتی –
شغلی … بعلاوه بر اساس مطالعات مورد بررسی وی نتیجه گرفته است که هوش هیجانی
نگرش …
بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها – ایران پژوهان
www.iranresearches.ir/دانلود…/72-روانشناسي-همه-گرايشها.html‎Cached
Similarرابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي
هويت دانشجويان رابطه باورهاي هوشي … بررسي سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت
بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري … نقش
مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم …. بانك موضوعات پايان نامه رشته
حسابداري …
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx‎Cached
Similarدر این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت … عده
ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که
عملکرد … در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در
وظایف محوله …… آموزش خواست افراد تازه وارد نیست، بلکه برای کارکنان با سابقه و
با تجربه …
دکتر علی بنیادی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی پیشرفت
www.iust.ac.ir/find.php?item=79.11365.27890.fa‎Cached
Similar8 ژوئن 2014 … عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت … معاون آموزشی
دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران …. بررسی تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و … بررسی تاثیر بازاریابی
داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی).
بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه
novintarjome.com/‎Cached
Similarکاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی · کاربرد های داده
کاوی در …. استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟
بر اساس شواهد … تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتل ·
تجربه ی ….. بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع
انسانی.
[PDF] تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خالقیت بر پیشرفت تحصیلی …
itvhe.areo.ir/article_109271_76da00c33acc3944fb437fd87d832520.pdf‎Cached15 فوریه 2017 … میزان عالقه به گرایش، خالقیت، هوش هیجانی و انگیزه كامیابی، دارای … مسـئوالن
آموزشـی و خانواده هـای فراگیـران اسـت )بنی مهـد … گفـت كـه خالقیـت راه كاری بـرای
رسـیدن بـه هـدف اسـت نـه … بررسـی ارجمنـد سـیاهپوش و همـكاران )1390(، نشـانگر …..
تفكر خالقانه با موفقیت تحصیلی میان دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه.
[PDF] ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره – همایش
hamayesh.irantvto.ir/dl/502.pdf‎Cachedﻫﺎي ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ … ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺮﻣﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. … ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ،. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ….. آﯾﺘﻢ ﻫﺎ) از ادﺑﯿﺎت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ
ﮐﺪام از آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ….. اﻟﮕﻮي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره. ﺷﻐﻠﯽ
داﻧﺶ …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات