× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان

بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-روان-با-کیفیت-زندگی-وعملکرد-تحصیلی-دانشجویان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 115 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصیفی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت وراس (،1950)، پرسشنامه  سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم 28 سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی- 25سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)استفاده شد. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، دربردارنده295 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، در سال تحصیلی93-92، که درمهرماه سال تحصیلی 92-1391و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته اند؛ می باشد. برای تحلیل داده ها در بخش استنباطی از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.در مدل رگرسیون از آزمون F برای تعیین معنی داری مدل و از آزمون آماریT جهت تعیین معنی داری ضرایب بتا استفاده شد. تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه به طور متوسط میزان جهت گیری مذهبی در میان دانشجویان مورد مطالعه، برابر با 56/35بار در طول یک ماه گذشته بوده است. متغيرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی کسب شده ،بيشترين مقدار ضریب همبستگي را به صورت مثبت با کیفیت زندگی و متغير جهت گیری مذهبی،كمترين مقدار ضریب همبستگي به صورت مثبت با متغير عملکرد تحصیلی(متغير ملاك) دارند.دیگر متغیرها دارای میزان همبستگی بین این دو مقدار، با متغیر ملاک هستند. مدل کلی مورد مطالعه، حدود22 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که جهت گیری مذهبی با مقدار بتای 316/0به طور مثبت و معنی دار و سلامت روان، با بتای287/0- به طور منفی و معنی دار کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می کنند. و از طرف دیگر با بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرملاک ، مشاهده شد که مدل مورد مطالعه، حدود 4 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت گیری مذهبی با مقدار بتای014/0 به طور معنی داری عملکرد تحصیلی را تبیین نمی کند در حالی که سلامت روان با مقدار بتای 190/0- به طورمنفی و معنی دار عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند.

مقدمه
اهميت معنويت و رشد معنوي انسان در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب كرده است. پيشرفت علم روان‌شناسي از يك سو و ماهيت پويا و پيچيده جوامع نوين از سوي ديگر، باعث شده است كه نيازهاي معنوي بشر در برابر خواسته‌ها و نيازهاي مادي قد علم كنند و اهميت بيشتري بيابند. مردم جهان، امروزه بيش از پيش به معنويت و مسائل معنوي گرايش دارند و روان‌شناسان و روان‌پزشكان هم به طور روزافزون درمي‌يابند كه در همه موارد براي درمان اختلالات رواني، استفاده از روش‌هاي متعارف كافي نيست. (شهيدي و شيرافكن، 1382) نياز انسان به دين قدمتي به عمر تاريخ دارد؛ زيرا بشر از همان آغاز زندگي خود به حامي مقتدر و تكيه‌گاهي نيرومند احساس نياز مي‌كرده است. موضوع دين مورد بحث روان‌شناسان و محققان پيشگامي همچون جيمز (1929)، فرويد(1907)، يونگ (1961 ـ 1875) و ديگران بوده است. همچنين مطالعات و نظريه‌پردازي در زمينه‌هاي مختلف مذهبي به گذشته‌هاي دور برمي‌گردد؛ ولي مطالعه مذهب از ديدگاه روان‌شناختي از حدود 100 سال پيش آغاز گرديده است.(بهرامي احسان، 1383) اعتقاد بر اين است كه در ايمان به خدا، نيروي خارق‌العاده‌اي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان متدين مي‌بخشد و در تحمل سختي‌هاي زندگي او را كمك كرده و از نگراني و اضطرابي كه بسياري از مردم در معرض ابتلاي به آن هستند دور مي‌سازد. ويليام جيمز، يكي از پيشگامان طرح اين واقعيت در روان‌شناسي، معتقد است: «ايمان بدون شك مؤثرترين درمان اضطراب است؛ ايمان نيرويي است كه بايد براي كمك به انسان در زندگي وجود داشته باشد. فقدان ايمان، زنگ خطري است كه ناتواني انسان را در برابر سختي‌هاي زندگي اعلام مي‌دارد».
ايمان، انجام دستورات مذهبي، و حضور در مراسم‌هاي مذهبي از عواملي هستند كه مي‌توانند در درمان و پيش‌گيري از ابتلا به بيماري‌هاي رواني اعم از نوروزهاي خفيف يا سايكوزهاي شديد به كار رود (داويديان، 1376). به نظر بنيامين راش «مذهب آن‌قدر براي پرورش سلامت روح اهميت دارد كه هوا براي تنفس» (به نقل از: جيمز، 1376). مذهب به انسان كمك مي‌كند تا معناي حوادث زندگي، بخصوص حوادث دردناك و اضطراب‌انگيز را بفهمد. در دنیای کنونی که تبلیغ برخی از جوامع غربی و نیز دشمنان داخلی و خارجی در اثبات دین گریزی و جدایی دین از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی (پلورالیسم) مطرح شده است ،بیان تاثیر نگرش و جهت گیری مذهبی در پیشرفتهای اجتماعی که یکی از جنبه های آن تحصیل می باشد ،در استحکام گرایش مردم به دین و پیروی از فرامین الهی به خصوص با استعانت از فرامین دین مبین اسلام ،یاری کننده خواهد بودو اگر جامعه آماری دانشجویان که فرهیختگان جامعه می باشند ،به این سمت گرایش یابند خود می توانند پیامبرانی باشند برای تبلیغ و گرایش به سمت مذهب و پیروی از دستورات آن.دين به مؤمنان و معتقدان خود مي‌آموزد كه چگونه با مجموعه عظيم جهان كه پيش از فرد شكل گرفته و قوانين خود را بر او تحميل مي‌كند سازگاري يابد. اين سازگاري، دل‌گرمي و خرسندي مطبوعي را در روان فرد ايجاد مي‌كند. برخلاف عقايد گذشته كه دين را مانع پيشرفت عقل مي‌شناختند و آن را مانع استواري اخلاق راستين مي‌دانستند، اگر دستورات دين كامل اجرا شوند، هم اخلاق راستين ايجاد مي‌شود و هم نظم اجتماعي و سياسي شكل مي‌گيرد (كاسيرز2، ترجمه موفق،1370).

فهرست مطالب

فصل اول:
1-1. مقدمه     3
1-2. بيان مسأله      5
1-3. اهميت و ضرورت تحقیق    7
1-4. اهداف تحقیق    10
1-5.سوالات تحقیق    10
1-6.  فرضيه‏ هاي تحقیق     11
1-7.متغیرهای تحقیق    11
1-8.تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها    11
1-8-1-1. جهت گیری مذهبی     11
1-8-1-2. سلامت روانی    11
1-8-1-3.کیفیت زندگی    12
1-8-1-4.عملکرد تحصیلی    12
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهشی
1-2. مقدمه    14
2-2. بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی    14
2-2-1. اعتقادات مذهبی و سلامت روانی    15
2-2-2.  مطالعات انجام شده در ایران     27
2-3. بررسی نظریه های سلامت روان    33
2-3-1. مفهوم بهنجاری و نابهنجاری     36
2-3-2. وضعیت سلامت روان    37
2-3-3.معیار سلامت روانی37
2-3-4.بهداشت روانی از دیدگاههای مختلف38
2-3-4-1.بهداشت روانی از دیدگاه روانکاوان38
2-3-4-2. بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگرایان 39
2-3-4-3.بهداشت روانی از دیدگاه شناخت گرایان40
2-3-4-4. بهداشت روانی از دیدگاه گشتالتیون41
2-3-4-5.بهداشت روانی از دیدگاه انسان گرایان41
2-3-5. اجزاء ارتقاء سلامت روان 42
2-3-5-1.کنارآمدن    43
2-3-5-2.مدیریت تنش و استرس    43
2-3-5-3.خودپنداره و هویت45
2-3-5-4.عزت نفس46
2-3-5-5.رشد خود47
2-3-5-6.استقلال49
2-3-6.راهبردهای بهداشت روان از دیدگاه اسلام50
2-4.کیفیت زندگی54
2-4-1.تاریخچه کیفیت زندگی54
2-4-2.تعریف کیفیت زندگی56
2-4-3.اندازه گیری کیفیت زندگی58
2-4-4.ابعاد کیفیت زندگی59
2-4-5.مبانی نظری کیفیت زندگی60
2-4-6.مولفه های کیفیت زندگی62
2-4-7.سه اصل کیفیت زندگی63
2-4-7-1.چندبعدی بودن63
2-4-7-2.ذهنی بودن64
2-4-7-3.پویا بودن64
2-4-8..عوامل موثر بر کیفیت زندگی64
2-4-9.مدل های کیفیت زندگی64
2-4-9-1.مدل فلس و پری64
2-4-9-2.مدل لی و همکاران65
2-5.عملکرد تحصیلی68
2-5-1.هدف69
2-5-2.عزت نفس70
2-5-2-1.عزت نفس و عملکرد تحصیلی70
2-5-3.انگیزه74
2-5-4.الگوهای انگیزش76
فصل سوم: روش پژوهش
3-1.مقدمه 86
3-2.روش تحقیق86
3-3. جامعه و نمونه آماری87
3-4.ابزار تحقیق88.
3-4-1. پرسشنامه جهت گیری مذهبی88
3-4-2.پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر    89
3-4-3.مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی    92
3-5.روش اجرا94
3-6.روش های تجزیه و تحلیل داده ها    95
فصل چهارم :یافته های پژوهش
4-1. مقدمه 97
4-2. یافته هاي توصیفی97
4-3. بررسی داده های جمعیت شناختی98
4-4.یافته هاي استنباطی100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1.مقدمه    104
5-2. نتیجه گیری    104
5-3. محدودیت هاي پژوهش    106
5-4. پیشنهادهاي پژوهش 107
منابع     108
 <div sty

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1/

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
pishine.neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-روان-با-کیفیت-زندگی-وعملکرد-تحصیلی-دانشجویان‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت
زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد.
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی و …
payaname.com/…/3139-بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-روان-با-کیفیت-زندگی-و-عملکرد-تحصیلی-دانشجویان-دانشگاه-علوم-پ…‎Cached11 مه 2016 … این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با
کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
6949islw.i7o.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت
زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میب.
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
https://asandoc.com/…/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-ر/‎Cached22 ژانويه 2017 … دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت
زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
https://www.dgload.com/…/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی/‎Cachedپایان نامه حاضر با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت
زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از سری …
[PDF] گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه جهت …
jsums.medsab.ac.ir/article_562_cf4b33d663a497d05f6da38a448e2aba.pdf‎Cachedدانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم به … ارتباط بین جهت گیری
مذهبی با ابعاد کیفیّت زندگی نیز … است از: عملکرد فرد بر اساس باورهای دینی خود).
6 … محمّدی و آذربایجانی، بین شادكامی دینی با شادكامی. روان. شناختی رابطة مثبت
معنادار …
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
artic.gigfa.com/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-ر/‎Cached3 مه 2017 … بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ….
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
geotechco.ir/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-ر/
چکیده این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان
با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. انجام شده …
پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت …
negarinweb.parsiblog.com/…/پايان+نامه+بررسي+رابطه+بين+جهت+گيري+مذهبي+و+سلامت+روان+با+کيفيت+/
27 ژوئن 2016 … بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. استاد راهنما:.
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
daneshjo.download/بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-ر/‎Cached10 آوريل 2017 … این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با
کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛ
https://iau-tmuj.ir/article-1-1135-en.pdf‎Cached23 فوریه 2016 … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﺑﻴﻦ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن … ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳ. ﻲ. ﺗﺮﺑ
… ﮔﻴﺮي. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻧﺎن … ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻳﻜﻲ از ﺑﺰر ﮔﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي … ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و
وﺟﻮد ﻓﺮد را در ﺑﺮ ﻣﻲ … زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت و ﺳـﺎﺑﻘﻪ.
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
mihandocs.com/40926-بررسی-رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-و-سلامت-روان-با-کیفیت-زندگی-وعملکرد-تحصیلی-دانشجویان-دانشگاه-علوم-پز…‎Cached3 جولای 2016 … شرح مختصر:این مطالعه به منظوربررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت
روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه …
پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت …
bogati1120.mizbanblog.com/post/27‎Cachedاین مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با
کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام
شده …
جهت گیری مذهبی درونی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=جهت+گیری+مذهبی+درونی&topic…‎Cachedهدف این پژوهش بررسی رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در
افراد … بررسی رابطه میان جهتگیری مذهبی و هوش-معنوی با میزان تاب‌آوری (دانشجویان
… هدف از این تحقیق مقایسه جهت گیری مذهبی و سلامت روان در میان جانبازان و افراد عادی
بود. … بررسی ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزندپروری با عملکرد خانواده

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
irdls.blogsky.com/1395/10/09/post-9546/‎Cached29 دسامبر 2016 … چکیده این مطالعه به منظور بررسی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان
با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم …
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی …
behtina.gdn/post/678291‎Cachedپست با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی
وعملکرد تحصیلی دانشجویان از وبلاگ جزیره خوشبختی.
[PDF] بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1388
vcr.qums.ac.ir/portal/file/?127102/221.pdf‎Cachedﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ. (. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻲ،. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺴﻤﻲ،. درد ﺟﺴﻤﻲ،. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ) و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ. ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ … 019/63 . ﺑﻮد. ﺑـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ا … ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ در. ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1388. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ … ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از روش ﻃﺒﻘﻪ اي و ﺳـﻬﻤﻴﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده.
ﺷﺪ.
Tabtiz university of medical sciences
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive‎Cached
Similarبررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در دانشجویان … رابطه
جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان مقطع
دبیرستان …. بررسی تفاوت بین سطح کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به
نابینایی، کم … خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای
اضطراب اجتماعی.
[PDF] دریافت فایل فهرست نهایی مقالات پذیرفته شده PDF – دانشگاه تهران
psyrelcul.ut.ac.ir/hamayesh/…/list%20of%20acceptanced.pdf‎Cached
Similarآزاد ﻳﻜﺘﺎ ﻣﻬﺮﻧﺎز. راﺑﻄﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ، ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺖ-روﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﭘﻮﺳﺘﺮ … ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
رابطۀ التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و رضایت از …
jiss.isca.ac.ir/article_4411_17.html‎Cachedهدف این پژوهش‌‌‌‌، بررسی رابطۀ التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و …
جامعۀ آماری نیز دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر قم در سال
تحصیلی … افشاری‌‌‌‌، سمانه (1386) ، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده‌‌‌‌،
عزت نفس و … حبیب‌وند، علی مراد (1387)، «رابطه جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مذهبی با اختلالات‌روانی و
پیشرفت …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/‎Cached
Similarپایان نامه بررسی رابطه بین شوخ طبعی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر رشته
روان شناسی … پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی
کارکنان شرکت گاز … پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل
کرده در سال۱۳۹۰ … پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین
جوانان.
[XLS] لیست پایان نامه های رشته علوم تربیتی- مشاوره و راهنمایی – مرکز قیدار
qeydar.zanjan.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID…cc6e…‎Cached15, 13, بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اتدائی … 22, 20
, بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور
خدابنده … 31, 29, بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان اضطراب در بین دانشجویان
رشته علوم تربیتی … 69, 67, ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان دانش آموزان.
مقالات پذیرفته شده – نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره …
psyconference.miau.ac.ir/paper‎Cached50, 1349-ICPC, ارتباط بین کیفیت زندگی و مسائل جنسی در دانشجویان متأهل, سید
علی … بررسی رابطه ابعاد شخصیت و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی
تحصیلی دانش …. 95, 1406-ICPC, بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامت
روان در دانش … 108, 1040-ICPC (R1), بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی کودکان با و
بدون بتا …
[PDF] ؛ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
womenstudy.ihcs.ac.ir/article_181_a28f43ba44cd86a226689a87bae801de.pdf‎Cachedﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آن. ﻫﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻫـﻢ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ. اي
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ، … ي ﺳـﻦ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ،. درآﻣﺪ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ در. وﻧﻲ و ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ. رواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد … ﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻣﺮﺑـﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻓﻜـﺎر ﺳـﻨﺠﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
اﻳـﺮان. (. اﻳﺴـﭙﺎ. ) … ﻛﺪام ﺑﺎ. دﻳﺪ. ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ. اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮاي. ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
در. ﻣﻴﺎن.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – عباسعلی حسین خانزاده
staff.guilan.ac.ir/ahossein/?lg=0‎Cached
Similarرابطه بين سبكهاي هويت و ادراك لياقت شناختي با راهبردهاي مقابله با تنيدگی …
اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا، ….
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت
تحصیلی دانشجویان. … بررسی نقش جهت گیری مذهبی در تبیین سلامت روانشناختی
دانشجویان.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺪاري و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧ 1
www.ensani.ir/storage/Files/20131106140623-9882-65.pdf‎Cached
Similar6 نوامبر 2013 … ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ دﻳﻨـﺪاري و ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ … ﻫﺎي رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻞ ﻓﻄﺮي
و ﻏﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎ. ﺳـﺖ. … ﺑﺎ وﺟﻮد ا. ﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ دارد و اﻳﻨﻜـﻪ
اﺣﺴـﺎس ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ و دﻳﮕـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. 3 …. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ. ،اي …..
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻼﻣﺖ.
RDS theses – شبکه تحقیقات سلامت روان – بانک معنویت
www.mhrn.net/rdsm_thesis_list.php?slc_lang…‎Cached
Similar52, 78, بررسی رابطه نگرش مذهبی (درون سو – برون سو) با عزت نفس و مفهوم خود, 1379
… رابطه بين نگرش های مذهبی، احساس معنا بخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجويان
… و غير شاهد و ارتباط آن با نگرش مذهبی آنان و با سازگاری و عملکرد تحصيلی دانش
آموزان … 69, 60, رابطه بين جهت گيری مذهبی و سلامت روان با طول مدت بهبودی بيماران …
[DOC] روانشناسي – دانشگاه سیستان و بلوچستان
www.usb.ac.ir/Uploads/Library/Payannameh/Ravanshenasi.doc‎Cached
Similarبررسي رابطه بين منبع کنترل با افکار زندگي و مرگ در دانشجويان دانشگاه
سيستان و …. بررسي و مقايسه عملکرد شناختي و کيفيت زندگي در دو گروه مبتلا به
مولتيپل ….. رابطه خودانگاره و خودکارآمدي با انگيزش پيشرفت تحصيلي/ شيرين
بيجارزهي. …. بررسي مقايسه اي جهت گيري مذهبي و سلامت روان در افراد مبتلا به
اختلال وسواسي …
[PDF] رابطه باورهای دینی و امید به زندگی با سالمت معنوی
icsq.journals.iau.ir/article_512703_20a0b1c7a8affa445b29414a8a3267bc.pdf‎Cachedباورهای دینی، امید به زندگی، سالمت معنوی، دانشجویان …. نتایج حاکی از آن بود که جهت
گیری مذهبی رابطه منفی معنی داری با مینان افسردگی و رابطه مثبت معنی داری باا.
مقاله رابطه بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری و سلامت روان در دانشجویان …
https://www.civilica.com/Paper-NCPML01-NCPML01_043=رابطه-بین-جهت-گیری-مذهبی-با-تاب-آوری-و-سلامت-روان-در-دانشجویان-دوره-کارشنا…‎Cachedهدف: رابطه بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری و سلامت روان در دانشجویان دوره
کارشناسی … که در سال تحصیلی 91 89 دانشجوی پسر به روش نمونه گیری تصادفی
انتخاب و … زندگی بر سلامت روان و تاب آوری فرد تاثیر مثبت گذاشته و بهبود
عملکرد وی را در … بررسی آگاهی فراشناختی اساتید در فرایند تدریس و رابطه آن با
نیاز به شناخت …
رزومه – حسین سلیمی بجستانی
simap.atu.ac.ir/cv/5902577/‎Cachedمدیریت مرکز مشاوره و سلامت، 1389/01/01، ایران، تهران; کمیته بازنگری دروس دوره …
حسینی قمی طاهره، سلیمی بجستانی حسین، رابطه بین جهت گیری مذهبی و تاب آوری در
…. بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان و پیسرفت تحصیلی، اعظم
… و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر.
روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق
https://parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎CachedSA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی …
OL909- بررسی رابطه باورهای مذهبی و سلامت روان دانشجویان دختر وپسر · OL910-
بررسی رابطه بین استقلال عاطفی و عملکرد تحصیلی دانشجویان(حاوی فایل های spss
) … بررسی رابطه ی بین پرخاشگری و استفاده از کامپیوتر و جهت گیری ارزشها.
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
epl.um.ac.ir/index.php?…‎Cached۳, بررسی مقایسه سلامت روان مادران کودکان کم توان ذهنی با سلامت روان مادران کودکان …
۴, بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانی دانشجویان دختر دانشگاه
فردوسی … ۸, بررسی میزان احساس شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان مقید به
فریضه نماز … ۲۰, بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی در میان
پسران نوجوان …
روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد …
www.iauz.ac.ir/subcontent/details/626‎Cached
Similar18 دسامبر 2014 … 6, بررسی مقایسه¬ای رضایت زناشویی، سلامت روانی و کیفیت زندگی … 17, بررسی
رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان و عزت نفس در دانشجویان, فاطمه … 24, اثر
نگرش نسبت به ریاضی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی
… 26, بررسی رابطه¬ی بین باورهای مذهبی با ویژگی¬های شخصیتی …
[PDF] ارتباط سلامت معنوی با اضطراب دانشجویان پرستاری در اولین تجربه …
ijnr.ir/article-1-1718-fa.pdf‎Cachedبررسی رابﻄه ی تماشای تلویﺰیون با هوش هیجانی و سﻼمت روان دانش آموزان دوم …
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتﻼ به نارسایی ﻗلبی . … نقش میانجﻲ سابقه کار
بر رابﻄه بین تعهد سازمانﻲ و نمراﺕ ارزشیابﻲ عملکرد … یافته ها نشان داد افزایش
سالمت معنوی و بخصوص سالمت مذهبی موجب کاهش اضطراب دانشجویان در بدو ورودنتیجه
گیری:.
پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-رابطه-تاب-آوری-و-هوش-معنوی-با-سلامت-روان-دانشجویان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-خرم-آباد‎Cachedبرای تحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند …
نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود
دارد و … و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها
تاثیر ….. بررسی رابطه تاب آوری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز،
پایان نامه …
دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و …
https://www.callforpapers.ir/…/دانلود-مجموعه-مقالات-کنفرانس-بین-المل-3/‎Cachedبررسی رابطه سبک های تربیتی والدین با جهت گیری هدف پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در … رابطه هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستان … رابطه بین جهت
گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای اختلال
یادگیری … رابطه ی بهزیستی معنوی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی
کارکنان …
[DOC] خلاصه
hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/downloadSuppFile/555/69‎Cachedبررسي وضعيت سلامت رواني و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه ايلام …
رابطه معني داري بين رشته تحصيلي، علاقه به رشته تحصيلي با سلامت روان وجود
داشت. … در واقع فردي كه از سلامت رواني برخوردار است از عملكرد و كيفيت زندگي
بهتري در …. خودکشی با کمال گرایی رابطه معنی دار و منفی داشت (22/-= r)، جهت گیری
مذهبی با …
فعالیت های پژوهشی گروه – دانشكده بهداشت
health.bums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&order…‎Cached19 نوامبر 2016 … بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان بر رضایت از زندگی در سالمندان شهر
بیرجند در سال ۱۳۹۴ … بررسی شیوع اعتیاد به تلفن همراه و ارتباط آن با کیفیت
زندگی در … بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه
علوم … بررسی رابطه جهت گیری مذهبی وسلامت عمومی در سالمندان خراسان جنوبی.
صفحه اصلی وب سایت www.2017.aesasport.com emai: info …
2017.aesasport.com/results/Shomal-University-2017.htm‎CachedMehdi Khazaeli, Gesture based Human Computer Interaction for Athletic …
سیدهادی پژومان, بررسی تعامل میان ورزش و محیط زیست در تحقق حق بر سلامت …
Ramin Beyranvand, بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات آبی در دو عمق مختلف بر
پیشگیری از عدم …. رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با فعالیت بدنی در
بین دانشجویان …
پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه
old.razi.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=26b45736…‎Cachedگواهينامه شركت در پنجمين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان. … رابطه ساده
وچندگانه ابعاد بهزيستي روانشناختي، كيفيت زندگي و جهت گيري مذهبي با درگري
شغلي در اعضاي هيات علمي(1392). …. بررسي و مقايسه سلامت روان و وابستگي بين
فردي دانشجويان فني و انساني” همايش سراسري بهداشت رواني دانشجويان در دانشگاه علم
و …
معاونت آموزشی پژوهشی و دانشجویی
afnursing.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=9725&Site…‎Cached
Similar”بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان اهواز و خرمشهر” طرح مصوب … ”
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان پرستاران بیمارستانهای آبادان و …
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان …
بررسي تاثير شخصيت بر جهت گيري مذهبي دانشجويان پرستاري آبادان و بين الملل(

[PDF] ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺑﻄﻪ ﻫ – Bimonthly Journal of …
hmj.hums.ac.ir/article-1-1016-en.pdf‎Cachedﻫﺎي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻴﻢ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و وﻳﮋﮔﻲ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و … ﮔﻴﺮي. : ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨ.
ﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ رواﺑﻂ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ. داري … زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ. ﻓﺮدي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ
زﻧﺪﮔﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. 3 ( . )4،. ﺑﺮﺧﻲ رواﻧ …. ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮدن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺑﻄﻪ.
طرح های پژوهشی و مقالات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
www.iautj.ac.ir/index.php/fa/tarh-article‎Cachedهمه گيرشناسي اختلالهاي رواني بين دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه9 وتاثير
آن بر … ارتباط بين جهت گيري ديني و مقابله ديني با وضعيت سلامت رواني وشادكامي
دانشجويان واحدهاي دانشگاه … بررسي نيازهاي فرهنگي –مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسلامي منطقه9 وارائه راهكارهاي عملي درجهت ارتقاي كيفيت عملكردهاي اين نوع فعاليت ها.
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
www.iauq.ac.ir/cdn/C5.FileManager.Uploads/…/92/4/علوم%20انسانی.xls‎Similar13, 12, مهسا شهاب, تاثير آموزش جرات ورزي بر پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي
… 27, 26, پروین احمدی, بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان
…. رابطه رضایتمندی زناشویی با مشکلات عاطفی و کیفیت زندگی دانشجویان متاهل …
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و ابعاد شخصيت با اميد به زندگي در دانش آموزان دختر

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی- کلیه گرایش ها
pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-روانشناسی-کلی/‎Cachedبررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس رابطه جهت گیری هدف
با رضایت زندگی … رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی
با عزت نفس … رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان … آموزش خود
مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح
دانشجویان
[PDF] در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
etiadpajohi.ir/files/site1/…/vali_naderi-A-10-372-26-5c0a03f.pdf‎Cachedﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ … ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ.
و. رﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ،ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و. اﻓﺰاﻳﺶ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﻣﻨﺠـﺮ. ﻣﻲ. ﺷﻮ. (د … 5. درﮔﺴﺘﺮه
ﺷﺨﺼﻴﺖ و روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺟﻬـﺖ. ﮔﻴـﺮي. دﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺟﻬﺖ … اﻗﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﺬﻫﺐ، داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع آﺳﻴﺐ …. ﺳﺎل، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و
. ﻫﻢ.
ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)
frooyesh.ir/browse_accepted.php?slc_lang=fa‎Cachedنقش سبک های فرزند پروری و جهت گیری مذهبی والدین در پیش بینی هوش معنویی
فرزندان آنها … رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی شهر بندرعباس
… بررسی رابطه شخصیت اصیل و شادکامی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان
دانشگاه … پیش بینی کیفیت زندگی براساس طرحواره های ناسازگار و راهبردهای
مقابله ای در …
مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2577&Number=19…1‎Cached
Similar27 نوامبر 2011 … سلامت معنوي بيماران مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن ايرج اسودي كرماني، شيما ….
رابطه بين جهت گيري مذهبي و سلامت روان سيد كمال صولتي، محمد …
[PDF] اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾ – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
ciu.nahad.ir/article_307_56df24e9473f0daf928ea067456a00e0.pdf‎Cachedﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد … ﺳﻼﻣﺖ
. روان. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮان. ﺑﯽ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. (. ﻣﺜﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﯾﺎ
….. زﻧﺪﮔﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد را. ﻣﺘﺄﺛﺮ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻏﻔﺮاﻧﯽ. و. ﻫﻤﮑﺎران. (. 1390. ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ … ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. دﯾﻨﯽ،. ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ. ﻣﺬﻫﺒﯽ،. ﺗﺮدﯾﺪ. دﯾﻨﯽ،. ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ،. ﺑﻠﻮغ. ﻣﻌﻨﻮي. و. ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﻨﻮي. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪه.
رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان – پایان نامه سرا
payannamehsara.com/tag/پروپوزال-روانشناسی/‎Cachedبررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
… زندگي در دانش آموزان; رابطه جهت گيري هدف با عزت نفس در دانش آموزان; بررسی رابطه
هوش … بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت
… با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول; رابطه بین استفاده از …
دکتر سیمین حسینیان – انجمن روانشناسی ایران
www.iranpa.org/News/dr-simin-hosseinian‎Cached10 جولای 2016 … v كاربرد آزمون‌ها در راهنمايي و مشاوره تحصيلي- شغلي. … بررسی پیش‌بین‌های وسواس
مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی … اثربخشی آموزش مهارتهای
ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی حرکتی …. بررسي رابطه
خودپنداره ، كيفيت زندگي و سلامت روان مربيان مهد كودك استان تهران.
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/ICPE01‎Cachedبررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان … بررسی
وضعیت ویژگی های شخصیت و باورهای مذهبی در اعضای هیئت های مذهبی شهرستان ایلام
… بررسی رابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان
دانشگاه … تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی
احساس …
[DOC] Relationship between spiritual well-being and quality of life in …
jnms.mazums.ac.ir/files/…/ashrafineda-A-10-358-1-7c0f2ac.doc‎Cached
Similarبررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز
… زيادي با سلامت كلي فرد دارد، به طوري كه مذهب و معنويت بعنوان منابع مهمي جهت
سازگاري … نتیجهگیری: انجام پژوهشهای بیشتر به منظور بررسی جنبههای تاثیر
گذار … سلامت معنوي، ديگر ابعاد زيستي، رواني واجتماعي نميتواند عملكرد درستي
داشته يا …
نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی
uma.ac.ir/cv.php?cv=354&mod=scv&pgload=conf…‎Cached12- بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان دختر و پسر-میکاییلی،آق و
کلهرنیا … 25- تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی- میکاییلی،
رجبی و عباسی- … 31- نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی نوجوانان- ششمین کنگره
بین المللی … 39- رابطه جهت گیری مذهبی و از خودبیگانگی در دانشجویان-میکاییلی،
نوری، …
19 . Cv of Faculty Members
sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1909;‎Cachedلادن هاشمي, بررسي رابطه علّي کمال گرايي و اهمال کاري تحصيلي با واسطه گري …
نيلوفر احمديان, نقش واسطه‌اي همدلي در رابطه بين جو رواني‌ـ اجتماعي کلاس و رضايت از
زندگي, ۱۳۹۵ … و کيفيت ارتباط با جنس مخالف بر اساس عملکرد خانواده در دانشجويان,
۱۳۹۳ … زينب غلامي نيا, رابطه جهت گيري هدف و راهبردهاي مقابله با استرس تحصيلي
در …
[DOC] بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان رشته هاي علوم …
www.prozhebist.ir/…/بررسي-رابطه-بين-شادكامي-و-سلامت-روان-در-بين-دانشجويان.docx‎Cached
Similarهدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه میان شادکامی و سلامت روان در دانشجويان رشته هاي
علوم … تحصیلات و نمره ی کل شادکامی و سلامت روان ارتباط معناداری وجود ندارد،بین
سن و نمره …. با توجه به شيوع بيماري رواني در جامعه اهميت تلاش در جهت اعتلاي سلامت
رواني …. از زندگي شان در ابعاد هيجاني ، عملكردهاي روان شناختي و اجتماعي ، منعكس مي
شود.
پايان‌نامه‌ها – دانشگاه خاتم
khatam.ac.ir/teacher/thesis/a.khodabakhshi‎Cachedاثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان
پستان، … بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روان در میان زنان منطقه اورامانات
… بررسی رابطه بین سبکهای هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال
…. رابطه بین بهزیستی روان شناختی و شادکامی با جهت گیری مذهبی در دانشجویان،
فاطمه …
مقالات چاپ شده – قطب علمی روانشناسی استرس – دانشگاه خوارزمی
khu.ac.ir/web/esteres/مقالات-چاپ-شده‎Cached21, بررسي سطح سلامت رواني ووضعيت تحصيلي دانشجويان ممتاز شاغل به تحصيل
… 23, بررسي رابطه بين تقيدات مذهبي وسازگاري زناشويي , دكتر فتحي , فصلنامه
… به خدا و جهت گيري مذهبي دردانشجويان , دكتر آزاد فلاح , مجله روان شناسي , 1384 …
54, رابطه بين سطح هاي دلبستگي با كيفيت دوستي دردانش آموزان دبيرستاني ,
دكتر …
دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با …
www.leanfile.ir/دانلود-پروپوزال-بررسی-رابطه-بین-سبکها/‎Cached23 مه 2017 … پروپوزال بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان … سلامت
روان نیازی اساسی و برای بهبود كیفیت زندگی انسان، امری حیاتی … دانش آموزان;
بررسي رابطه كمال گرايي والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان … ….. بررسی رابطه
هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان در دانشجویان شهرستان …
روانشناسی – موضوع پایان نامه
atapourpsychology.blogfa.com/category/64/موضوع-پایان-نامه‎Cached
Similar24 آوريل 2013 … 601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان 602 : بررسي
رابطه … 617 : بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش اجتناب، …
618 : بررسي روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيري مذهبي با سلامت رواني در ….
خودكشي 764 : بررسي مقايسه‌ اي کيفيت زندگي و نگرش مذهبي در افراد معتاد …
موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh – Academia.edu
www.academia.edu/30402800/موضوع_پايان_نامه‎Cached.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک …
.2 بررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در دانشجویان … .19
رابطه جهت گیری مذهبی ، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلمت روانی در دانش آموزان مقطع …
ااتیسم در کودکان مبتل و کیفیت زندگی مادران آنها .27 مقایسه سبک های مقابله
ای در …
پرسشنامه رایگان –
questionnaire1.com/‎Similarپرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان … پرسشنامه رایگان بررسی علاقه
مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان … پرسشنامه رایگان بررسی رابطه
اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران … پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت
زندگی مخصوص بیماران ام.اس ….. پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی …
اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
https://medicalref.ir/SNCSDH01.html‎Cachedمنابع مورد نیاز جهت مقابله با تاثیرات نامطلوب عوامل اجتماعی بر سلامت … بررسی
رابطه بین شرکت در مراسم مذهبی و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه زاهدان … بررسی
آگاهی، نگرش وعملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب در …
بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب
بیماران …
بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها – ایران پژوهان
www.iranresearches.ir/…بانك…/72-روانشناسي-همه-گرايشها.html‎Cached
Similarبررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
… ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان رابطه بين جو رواني با سلامت عمومي كاركنان
… … در سلامت رواني و شادكامي دانشجويان بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با
شادكامي … زندگي در دانش آموزان رابطه جهت گيري هدف با عزت نفس در دانش آموزان
بررسی …
[PDF] نقش سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه رازی …
iahj.ir/article-1-99-fa.pdf‎Cachedسال تحصیلی … افزایش و بهبود کیفیت زندگی کمک کند، لذا پژوهش حاضر با هدف
بررسی نقش … نتایج نشان داد که بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان
رابطه مثبت … برای افزایش سالمت معنوی در جهت باال بردن میزان کیفیت زندگی
دانشجویان، برنامه …. در بُعد مذهبی و کیفیت زندگی در بُعد روانی رابطه مثبت معناداری
وجود.
[PDF] Stressors and Mental Health Status among Students of Hamadan …
hayat.tums.ac.ir/article-1-131-en.pdf‎Cachedروش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ. 180. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان … اي
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه،. ﺑـﻴﻦ. ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ،
ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴ … دوﺳﺘﺎن، ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ارﺗﺒـﺎط
ﻣﻌﻨـ … اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ و روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻋ. ﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و. رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺑﺘﻼ. ،. ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧـﺪﮔﻲ.
دانلود فایل مقاله بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان …
www.bannerfile.ir/دانلود-فایل-مقاله-بررسی-رابطه-باورهای/‎Cached16 مه 2017 … [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ د – دانشگاه شهید چمران اهواز …
مقاله بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و سلامت روان در بین دانشجویان … …. SA5-
پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی … [PDF]
گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه جهت …
مقالات تاب آوری | بانک مقالات تخصصی در حوزه تاب آوری – مددکاران …
iraniansocialworkers.ir/forum/showthread.php?tid=6918‎Cached13 ژوئن 2016 … رابطه تاب اوری با منبع کنترل در دانشجویان … بررسي تأثير درمان شناختی رفتاري
مذهب محور بر تاب آوري … رابطه بين معنويت خانواده با تاب آوري آن، با واسطه گري
کيفيت … مقایسه تاب آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش …
سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران …
وب سایت کیوان کاکابرایی – رزومه
tch.iauksh.ac.ir/keivankakabraee/CV‎Cachedفوق دکترای تخصصی( پسادکتری) روان شناسی شناختی با رویکرد آموزش حل مسئله
از …. بررسی رابطه هوش هیجانی با احساس غربت و سلامت عمومی دانشجویان . … كيفيت
زندگي و رابطه آن با سلامت عمومي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي. …. 28-31
March 2015 in Vienna, Austria; رابطه جهت گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان
دختر.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات