× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " ارتباط"
آگوست
2
2017

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 88 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =================================================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده […]

آگوست
2
2017

بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده

بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده تحقیق حاضر با عنوان ببررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده […]

آگوست
2
2017

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق  در 62 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =================================================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط […]

آگوست
2
2017

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =================================================================================== تمامی فایل های سیستم، […]

آگوست
2
2017

بررسی اوقات فراغت معلمان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی

بررسی اوقات فراغت معلمان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی تحقیق حاضر با عنوان اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 108صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می […]

آگوست
2
2017

بررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی

بررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی تحقیق حاضر با عنوانبررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی   از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 108صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده […]

آگوست
2
2017

بررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی

بررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی تحقیق حاضر با عنوانبررسی اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی   از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 108صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده […]

آگوست
1
2017

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش عمومی در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت […]

آگوست
1
2017

بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 113 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ==================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران […]

آگوست
1
2017

بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی

بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت […]

آگوست
1
2017

بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان

بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش مدیریت آموزش در 145 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. قسمتهایی کوتاه از متن: چكيدهمشکل […]

آگوست
1
2017

بررسی ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

بررسی ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در 185 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و […]

آگوست
1
2017

بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی تحقیق حاضر با عنوان بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 135 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. قسمتهایی کوتاه از متن: مقدمهانسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، […]

آگوست
1
2017

ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود

ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود، در قالب فایل word و در حجم 135 صفحه فهرست مطالب: چکيده فصل اول: كليات‌ 1-1- مقدمه 1-2- بيان مساله 1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق 1-4-اهداف تحقيق 1-5- سوالات تحقيق 1-6- فرضیه های تحقیق 1-7-تعريف واژه ها 1-8- جامعه آماری، روش […]

جولای
6
2017

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ هالینک منبع و پست : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها http://lono.sellu.ir/product-190705-kalsum-lipid.aspx مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و … https://nikanlink.000webhostapp.com/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-ارتباط-كلسیم/‎Cached13 ژوئن 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین ها دسته: تغذیه بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 30 کیلوبایت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط کلسیم با لیپیدها و […]

جولای
6
2017

پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟!

چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیملینک منبع و پست : پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟! http://lono.sellu.ir/product-191054-چگونه-ارتباط-امن-در-اينترنت-داشته-باشيم.aspx پاورپوینت درباره چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم | هودانلود hudl.ir/…/چگونه-ارتباط-امن-در-اینترنت-داشته-باشیم/پاورپوینت.html‎Cachedاین فایل پاورپوینت به طور ویژه در خصوص |چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد پاورپوینت |چگونه ارتباط امن در … پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟! – سل یو sellu.blage.ir/2017/06/…/پاورپوینت-چگونه-ارتباط-امن-در-اینترنت/‎Cached22 ژوئن 2017 … پاورپوینت چگونه […]

جولای
6
2017

بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری

وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویندلینک منبع و پست : بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و […]

جولای
6
2017

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر

هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (801376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورتلینک منبع و پست : بررسی […]

جولای
6
2017

ارتباط بین انسان ها

عمده تعریفی كه از ارتباطات مطرح شده است و عموماً مبنا برای تعاریف دیگر نیز هست، این تعریف دكتر محسنیان راد است «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنكه درگیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود» این تعریف دربرگیرنده آن است كه هرچه بین پیام یا در واقع معنی درون پیام فرستنده و معنی دریافتی از سوی گیرنده شبلینک منبع و پست : ارتباط بین انسان ها […]

جولای
6
2017

ارتباط دختر و پسر

علل و دلایل روابط دختر و پسر هر پدیده از سه منظر قابل توجه و بررسی است؛ مقام توصیف، مقام تعلیل و مقام تجویز و توصیه رابطه دختر و پسر نیز از هر سه منظر یادشده قابل بررسی و مطالعه است در مقام توصیف میتوان از وضعیت موجود روابط دختر و پسر توصیفات فراوان ارائه داد، كه این روابط گاه حتی به صورت نامطلوب وجود داردلینک منبع و پست : ارتباط دختر و پسر http://lono.sellu.ir/product-191482-Girl-and-boy-relationship.aspx […]

ژوئن
25
2017

پاورپوینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری

پاورپوینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری در 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptنینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگانلینک منبع و پست : پاورپوینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری http://blogfa.ofmas.ir/product-423162-Its-PowerPoint-cold-mountain-climate-with-architec.aspx Images for پاورپوینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری پاورپینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری | سفارش … 4txt.ir/پاورپینت-ارتباط-اقلیم-سرد-و-کوهستانی-ب/‎Cached Similarپاورپینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با بافت معماری. تعداد بازدید 1,987 تاریخ […]

ژوئن
24
2017

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (فصل دوم) در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docنینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگانلینک منبع و پست : مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (فصل دوم) http://blogfa.ofmas.ir/product-423485-مباني-نظري-و-پيشينه-پژوهش-مديريت-ارتباط-با-مشتري.aspx [PDF] ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/PDF/فصل%20دوم.pdf‎Cached Similar١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﻣﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ […]

ژوئن
24
2017

پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط

پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docنینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگانلینک منبع و پست : پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط http://blogfa.ofmas.ir/product-423492-پرسشنامه-اشتياق-براي-برقراري-ارتباط.aspx مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط – پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/مقیاس-اشتیاق-برای-برقراری-ارتباط/‎Cached15 ژانويه 2016 … banner-questionnaire. مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط. در زیر ، چندین موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به … مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط – مادسیج madsg.com/مقیاس-اشتیاق-برای-برقراری-ارتباط/‎Cached […]

ژوئن
23
2017

ترجمه مقاله ارتباط سازمانی موثر، در جستجوی یک سیستم

ترجمه مقاله ارتباط سازمانی موثر، در جستجوی یک سیستم در 41 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسینینجاگرام کرک شده    سایت تبلیغات رایگانلینک منبع و پست : ترجمه مقاله ارتباط سازمانی موثر، در جستجوی یک سیستم http://blogfa.ofmas.ir/product-433624-Effective-Organizational-Communication-in-Search-o.aspx ترجمه مقاله ارتباط سازمانی موثر، در جستجوی یک سیستم bankweb.ofmas.ir/product-433624-Effective-Organizational-Communication-in-Search.aspx‎Cachedترجمه مقاله ارتباط سازمانی موثر، در جستجوی یک سیستم در 41 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله […]

ژوئن
22
2017

ترجمه مقاله پویایی قیمت خانه و ارتباط آنها با تغییرات اقتصاد کلان

ترجمه مقاله پویایی قیمت خانه و ارتباط آنها با تغییرات اقتصاد کلان در 21 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسیلینک منبع و پست : ترجمه مقاله پویایی قیمت خانه و ارتباط آنها با تغییرات اقتصاد کلان http://blogfa.ofmas.ir/product-484188-House-price-dynamics-and-their-reaction-to-macroec.aspx ترجمه مقاله پویایی قیمت خانه و ارتباط آنها با تغییرات اقتصاد کلان nikomarket.ir/ترجمه-مقاله-پویایی-قیمت-خانه-و-ارتباط-آ/‎Cached30 آوريل 2017 … ترجمه مقاله پویایی قیمت خانه و ارتباط آنها با تغییرات اقتصاد کلان. ترجمه مقاله پویایی […]

ژوئن
22
2017

پاورپوینت بررسی حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی

پاورپوینت بررسی حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxلینک منبع و پست : پاورپوینت بررسی حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی http://blogfa.ofmas.ir/product-484206-حسابداري-تعهدي.aspx پاورپوینت بررسی حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی – dlsar dlsar.hashop.ir/484206-2/‎Cached15 ژوئن 2017 … پاورپوینت بررسی حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی در ۲۶ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. فهرست مطالب. مقدمه. مدلهای […]

ژوئن
22
2017

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docلینک منبع و پست : مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری http://blogfa.ofmas.ir/product-484217-مديريت-ارتباط-با-مشتري.aspx بررسي عوامل موثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=171945‎Cached Similarاز اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري که به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارايه … بدين منظور پس از بررسي مباني نظري تحقيق، پرسشنامه تحقيق طراحي شده و پس از … SID.ir | […]

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات